ประกาศ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

                                           ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปี 2560

                                                        หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศ ฉบับที่1 (มกราคม 2560)

ประกาศ ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2560)

ประกาศ ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2560)

ประกาศ ฉบับที่ 4 (เมษายน 2560)

ประกาศ ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2560)

ประกาศ ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2560)

ประกาศ ฉบับที่ 7 (กรกฏาคม 2560)

ประกาศ ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2560)

ประกาศ ฉบับที่ 9 (กันยายน 2560 - ธันวาคม 2560)

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ