ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

 

คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

  

ฉบับที่ 8 (สิงหาคม ปี 2558)

 

ฉบับที่ 9 (กันยายน ปี 2558)

 

ฉบับที่ 10 (ตุลาคม ปี 2558)

 

ฉบับที่ 11 (ตุลาคม ปี 2558)   

 

ฉบับที่ 12 (ตุลาคม ปี 2558)   

 

ฉบับที่ 1 (มกราคม ปี 2559)   

 

ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ ปี 2559)   

 


 

 หมายเหตุ ฉบับก่อนหน้า ประกาศลงราชกิจจาฯ แล้ว

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ