ประกาศ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

                    ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปี 2562

                                หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศ ฉบับที่ 1 (1 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563)

ประกาศ ฉบับที่ 2 (1 เมย. 2563 - 30 เม.ย. 2563)

ประกาศ ฉบับที่ 3 (1 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563)

ประกาศ ฉบับที่ 4 (1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563)

ประกาศ ฉบับที่ 5 (1 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563)

ประกาศ ฉบับที่ 6 (1 ส.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563)

ประกาศ ฉบับที่ 7 (1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563)

ประกาศ ฉบับที่ 8 (1 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563)

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ