ประกาศ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

                                  ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปี 2561

                                                   หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศ ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561 - มีนาคม 2561)

ประกาศ ฉบับที่ 2 (เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561)

ประกาศ ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม 2561 - สิงหาคม 2561)

ประกาศ ฉบับที่ 4 (กันยายน 2561 - ธันวาคม 2561)

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ