อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 เครื่องโทรคมนาคมลูกข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรอง

"อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate, SAR)"

ตามมาตรฐานความปลอดภัย กทช. มท. 5001 - 2550

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเดือนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

- มกราคม 2557

- กุมภาพันธ์ 2557

- มีนาคม 2557

 - เมษายน 2557

- พฤษภาคม 2557

มิถุนายน 2557    

 - กรกฎาคม 2557  

- สิงหาคม 2557  

- กันยายน 2557  

- ตุลาคม 2557  

- พฤศจิกายน 2557  

- ธันวาคม 2557    

 

ตรวจสอบค่า SAR ของอุปกรณ์จากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติม คลิ๊ก!

 

             

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า