[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
SDoC Online

 

[SDoC - Onine]

คู่มือการยื่นคำขอรับบริการ SDoC

ศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำขอ SDoC ได้ที่นี่

สรุปย่านความถี่ที่ต้องยื่นแบบ SDoC

หากต้องการมอบอำนาจกรุณายื่นคำขอมอบอำนาจให้เรียบร้อยก่อน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมอบอำนาจ 

ยื่นคำขอมอบอำนาจ

** ส่งเอกสารคำร้องทาง Email : sdoc@nbtc.go.th

                                           

 

เข้าสู่ระบบ

 

*** พบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ

กรุณาติดต่อ Email : sdoc@nbtc.go.th