สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (ทท.) สำนักงาน กสทช. ขอระงับการจองนัดหมายล่วงหน้าชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่าง WFH ของเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถให้บริการ ณ จุดเคาร์เตอร์บริการได้ 

ขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการส่งคำขอรับบริการได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม