ลงทะเบียนเข้าการประชุมสร้างความเข้าใจการรายงานออกเครื่องหมายด้วยตนเอง และการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

ลงทะเบียนเข้าการประชุมสร้างความเข้าใจการรายงานออกเครื่องหมายด้วยตนเอง และการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

 วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565  เวลา 10.00 - 12.00 น.

กรอกยืนยัน >>> คลิ๊ก

ลงทะเบียน>>> คลิก 

เอกสารประกอบการประชุม >>> ดาวน์โหลดคลิก

สไลด์>>> คลิก

ประชุมสร้างความเข้าใจการรายงานออกเครื่องหมายด้วยตนเอง

Hosted by NBTC-Host

https://nbtc.webex.com/nbtc/j.php?MTID=m076c41e5bbad958a7c20f9255ee81bb5
Tuesday, Mar 22, 2022 9:30 am | 3 hours 30 minutes | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Meeting number: 2513 180 5829
Password: 224236

Join by video system
Dial  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
You can also dial 210.4.202.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+65-6703-6949 Singapore Toll

Access code: 251 318 05829