ประกาศ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

                        ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปี 2564

                        หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศ ฉบับที่ 1 (1 พ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563)

ประกาศ ฉบับที่ 2 (1 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563)

ประกาศ ฉบับที่ 3 (1 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564)

ประกาศ ฉบับที่ 4 (1 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564)

ประกาศ ฉบับที่ 5 (1 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564)

ประกาศ ฉบับที่ 6 (1 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2564)

ประกาศ ฉบับที่ 7 (1 พ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564)

ประกาศ ฉบับที่ 8 (1 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564)

 

 

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ