การแจ้งจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

คลิ๊ก! ที่วิดีโอเพื่อรับชม

 

แนะนำเอกสารประกอบการแจ้งจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

-แบบคำขอรับบริการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (วท.02)

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ