การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 


 

กราฟแสดงสถิติการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ปี 2558 และเดือน มกราคม - พฤษภาคม ปี 2559 


 

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ