อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

STORE LAB

 

 

Login

 

 

มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการ (Quality Of Service Standards)

 หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

QoS DATA

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการให้บริการประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

 ประกาศ กสทช.

 แก้คำผิด เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 

QoS Voice

ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง

 

QoS Interconnection

ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการที่ดีสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

 

QoS VoIP

ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานสำหรับการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต  (Voice over Internet Protocol หรือ Internet Telephony)

                                                      

 

   รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง

 

                                   

       CAT คลิ๊ก                                                  เรียล ฟิวเจอร์ และ เรียล มูฟ

 

                                        

       DTAC คลิ๊ก                                                    True move คลิ๊ก 

                                          

              AIS คลิ๊ก                        True corporation และ True public คลิ๊ก

TOT 3G


 

รูปแบบรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

- เอกสารรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง

- เอกสารรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

- แบบแสดงความเห็น การปรับปรุง QoS DATA

 

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ