การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ(SDoC)

คลิ๊ก! ที่วิดีโอเพื่อรับชม

 

แนะนำเอกสารการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ(SDoC)

 

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

- แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier's Declaration of Conformity)

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ