อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

ลำดับคิวปี 2557

 

lสีแดง คือ รอข้อมูลเพิ่มติม

lสีน้ำเงิน คือ อนุมัติเรียบร้อย

สีเขียว คือ รอการอนุมัติ

สีเหลือง คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

สีดำ คือ รอดำเนินการ

 

คิว

บริษัท                  

ตราอักษร            รุ่น TYPE วันที่รับเรื่อง     วันที่เริ่มดำเนินการ   อนุมัติ หมายเลข TYPE หมายเหตุ
1 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-T111 B 3-1-57 14-1-57    
2 แอลจีฯ LG LG-A390 B 3-1-57 14-1-57    
3 ซูเล็ค อินเตอร์ฯ DiStar BD-SGW800H B 6-1-57 14-1-57    
4 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ lenovo Lenovo A3300-GV B 6-1-57 15-1-57    
5 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo A526 B 7-1-57 15-1-57    
6 เพาเวอร์สยามฯ จำกัด jFone Alpha 3G S404 B 9-1-57 15-1-57    
7 ไพรม่า เวิลดิ์ฯ จำกัด Q-pad Q-pad713 B 9-1-57 16-1-57    
8 ไพรม่า เวิลดิ์ฯ จำกัด Q-pad Q-padA137D B 9-1-57 16-1-57    
9 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX OCTO(IQ1068) B 9-1-57 16-1-57    
10 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX OCTO(IQ1069) B 9-1-57 16-1-57    
11 ที.เอส.แอล.ฯ จำกัด TAG Heuer TH04M(MERIDIIST) B 9-1-57 16-1-57    
12 ยี.ซีมอน รดิโอ จำกัด ICOM IC-F8101 B 9-1-57 17-1-57 BBBBBBBBB ส่งเรื่องคืน
13 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด ASUS T004* B 9-1-57 20-1-57    
14 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ5.7A B 9-1-57 20-1-57    
15 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobie i-mobile IQ5.7 B 9-1-57 20-1-57    
16 เพาเวอร์สยาม จำกัด jFone Alpha Tab B 10-1-57 20-1-57    
17 เพาเวอร์สยาม จำกัด jFone Omega 3G B 10-1-57 20-1-57     ขอเอกสารเพิ่ม
18 เบส เทคโนโลยีฯ MANN ZUG 3 B 10-1-57   20-1-57    
19 บริลเลียนท์ฯ จำกัด NSR NTW-1000 B 10-1-57   20-1-57     ขอเอกสารเพิ่ม
20 บริลเลียนท์ฯ จำกัด NSR NVR-1000 B 10-1-57   20-1-57       ขอเอกสารเพิ่ม
21 อิเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด Quectel UC-20E B 10-1-57

  21-1-57

   
22 รักษ์ฟ้าเต็มภู จำกัด INFINITY jib3G B 13-1-57   22-1-57    
23 รักษ์ฟ้าเต็มภู จำกัด INFINITY jeed4 B 13-1-57   22-1-57    
24 เทิร์นคีย์ฯ จำกัด ip.acces nano3G S8 237A B 13-1-57   22-1-57   รอเอกสารเพิ่ม
25 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-E1205Y B 14-1-57   22-1-57    
26 แอลจีฯ จำกัด LG LG-D958* B 14-1-57 22-1-57    
27 โมโตโรล่าฯ จำกัด Motorola FX7500 A 14-1-57 22-1-57 A56001-14  
28 เคทีแอลฯ จำกัด TEV TA-300 A 15-1-57 22-1-57 A55002-14  
29 สบายโซน จำกัด True

True Phone Super 1

B 16-1-57 22-1-57    
30 อาร์ซีเอ็นฯ จำกัด ASUS K00Z B 17-1-57 22-1-57    
31 อินไวเซอร์ จำกัด ATrack AK7(UG) B 17-1-57 23-1-57    
32 ไดมอนด์ อิมปอร์ตฯ จำกัด TY TY-T5 B 20-1-57 23-1-57    
33 ดิจิตอล ริเสิร์ชฯ จำกัด KENWOOD TM-281A-T(Type M2) B 20-1-57 23-1-57   √    
34 ซูเล็ค อินเตอร์ฯ จกัด DiStar BD-SGW400H B 21-1-57 23-1-57    
35 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-986 B 21-1-57 24-1-57    
36 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-969 B 21-1-57 24-1-57    
37 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile Hitz 18 TV B 21-1-57   27-1-57    
38 อินโนว่าฯ จำกัด SUMTEL DBR1800/2100/20dB B 21-1-57   27-1-57    
39 แอลจีฯ จำกัด LG L-D410 B 21-1-57   27-1-57    

40

มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD124A/85-Q51 A 21-1-57   28-1-57 A55007-14  
41 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE SVX188E/CVL-R25 A 21-1-57   28-1-57 A55003-14  
42 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE SVX14E/PGA31-R25 A 21-1-57   28-1-57 A55004-14  
43 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE SVX14E/CVL-R25 A 21-1-57   28-1-57 A55006-14  
44 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX1288A/CVL-R12 A 21-1-57   28-1-57 A55005-14  
45 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14A/CVL-R12 A 21-1-57 28-1-57 A55008-14  
46 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14RA/CVL-R12 A 21-1-57 28-1-57 A55009-14  
47 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14A/SM35-R12 A 21-1-57 28-1-57 A55010-14  
48 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14RA/SM35-R12 A 21-1-57 28-1-57 A55011-14  
49 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14A/SM31-R12 A 21-1-57 28-1-57 A55012-14  
50 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14RA/SM31-R12 A 21-1-57 29-1-57 A55013-14  

51

มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14A/P31-R12 A 21-1-57 29-1-57 A55014-14  
52 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14RA/P31-R12 A 21-1-57 29-1-57 A55015-14  
53 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX1288A/P31-R12 A 21-1-57 29-1-57 A55016-14  
54 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX1288A/CVL-R12 A 21-1-57 29-1-57 A55017-14  
55 หัวเว่ยเทคโนโลยีฯ HUAWEI   RRU3839(WCDMA LTE 2100 MHz)* B 21-1-57 30-1-57    
56 หัวเว่ยเทคโนโลยีฯ HUAWEI RRU3826(WCDMA LTE 2100 MHz)* B 21-1-57 30-1-57    
57 โนเกีย(ประทศไทย)ฯ Nokia RM-980 B 22-1-57 30-1-57    
58 ดี.อี.เอส. เทรดดิ้งฯ Telego W311 B 22-1-57 30-1-57    
59 แอลจ๊ฯ จำกัด LG LG-D325 B 22-1-57 30-1-57    
60 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ lenovo Lenovo A5500-HV B 23-1-57 31-1-57 B38066-14  
61 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ lenovo Lenovo A7600-H B 23-1-57 31-1-57    
62 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 4015N B 23-1-57 31-1-57    
63 ไอดอล ไอทีฯ จำกัด Idol mobile Id-3 B 23-1-57 31-1-57    
64 ซีเอฟซีฯ จำกัด Ssuper ctl978 B 23-1-57 31-1-57    
65 ดี.ที.ซี.ฯ จำกัด Streamax MDVR-X3 II-4CH B 24-1-57 3-2-57    
66 อ็น.เอส.เน็ตเวิร์ค จำกัด WISE NEO9500 B 24-1-57 3-2-57    
67 ที.ซี เรดิโอฯ จำกัด SPENDER TC-751H B 27-1-57 3-2-57    
68 เอเซอร์ฯ  จำกัด Acer Iconia W4-821 B 27-1-57 3-2-57    
69 สบายโซน จำกัด True True Phone Super Ultra 1 B 27-1-57 4-2-57    
70 เอดีทีโปรดักส์ จำกัด ADT Server ADTS01 B 27-1-57 4-2-57    
71 เอดีทีโปรดักส์ จำกัด ADT Server ADTS04 B 27-1-57 4-2-57    
72 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ1.2 B 27-1-57 4-2-57    
73 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ1.2A B 28-1-57 4-2-57    
74 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile Hitz 19 TV B 28-1-57 4-2-57    
75 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO R2001 B 29-1-57 4-2-57    
76 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO X9006* B 29-1-57 4-2-57    
77 โซนี่ไทย จำกัด Sony PM-0460-BV/D5503* B 29-1-57 4-2-57    
78 จีทีเอฟฯ จำกัด GTF GT-M5 B 29-1-57 5-2-57    
79 เอ็น.เอส.เน็ตเวิร์คฯ 2N EasyGate Pro UMTS B 30-1-57 5-2-57    
80 หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ HUAWEI Y600-U20 B 31-1-57 5-2-57   ขอเอกสารเพิ่ม
81 หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ WUAWEI Y600-U151 B 31-1-57 5-2-57   ขอเอกสารเพิ่ม
82 สบายโซน จำกัด Sonor D205 B 3-2-57 6-2-57    
83 แอลจีฯ จำกัด LG LG-D325f8 B 3-2-57 6-2-57    
84 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด lenovo Lenovo S860 B 3-2-57 10-2-57    
85 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD14A-Q51 A 31-1-57 10-2-57 A55023-14  
86 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD14A/85-Q51 A 31-1-57 10-2-57 A55024-14  
87 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD24A/B58-Q51 A 31-1-57 10-2-57 A55026-14  
88 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD24A/SM58-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55027-14  
89 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/B58=-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55025-14  
90 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/B87A=-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55019-14  
91 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/B87C=-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55020-14  
92 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/KSM8=-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55018-14  
93 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/KSM9=-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55021-14  
94 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/K9HS=-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55022-14  
95 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/SM58=-Q51 A 3-2-57 11-2-57 A55028-14  
96 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/SM86=-Q51 A 3-2-57 11-2-57 A55029-14  
97 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD1=-Q51 A 3-2-57 11-2-57 A55030-14  
98 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD4A=-Q51 A 3-2-57 11-2-57 A55031-14  
99 หัวเว่่ย ทคโนโลยีฯ HUAWEI Y530-U00 B 4-2-57 11-2-57    
100.1 เอ็ม ลิงค์ฯ จำกัด Motorola H61UCF6TZ1AN(MPT3100) B 5-2-57 11-2-57   *รอเอกสารเพิ่ม
100.2 เอ็มลิงค์ จำกัด Motorola H61PCF6TZ1AN(MPT3100) B 5-2-57 11-2-57   √    
101 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด Zebra ZD500R A 5-2-57 13-2-57   √ A56002-14  
102 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ HARMAN PPIS UMTS II B 5-2-57 13-2-57   รอเอกสาริ่ม
103 เอ็มลิงค์ จำกัด Motorola M83PFS6TZ6AN(MTM5400) B 6-2-57 17-2-57     รอเอกสารเพิ่ม
104 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo A3500-HV B 6-2-57 17-2-57 B38086-14  
105 เดอะแวลลูซิวเต็มส์ฯ Intermec PM23c A 6-2-57 17-2-57 A56005-14  
106 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo S660 B 7-2-57 17-2-57    
107 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-N750 B 10-7-57 18-2-57    
108 ชายซอฟท์ จำกัด Quectel M35 B 10-2-57 18-2-57    
109 ไวโว่ เซอร์วิสฯ จำกัด vivo vivo X3S B 11-2-57 18-2-57    
110 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด Zebra ZT410 A 12-2-57 18-2-57 A56003-14  
111 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด Zebra ZT420 A 12-2-57 18-2-57 A56004-14  
112 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-E1200Y B 12-2-57 18-2-57    
113 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-E1200R B 12-2-57 18-2-57    
114 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-I9060/DS B 12-2-57 18-2-57    
115 แอลจีฯ จำกัด LG LG-D170 B 12-2-57 18-2-57    
116 แอลจีฯ จำกัด LG LG-D618 B 12-2-57 18-2-57    
117 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-S7582L B 13-2-57 24-2-57    
118 สตาร์อาร์เอฟไอดีฯ SSI REGOR A 13-2-57 24-2-57 A56007-14  
119 สตาร์อาร์เอฟไอดีฯ SSI VELA A 13-2-57 24-2-57 A56006-14  
120 สตาร์อาร์เอฟไอดีฯ SSI CS101 A 13-2-57 25-2-57 A56008-14 รอเกสารเพิ่ม
121 ไดมอนด์อิมปอร์ตฯ TY TY-M5 B 13-2-57 25-2-57    
122 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/83-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55032-14  
123 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/150/C-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55033-14  
124 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/150/O-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55034-14  
125 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/153B-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55035-14  
126 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/153T-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55036-14  
127 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/84-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55037-14  
128 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/93-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55042-14  
129 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/98H-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55038-14  
130 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/SM35-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55039-14  
131 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD24A/B87A-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55040-14  
132 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD24A/B87C-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55041-14  
133 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD24A/KSM8-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55043-14  
134 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD24A/KSM9-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55044-14  
135 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD24A/K9HS-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55045-14  
136 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX OKU (IQ 1078) B 24-2-57 27-2-57    
137 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX OKU (IQ 1079) B 24-2-57 27-2-57    
138 เยนเนรัล คอมทค จำกัด TACTECH CONVOY ONE B 24-2-57 27-2-57    
139 มีเดีย 072 จำกัด QSIGN QT1 B 24-2-57 27-2-57    
140 เอ็กซ์เซนส์ฯ จำกัด Queclink GV300 B 24-2-57 28-2-57     เคยผ่านแล้ว
141 เอ็กซ์เซนส์ฯ จำกัด Queclink MGT100 B 24-2-57 28-2-57    
142 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด ASUS ASUS_T00G B 24-2-57 28-2-57    
143 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด ASUS ASUS_T00F B 24-2-57 28-2-57    
144 อัลคาเทล ลูเซ่นฯ จำกัด Alcatel-Lucen 9361 Home Cell Askey V3 B 24-2-57 3-3-57    
145 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT MGT-S7 B 24-2-57 3-3-57    
146 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT MGT-V7 B 24-2-57 3-3-57    
147 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด P.G P.G-V9 B 24-2-57 3-3-57    
148 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT MGT-S9 B 24-2-57 3-3-57    
149 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI pRRU3901(WCMDA LTE2100 MHz)* B 24-2-57 3-3-57    
150 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI E5330BS-2 B 24-2-57 6-3-57    
151 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI G730-U10 B 24-2-57 6-3-57    
152 ยูซีไอฯ จำกัด MOTOROLA AZH02JDH9JA2AN(XiR P6620) B 24-2-57 3-3-57    
153 ยูซีไอฯ จำกัด MOTOROLA AZH02JDC9JA2AN(XiR P6600) B 24-2-57 3-3-57    
154 โซนี่ไทย จำกัด Sony PM-0760-BV/D5322 B 24-2-57 3-3-57    
155 โนเกีย โซลูชั่นฯ จำกัด Nokia Seimens Networks Flexi Multiradio 10 BTS (WCDMA)/FRGT B 24-2-57 3-3-57    
156 โนเกีย โซลูชั่นฯ จำกัด Nokia Seimens Networks Flexi Multiradio 10 BTS (LTE)/(FHEB)* B 24-2-57 3-3-57   รอเอกสารเพิ่ม
157 เคอาร์ อินเตอร์ฯ จำกัด Sherman MIC-220 A 25-2-57 3-3-57 A55046-14  
158 เคอาร์ อินเตอร์ฯ จำกัด Sherman ZL-102 A 25-2-57 3-3-57 A55047-14  
159 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS ASUS_T00E B 25-2-57 5-3-57    
160 เอเซอร์คอมพิวเตอร์ฯ ACER Iconia W4-821P B 25-2-57 5-3-57    
161 เน็ตเทรด เอเชีย จำกัด GRENTECH SGR-W-ICS-WL-S-SE B 25-2-57 5-3-57    
162 เน็ตเทรด เอเชีย จำกัด GRENTECH SGR-WCDMA-DF-SF B 25-2-57 5-3-57    
163 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด lenovo Lenovo B8080-H B 25-2-57 6-3-57    
164 ดี.อี.เอส.เทรดดิ้งฯ Telego W711 B 26-2-57 6-3-57    
165 ไทยซัมซุงฯ จกัด SAMSUNG GT-S7XXX B 26-2-57 7-3-57    
166 เฟิร์สทบิทฯ จำกัด Cel-Fi CELFI-RS210WU/CELFI-RS210CU B 26-2-57 10-3-57   รอเอกสารเพิ่ม
167 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX SLIM (IQX 1089) B 27-2-57 10-3-57    
168 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX SLIM (IQX 1088) B 27-2-57 10-3-57    
169 อเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile A805 B 27-2-57 10-3-57    
170 ดิจิตอล โฟกัสฯ HIKVISION DS-8104HMI-STM/GW B 28-2-57 10-3-57    
171 ดิจิตอล โฟกัสฯ HIKVISION DS-8104HMI-SE/GW B 28-2-57 10-3-57    
172 ดิจิตอล โฟกัสฯ HIKVISION DS-8104HMI-ST-GW B 28-2-57 10-3-57    
173 เอ.แอนด์มารีนฯ จำกัด mcmurdo Smartfind S20 A 28-2-57 10-3-57 A73001-14  
174 เอดีที โปรดักส์ จำกัด Singer Server 01S B 3-3-57 11-3-57   รอเอกสารเพิ่ม
175 เอดีที โปรดักส์ จำกัด Singer Server 04S B 3-3-57 11-3-57   รอเอกสารเพิ่ม
176 จี-แทรค จำกัด SMART TAXI G1:PRO B 3-3-57 11-3-57    
177 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON mRRUS 12 B1 KRC 161 327/2* B 3-3-57 11-3-57    
178 ฟูจิทสึ เท็นฯ จำกัด Fujitsu Ten FT0041A B 4-3-57 12-3-57    
179 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ จำกัด HUAWEI ME936 B 4-3-57 12-3-57    
180 เซอร์นิกซ์ ซีสต็มส์ฯ TRAIL TRACKER TTK-V200 B 5-3-57 12-3-57    
181 เซอร์นิกซ์ ซีสต็มส์ฯ TRAIL TRACKER TTK-V300 B 5-3-57 12-3-57    
182 ดับเบิ้ลยู แอนดฺ์เจฯ SEPURA STP9040 B 5-3-57 12-3-57    
183 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 6043D B 5-3-57 12-3-57    
184 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI G730-U27 B 6-3-57 12-3-57    
185 โซนี่ ไทย จำกัด SONY PM-0670-BV/D2005 B 6-3-57 12-3-57    
186 โซนี่ ไทย จำกัด SONY PM-0671-BV/D2105 B 6-3-57 13-3-57    
187 โซนี่ ไทย จำกัด SONY PM-0672-BV/D2004 B 6-3-57 13-3-57    
188 โซนี่ ไทย จำกัด SONY PM-0673-BV/D2104 B 6-3-57 13-3-57    
189 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด ASUS ASUS_T00I B 6-3-57 13-3-57    
190 แซดทีอีฯ จำกัด ZTE ZTE V769M B 7-3-57 13-3-57   รอเอารเพิ่ม
191 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG XX-FFFFF* B 7-3-57 13-3-57    
192 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG XX-HHHH B 7-3-57 13-3-57    
193 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX KEN B 7-3-57 14-3-57   รอเอกสารพิ่ม
194 เอ็น.เอส.เน็ตวิร์ค จำกัด WISE NEO5000 B 7-3-57 14-3-57    
195 แซดทีอีฯจำกัด ZTE ZTE V797 B 7-3-57 14-3-57    
196 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0762-BV/D5303* B 11-3-57 14-3-57    
197 โนเกีย โซลูชั่นฯ Nokia Siemens Networks Flexi Multiradio 10 BTS (LTE)/FXEB* B 11-3-57 17-3-57    
198 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG GT-IYYYYY B 11-3-57 17-3-57    
199 ฟ้าผ่า อิเล็กทรอนิกส์ฯ Ublox LISA-U200 B 12-3-57 17-3-57    
200 เอ ซับ มารีนฯ Simrad RS35 B 12-3-57 17-3-57    
201 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0740-BV/D6503 B 12-3-57 17-3-57    
202 โนเกีย(ประเทศไทย)ฯ Nokia RM-977 B 13-3-57 18-3-57    
203 เอส.วาย.ซี.ฯ จำกัด LAVA Iris 405+ B 13-3-57 18-3-57    
204 โนเกีย(ประเทศไทย)ฯ Nokia RM-978 B 13-3-57 18-3-57    
205 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile   i-mobile IQ 6.6 B 13-3-57 18-3-57    
206 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile   i-mobile I- STYLE 7.6A B 13-3-57 18-3-57    
207 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile   i-mobile I- STYLE 7.6 B 13-3-57 18-3-57    
208 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile   i-mobile I- STYLE 2.6A B 13-3-57 19-3-57    
209 ดี.อี.เอส. เทรดดิ้งฯ Telego W406 B 13-3-57 19-3-57    
210 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ VeriFone VX520 3G B 14-3-57 19-3-57    
211 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0744-BV/D6502 B 14-3-57 19-3-57    
212 กัสมันท์ เทคโนโลยีฯ GUSSMANN G13 B 14-3-57 19-3-57    
213 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I- STYLE 2.6 B 14-3-57 19-3-57    
214 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-XXXXX B 17-3-57 19-3-57    
215 เวลฟอร์ม สื่อสารฯ WELLFORM WF-13 B 17-3-57 19-3-57    
216 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile QUARTZ B 17-3-57 20-3-57    
217 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile TOPAZ B 17-3-57 20-3-57    
218 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ A4S B 18-3-57 20-3-57    
219 โซนี่ไทย จำกัด Sony TM-0040-BV/SGP521* B 18-3-57 20-3-57    
220 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO R1001 B 18-3-57 21-3-57    
221 ออริสคอม จำกัด KIRISUN FP460(VHF) B 18-3-57 21-3-57    
222 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT M1 B 19-3-57 24-3-57    
223 เยนเนรัล คอมเทคฯ TACTECH TAC-101 B 19-3-57 24-3-57    
224 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-XXXX B 19-3-57 25-3-57    
225 ซีเมนส์ จำกัด SIEMENS RF260R A 19-3-57 26-3-57 A56016-14  
226 ซีเมนส์ จำกัด SIEMENS RF250R A 19-3-57 26-3-57 A56015-14  
227 ซีเมนส์ จำกัด SIEMENS RF220R A 19-3-57 26-3-57 A56014-14  
228 ซีเมนส์ จำกัด SIEMENS RF210R A 19-3-57 26-3-57 A56013-14  
229 ซีเมนส์ จำกัด SIEMENS F240R A 19-3-57 26-3-57 A56017-14  
230 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ Tab-Play 555 B 20-3-57 26-3-57    
231 โนเกีย(ประเทศไทย)ฯ Nokia RM-1053 B 20-3-57 26-3-57    
232 อินเตอร์นชั่นแนลฯ BOSCH MRRevo14F A 21-3-57 26-3-57 A57004-14  
233 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-Tab vFun(7009) B 21-3-57 26-3-57    
234 อาร์ซีอ็น เซอร์วิส จำกัด ASUS K012 B 24-3-57 26-3-57    
235 นายสัญชัย ทาปลัด Cphone P3 B 24-3-57 27-3-57    
236 ที แม็กซ์ โฟน T max A510 B 24-3-57 27-3-57    
237 ดี.อี.เอส.ทรดดิ้ง จำกัด Telego C10 B 24-3-57 27-3-57    
238 พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด SAILOR SP3540 B 25-3-57 27-3-57    
239 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-TXXXX B 25-3-57 27-3-57    
240 สามารถขไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 5.8 DTV B 25-3-57 27-3-57    
241 สามารถขไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 6.7 DTV B 25-3-57 27-3-57    
242 เอเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile A450 B 25-3-57 27-3-57    
243 เคพีพี คอร์ปฯ TELEBYTE TB811 B 25-3-57 31-3-57    
244 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile EMERALD B 25-3-57 31-3-57    
245 คอสมิค โมบายฯ Cherrry Mobile SNAP 2.0 B 25-3-57 31-3-57    
246 โนเกีย Nokia RM-1011 B 27-3-57 31-3-57    
247 คิวแมนฯ KENWOOD TH-K30R B 27-3-57 31-3-57    
248 แซดทีอีฯจำกัด HTC OP6B110/M8X B 27-3-57 31-3-57   √    
249 ที.ซี เรดิโอฯ จำกัด SPENDER GM-888MTV B 27-3-57 1-4-57   √    
250 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-XXXXM B 28-3-57 1-4-57   √    
251 เมกา ฟอร์ทรัสฯ C-Track Nx55 B 28-3-57 2-4-57   √    
252 เอส.วาย.ซี.ฯ จำกัด LAVA Iris 456 B 31-3-57 2-4-57   √    
253 เอส.วาย.ซี.ฯ จำกัด LAVA Iris 354 B 31-3-57 2-4-57   √    
254 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo S850 B 31-3-57 3-4-57   √    
255 พี.ที.อี.ฯ จำกัด NEX NEX SPORT B 31-3-57 3-4-57   รอเอกสารเพิ่ม
256 พี.ที.อี.ฯ จำกัด NEX NEX SLIM B 31-3-57 3-4-57     รอเอกสารเพิ่ม
257 พี.ที.อี.ฯ จำกัด NEX NEX SMILE B 31-3-57 3-4-57     รอเอกสารเพิ่ม
258 กวางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ALINCO DJ-10G1 B 1-4-57 3-4-57   √    
259 กวางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ALINCO DJ-A245 B 1-4-57 3-4-57   √    
260 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT M2 B 1-4-57 3-4-57   √    
261 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT M3 B 1-4-57 3-4-57   √    
262 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT M4 B 1-4-57 3-4-57   √    
263 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT M5 B 1-4-57 3-4-57   √    
264 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX SLIM 2 B 1-4-57 4-4-57   √    
265 คอสมิค โมบายฯ Cherry mobile AXIS B 1-4-57 4-4-57   √    
266 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS T00J B 2-4-57 4-4-57     รอเอกสารเพิ่ม
267 เอช ที ซีฯ จำกัด HTC 0PA2120/D310u B 2-4-57 4-4-57   √    
268 อิน จี เนียสฯ จำกัด INGENIOUS ING-900C B 2-4-57 4-4-57   √    
269 นิวเวฟ คอร์ปอเรช่นฯ YXTEL G906 B 2-4-57 8-4-57    
270 นิวเวฟ คอร์ปอเรช่นฯ YXTEL G905 B 2-4-57 8-4-57    
271 นิวเวฟ คอร์ปอเรช่นฯ YXTEL G006 B 2-4-57 8-4-57    
272 อีริคสันฯ ERICSSON RBS6601 RRUS 12 B1(KRC 161 297/2) B 2-4-57 9-4-57    
273 เอเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile S400 B 3-4-57 9-4-57    
274 เอเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile A470 B 3-4-57 9-4-57    
275 เอเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile A502 B 3-4-57 9-4-57    
276 โนเกียฯ จำกัด NOKIA RM-1030 B 3-4-57 9-4-57    
277 หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ HUAWEI H30-U10/Honor C3 B 4-4-57 9-4-57    
278 ดี.อี.เอส.เทรดดิ้ง จำกัด Telego C8 B 4-4-57 9-4-57    
279 สบายโซน จำกั Gosmart G413D B 8-4-57 9-4-57    
280 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX OCCO(IQ 1099) B 8-4-57 10-4-57    
281 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-Tab fun(7008) B 8-4-57 10-4-57    
282 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile   i-mobile IQX OCCO(IQ 1098) B 8-4-57 10-4-57    
283 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT G5 B 9-4-57 10-4-57    
284 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT G3 B 9-4-57 10-4-57    
285 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT G2 B 9-4-57 10-4-57    
286 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT G4 B 9-4-57 10-4-57    
287 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT G1 B 9-4-57 10-4-57    
288 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P29F B 9-4-57 21-4-57    
289 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P44G B 9-4-57 21-4-57    
290 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P38G B 10-4-57 21-4-57    
291 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P20E B 10-4-57 21-4-57    
292 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P30F B 10-4-57 22-4-57    
293 สามารถ ไอ-โมบายฯ   i-mobile   i-mobile IQ 6.7 A DTV B 10-4-57 22-4-57    
294 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P40G B 11-4-57 22-4-57    
295 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P22S B 11-4-57 22-4-57    
296 วัฟเฟิล อินเตอร์ฯ จำกัด Waffel TIT001E B 17-4-57 23-4-57    
297 ยี.ซีมอนเรดิโอ จำกัด ICOM IC-F3230DT B 17-4-57 23-4-57    
298 แอสตราโคฯ จำกัด GPS Global OTS 100 B 17-4-57 23-4-57    
299 สามารถ ไอขโมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 7.8 DTV B 17-4-57 23-4-57    
300 โคดาร์ฯ จำกัด JRC JSS-2150N (NTD-2150) B 18-4-57 23-4-57    
301 ไทย ออปโป้ จกัด OPPO OPPO R831K B 18-4-57 23-4-57    
302 พี.ที.อี.ฯ จำกัด NEX 306 B 21-4-57 23-4-57    
303 พี.ที.อี.ฯ จำกัด NEX 304 B 21-4-57 23-4-57    
304 พี.ที.อี.ฯ จำกัด NEX 305 B 21-4-57 23-4-57    
305 เอเซอร์ คอมพิวเตอรฯ ACER Z160 B 21-4-57 24-4-57    
306 เอเซอร์ คอมพิวเตอรฯ ACER E380 B 21-4-57 24-4-57    
307 วีโว่ เซอร์วิสฯ จำกัด vivo vivo Y22 B 21-4-57 24-4-57    
308 เอ็มลิงค์ฯ จำกัด BURG 15 B 21-4-57 24-4-57   เคยผ่านแล้ว
309 เอ็มลิงค์ฯ จำกัด BURG 16 B 21-4-57 24-4-57   เคยผ่านแล้ว
310 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0720-BV/D2305 B 21-4-57 24-4-57    
311 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0721-BV/D2302 B 21-4-57 24-4-57    
312 สบายโซน จำกัด GOSMART G414D B 21-4-57 24-4-57    
313 เอช ที ซีฯ จำกัด HTC 0P9C230/D816x B 21-4-57 24-4-57    
314 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA AZM83UCS6TZ5AN/MT753C(MTM5200) B 21-4-57 28-4-57   รอเอกสารเพิ่ม
315 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA AZM83UCS6TZ4AN/MT753C(MTM5200) B 21-4-57 28-4-57   รอเอกสารเพิ่ม
316 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA H01PCF6TZ5BN / MPT850 Ex B 21-4-57 28-4-57 B37010-14 รอเอกสารเพิ่ม
317 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA F953C/(380-400 MHz) B 21-4-57 28-4-57 B37011-14 รอเอกสารเพิ่ม
318 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA MTM-5400 800 MHz B 21-4-57 28-4-57     รอเอกสารเพิ่ม
319 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA H04PCF6TZ5AN (MTP810 Ex) B 21-4-57 28-4-57 B37013-14 รอเอกสารเพิ่ม
320 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA MTM-5400 400 Hz B 21-4-57 28-4-57   รอเอกสารเพิ่ม
321 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-BXXXX B 22-4-57 28-4-57    
322 นิวเทลฯ จำกัด S wellcom Mi 407 B 22-4-57 28-4-57    
323 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 7.8A DTV B 22-4-57 28-4-57    
324 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 7.7 DTV B 22-4-57 28-4-57    
325 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 7.7A DTV B 22-4-57 28-4-57    
326 โซนี่ไทย จำกัด Sony PM-0722-BV/D2303 B 22-4-57 29-4-57    
327 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile LIFE 2.0 B 23-4-57 29-4-57    
328 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile OMEGA Infiity B 23-4-57 29-4-57    
329 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile OMEGA Spectrum B 23-4-57 29-4-57    
330 เดอะแวลลูฯ จำกัด Intermec PD43 A 23-4-57 29-4-57 A56009-14  
331 ทีเน็ตโฟน จำกัด T NET PHONE T301 B 23-4-57 30-4-57    
332 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-XXX B 23-4-57 30-4-57    
333 สบายโซน จำกัด Upad U740D-3G B 23-4-57 30-4-57    
334 เมก้า ฟอร์ทรีสฯ C-Track NX 30 B 23-4-57 30-4-57    
335 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI G6-U10 B 23-4-57 2-5-57    
336 แอลบีแอลฯ จำกัด JUPITER J77C B 24-4-57 2-5-57    
337 แอลบีแอลฯ จำกัด JUPITER J77A B 24-4-57 2-5-57    
338 แอลบีแอลฯ จำกัด JUPITER J77 B 24-4-57 2-5-57    
339 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 6032X B 24-4-57 2-5-57    
340 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 6016D B 24-4-57 2-5-57    
341 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL Onetouch 7041D B 24-4-57 2-5-57    
342 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-981 B 24-4-57 2-5-57    
343 เอเอซีแอนด์ที จำกัด Dmobile A785 B 25-4-57 2-5-57    
344 ที.ซ๊. เรดิโอฯ จำกัด SPENDER TC-I75 B 28-4-57 6-5-57    
345 สบายโซน จำกัด TelGo T25 B 28-4-57 6-5-57    
346 สบายโซน จำกัด Gosmart G512 B 28-4-57 6-5-57    
347 คิวแมน คอนซัลแตนซ์ฯ Telit LN930 B 29-4-57 6-5-57    
348 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 6.9 DTV B 29-4-57 6-5-57    
349 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI E3272S-153 B 29-4-57 6-5-57    
350 กวางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ALINCO DJ-A10G2 B 30-4-57 8-5-57    
351 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL one touch Y580D B 30-4-57 8-5-57    
352 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile D17TV B 2-5-57 8-5-57    
353 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile C11 B 2-5-57 8-5-57    
354 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile A9TV B 2-5-57 8-5-57    
355 ไวโว่ฯ จำกั vivo vivo Y15 B 2-5-57 12-5-57    
356 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-TXXX B 6-5-57 12-5-57    
357 อาร์ซีเอ็นเซอร์วิสฯ ASUS ASUS-T00Q B 6-5-57 14-5-57    
358 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI E5330BS-6 B 6-5-57 14-5-57    
359 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6601 RRUS12 B3(KRC 161 282/2) B 7-5-57 14-5-57   รอเอกสารเพิ่ม
360 โมโตโร่าฯ จำกัด Motorola TC55BH B 7-5-57 14-5-57    
361 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ BOSCH MRR1 Rear A 7-5-57 14-5-57      
362 ดี.อี.เอส. เทรดดิ้งฯ Telego C100 B 8-5-57 14-5-57    
363 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-CXXX B 8-5-57 14-5-57    
364 ที แม็กซ์ โฟนฯ T-max T229 B 8-5-57 15-5-57    
365 ที แม็กซ์ โฟนฯ T-max I501 B 8-5-57 15-5-57    
366 ที แม็กซ์ โฟนฯ T-max I451 B 8-5-57 15-5-57    
367 ซีเอฟซี อินเตอร์เทรดฯ Ssuper CTL758 B 8-5-57 15-5-57    
368 ซีเอฟซี อินเตอร์เทรดฯ Ssuper 723 B 8-5-57 15-5-57    
369 ไอดอล ไอทีฯ จำกัด Idonmobile CTL758 B 8-5-57 15-5-57    
370 หสน. วิชัยพานิชฯ Beyerdynamic NE600D A 8-5-57 16-5-57 A55048-14  
371 คอสมิค โมบายฯ Chery mobile D19TV B 8-5-57 16-5-57    
372 กวางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ALINCO DJ-A10K B 12-5-57 16-5-57    
373 นิวทล คอร์ปอเรชั่นฯ SPICE Mi401 B 12-5-57 16-5-57    
374 แอลบีแอลฯ JUPITER J119 B 12-5-57 19-5-57    
375 แอลบีแอลฯ JUPITER J117 B 12-5-57 19-5-57    
376 แอลบีแอลฯ JUPITER J116 B 12-5-57 19-5-57    
377 เอสเคจีฯ จำกัด SKG AD-571 B 14-5-57 19-5-57    
378 อาร์ซีเอ็นฯ จำกัด SIEMENS SCALANCE-M874-3 B 14-5-57 19-5-57    
379 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 6307B B 14-5-57 19-5-57    
380 จีทีเอฟฯ จำกัด GTF GT-M1 B 14-5-57 20-5-57    
381 จีทีเอฟฯ จำกัด GTF GT-T1 B 14-5-57 20-5-57    
382 บริลเลียนท์ฯ จำกัด JRC NTE-182 A 14-5-57 20-5-57 A73002-14  
383 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 4032E B 15-5-57 20-5-57    
384 ที.ซี. เรดิโอฯ จำกัด SPENDER TC-741H B 16-5-57 23-5-57    
385 เอเอ็มอาร์ เอเชียฯ iTegno iTegno 5100 B 16-5-57 23-5-57    
386 อีริคสันฯ จำกัด EICSSON BS6501  BFF 901 17/1 B 15-5-57 23-5-57      
387 เอฟโฟน เซลฯ จำกัด F-PHONE F1117 B 16-5-57 23-5-57    
388 ฟ้าผ่าฯ จำกัด FAH PAH MAX3U20 B 19-5-57 23-5-57    
389 ไอดอล ไอทีฯ จำกัด idolmobile 723 B 19-5-57 23-5-57    
390 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWI RRU3939 B 19-5-57 26-5-57    
391 เอ็มลิงค์ เอเชียฯ จำกัด MOTOROLA M24KSS9PW1AN(APX2500) B 19-5-57 27-5-57     ขออกสารเพิ่ม
392 เอ็มลิงค์ เอเชียฯ จำกัด MOTOROLA H52KDH9PW7AN(APX2000 VHF) B 19-5-57 27-5-57     ขออกสารเพิ่ม
393 เยนเนรล คอมเทคฯ TACTECH TAC-222 B 20-5-57 27-5-57    
394 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile   i-mobile IQ 6.8 A DTV B 20-5-57 27-5-57    
395 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 6.8 DTV B 20-5-57 27-5-57    
396 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL ACATEL 2000X/Tanco EU B 20-5-57 28-5-57    
397 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO X9076 B 20-5-57 28-5-57    
398 โนเกียฯ จำกัด NOKIA RM-1045/Nokia Lumia930 B 21-5-57 28-5-57    
399 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI pRRU3901(LTE2100 MHz) B 21-5-57 28-5-57    
400 หจก. ไมโครไดรท์ Microdrive Eagle 1 B 21-5-57 28-5-57    
401 หจก. ไมโครไดรท์ Microdrive Eagle 2 B 21-5-57 28-5-57    
402 สบายโซน จำกัด JFone Value TV002 B 22-5-57 29-5-57    
403 สบายโซน จำกัด JFone Alpha Tab T001 B 22-5-57 29-5-57 B38349-14  
404 แซด.วาย.คิวฯ จำกัด Z.Y.Q. Q.Hi B 22-5-57 29-5-57    
405 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo A328 B 22-5-57 29-5-57    
406 เอ็มวีคอมฯ จำกัด Sierra Wireless SL8084T B 22-5-57 29-5-57 B38383-14  
407 สมาร์ท ไลฟ์ฯ จำกัด Matrix Simondo B 22-5-57 29-5-57    
408 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 2.7 B 22-5-57 29-5-57    
409 พรีไซด์ ดาต้าฯ CADI SMN-890S(925) A 22-5-57 29-5-57 A56011-14  
410 พรีไซด์ ดาต้าฯ CADI SMN-826M(925) A 22-5-57 29-5-57 A56010-14  
411 สยามโปรซาวด์ฯ WESTON UHF-502 A 22-5-57 29-5-57 A55049-14  
412 หัวเว่ย ทคโนโลยีฯ HUAWEI P7-L10 B 23-5-57 2-6-57 B38311-14  
413 คิวแมน คอนซัลติ้งฯ ATID AT870 A 23-5-57 2-6-57 A56012-14  
414 คิวแมน คอนซัลติ้งฯ MI 2013062-T A 23-5-57 2-6-57 B38307-14  
415 คิวแมน คอนซัลติ้งฯ MI 2013029 A 23-5-57 2-6-57 B38308-14  
416 ดิจิตราฯจำกัด SENNHEISER SKM9000 B5-B8 A 26-5-57 2-6-57 A55052-14  
417 ดิจิตอล โฟกัสฯ จำกัด HIKVISION DS-M5504HM1/GW/WI B 26-5-57 2-6-57 B38353-14  
418 ดิจิตราฯจำกัด SENNHEISER SK9000 B5-B8 A 26-5-57 2-6-57 A55050-14  
418-1   ดิจิตราฯจำกัด SENNHEISER EM9046 SU A 26-5-57 2-6-57 A55051-14  
419 โนเกียฯ ำกัด NOKIA M-1042 B 26-5-57 2-6-57 B38312-14  
420 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-STYLE 2.9 B 26-5-57 2-6-57 B38305-14  
421 อาร์ซีเอ็นฯ DELL P25G B 26-5-57 2-6-57 B38314-14  
422 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SCH-XXXXX B 26-5-57 3-6-57 B38313-14  
423 เอเวอร์เรสฯ จำกัด VERTU RM-980V/SIGNATURE TOUCH B 27-5-57 4-6-57 B38320-14  
424 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC S902 B 27-5-57 5-6-57 B38319-14  
425 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC S901 B 27-5-57 5-6-57 B38316-14  
426 เอสเคจีฯ จำกัด SKG AD-572 B 27-5-57 5-6-57 B38317-14  
427 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC S903 B 27-5-57 5-6-57 B38318-14  
428 เอสเคจีฯ จำกัด SKG AD-573 B 27-5-57 5-6-57 B38315-14  
429 นายนันรัฐฯ lenovo Lenovo A536 B 28-5-57 5-6-57 B38310-14  
430 โมโตโรล่า โซลูชั่นฯ Motorola 7515U B 28-5-57 6-6-57 B38324-14  
431 ไทย ออปโป้ OPPO OPPO N5111 B 28-5-57 6-6-57 B38321-14  
432 วิคเตอร์ โซลูชั่น จำกัด HP HSTNH-H407C B 30-5-57 9-6-57 B38325-14  
433 วิคเตอร์ โซลูชั่น จำกัด HP HSTNH-H408C B 30-5-57 9-6-57 B38326-14  
434 อิเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ Quectel UC20-G B 30-5-57 9-6-57 B38329-14  
435 ยี.ซีมอนเรดิโอ จำกัด ICOM IP100H A 30-5-57 9-6-57 A58001-14  
436 คิวแมน คอนซัลทิ่งฯ Technolog Regulo B 3-6-57 9-6-57 B38331-14  
437 เอเซอร์ คอมพิวตอร์ฯ ACER A1403/A1-713 B 3-6-57 10-6-57 B38330-14  
438 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-TXXX B 3-6-57 10-6-57 B38323-14  
439 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-G355H/DS B 3-6-57 10-6-57 B38333-14  
440 แอลจีฯ LG LG-D855 B 3-6-57 10-6-57 B38327-14  
441 ที.ซี. เรดิโอฯ SPENDER TM-591 DTV B 3-6-57 10-6-57 B50006-14  
442 ที.ซี เรดิโอฯ SPENDER TM-491 DTV B 3-6-57 10-6-57 B10009-14  
443 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-STYLE 2.8 B 3-6-57 10-6-57 B38328-14  
444 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile PALADIN PLUS B 3-6-57 10-6-57 B38322-14  
445 ลานี่ อินเตอร์ฯ ORIS 399,399A,399B A 4-6-57 13-6-57 A55054-14  
446 ลานี่ อินเตอร์ฯ ORIS AK-100,AK-100A,AK-100B A 4-6-57 13-6-57 A55055-14  
447 ลานี่ อินเตอร์ฯ ORIS 299,299A,299B A 4-6-57 13-6-57 A55056-14  
448 ลานี่ อินเตอร์ฯ ORIS AK-20,AK-20A,AK-20B A 4-6-57 13.6-57 A55057-14  
449 ลานี่ อินเตอร์ฯ ORIS 199,199A,199B A 4-6-57 13-6-57 A55053-14  
450 ดับเบิ้ลยู แอนด์เจ SEPURA SRG3900 B 4-6-57 13-6-57 B37014-14  
451 โนเกียฯ NOKIA RM-1030 B 4-6-57 13-6-57 B38334-14  
452 ทีดบบลิวแซดฯ TWZ A36 B 4-6-57 13-6-57 B38335-14  
453 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ A49 B 4-6-57 13-6-57 B38336-14  
454 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F10 B 4-6-57 16-6-57 B38338-14  
455 ไซแมท เทคโนโลยีฯ RedView VT-600 B 4-6-57 16-6-57 B38374-14  
456 ซันนี่ อีเล็คทริคฯ JUMPES MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB A 5-6-57 16-6-57 A55058-14  
457 ซันนี่ อีเล็คทริคฯ MBA MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB A 5-6-57 16-6-57 A55059-14  
458 ซันนี่ อีเล็คทริคฯ FREE POWER MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB A 5-6-57 16-6-57 A55060-14  
459 ซันนี่ อีเล็คทริคฯ FANNY MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB A 5-6-57 16-6-57 A55061-14  
460 ซันนี่ อีเล็คทริคฯ AVINA MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB A 5-6-57 16-6-57 A55062-14  
461 หัวเว่ยฯ HUAWEI S7-721U B 5-6-57 16-6-57 B38346-14  
462 สบายโซน จำกัด jFone Alpha 3G S408 B 6-6-57 16-6-57 B38348-14  
463 ไทย เวย์ โปรดักส์ฯ Eye-On 780MC B 6-6-57 16-6-57 B38386-14 ขออกสารเพิ่ม
464 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile G1 B 6-6-57 16-6-57 B38337-14  
465 แทคเท็ค จำกัด TACTECH TAC/PRC-222 B 10-6-57 16-6-57 B31004-14  
466 สบายโซน จำกัด jFone Alpha 3G S406 B 10-6-57 16-6-57 B38339-14  
467 แซด.วาย.คิว.ฯ จำกัด Z.Y.Q. Q.UP B 10-6-57 16-6-57 B38340-14  
468 แซด.วาย.คิว.ฯ จำกัด Z.Y.Q. Q.TOP B 10-6-57 16-6-57 B38341-14  
469 เอสเคจีฯ จำกัด SKG AD-575 B 11-6-57 17-6-57 B38344-14  
470 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC S904 B 11-6-57 17-6-57 B38343-14  
471 เอสเคจีฯ จำกัด SKG AD-574 B 11-6-57 17-6-57 B38342-14  
472 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC S905 B 11-6-57 17-6-57 B38345-14  
473 คิวแมน คอนซัลติ้งฯ MI 2013121/Redmi Note B 11-6-57 18-6-57 B38350-14  
474 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS ASUS-T00P B 11-6-57 18-6-57 B38351-14  
475 หัวเว่ยฯ HUAWEI S7-722U B 12-6-57 18-6-57 B38357-14  
476 หัวเว่ยฯ HUAWEI 7D-501u B 12-6-57 18-6-57 B38358-14  
477 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ VERTEX STANDARD EVX-539-D0-5 B 12-6-57 18-6-57 B30011-14 ขอเอกสารเพิ่ม
478 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ VERTEX STANDARD EVX-539-G6-5 B 12-6-57 18-6-57 B30010-14 ขอเอกสารเพิ่ม
479 คิวแมน คอนซัลติ้งฯ Technolog Cello IVb B 13-6-57 18-6-57 B38354-14  
480 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo A3300-HV B 13-6-57 18-6-57 B38356-14  
481 คิวแมน คอนซัลติ้งฯ Technolog Cello IVb XO B 13-6-57 18-6-57 B38359-14  
482 มิลา อิล็คทรอนิคส์ฯ SOUNDMILAN   ML-631,ML-631A,ML-631B A 13-6-57 19-6-57 A55063-14  
483 มิลา อิล็คทรอนิคส์ฯ SOUNDMILAN   ML-633,ML-633A,ML-633B A 13-6-57 19-6-57 A55064-14  
484 มิลา อิล็คทรอนิคส์ฯ SOUNDMILAN   ML-635,ML-635A,ML-635B A 13-6-57 19-6-57 A55065-14  
485 มิลา อิล็คทรอนิคส์ฯ SOUNDMILAN   ML-636,ML-636A,ML-636B A 13-6-57 19-6-57 A55066-14  
486 มิลา อิล็คทรอนิคส์ฯ SOUNDMILAN   ML-639,ML-639A,ML-639B A 13-6-57 19-6-57 A55067-14  
487 วินสปีด จำกัด Panasonic FZ-M1 B 13-6-57 19-6-57 B38355-14  
488 วินสปีด จำกัด Panasonic CF-AX3 B 13-6-57 19-6-57 B38362-14  
489 สบายโซน จำกัด jFone Alpha 3G S407 B 13-6-57 20-6-57 B38360-14  
490 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P45G B 16-6-57 20-6-57 B38371-14  
491 แซดทีอีฯ จำกัด ZTE ZXSDR R8863 S2100 B 16-6-57 23-6-57 B36021-14  
492 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F1115 B 13-6-57 23-6-57 B38363-14  
493 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-GXXXX B 16-6-57 19-6-57 B38361-14  
494 ไอมี่ เทคโนโลยีฯ iMI Messi No.1 B 17-6-57 23-6-57 B38365-14  
495 ชาเทอเวฯ INFONE i950 B 17-6-57 23-6-57 B38364-14  
496 อัลคาเทล-ลูเซ่นฯ Alcael-Lucent Light Radio 9764 MCO V1.0 B1 B 17-6-57 24-6-57 B36022-14  
497 สามารถ ไอขโมบายฯ i-mobile i-mobile I-Q 511 B 17-6-57 24-6-57 B38367-14  
498 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI G750-U10 B 17-6-57 24-6-57 B38366-14  
499 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB Aurora B 18-6-57 24-6-57 B38368-14  
500 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB Commander B 18-6-57 24-6-57 B38369-14  
501 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB General B 18-6-57 24-6-57 B38370-14  
502 เอ็ม จี ทีฯ MGT T10 B 20-6-57 25-6-57 B38380-14  
503 มอนสเตอร์ ไอที จำกัด MONSTER MT2 B 20-6-57 25-6-57 B38373-14  
504 มอนสเตอร์ ไอที จำกัด MONSTER MT1 B 20-6-57 25-6-57 B38372-14  
505 ดิจิตอล รีเสิร์ชฯ DRC DPX420 B 20-6-57 25-6-57 B30012-14  
506 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P47G B 24-6-57 30-6-57 B38385-14  
507 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6401/KRD 901 039/1 B 24-6-57 30-6-57 B36023-14 รอเอกสารเพิ่ม
508 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6401/KRD 901 039/2 B 24-6-57 30-6-57 B36024-14 รอเอกสารเพิ่ม
509 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6401/KRD 901 039/3 B 24-6-57 30-6-57     รอเอกสารเพิ่ม
510 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6401/KRD 901 039/4 B 24-6-57 30-6-57 B36025-14 รอเอกสารเพิ่ม
511 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6401/KRD 901 039/5 B 24-6-57 30-6-57 B36026-14 รอเอกสารเพิ่ม
512 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6401/KRD 901 039/6 B 24-6-57 30-6-57     รอเอกสารเพิ่ม
513 ธนทัต โซลูชั่น จำกัด Feel Top Touch & Pay II B 24-6-57 30-6-57 B38397-14  
514 ธนทัต โซลูชั่น จำกัด Feel Top Auto Top II B 24-6-57 30-6-57 B38374-14  
515 วีนัส ซัพพลาย จำกัด Quectel UC15E B 24-6-57 30-6-57 B38426-14  
516 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile LUNA B 24-6-57 30-6-57 B38377-14  
517 เอฟโฟนฯ จำกัด F-Phone F2 B 25-6-57 30-6-57 B38375-14  
518 เอฟโฟนฯ จำกัด F-Phone F11 B 25-6-57 30-6-57 B38376-14  
519 เอฟโฟนฯ จำกัด F-Phone F1123 B 25-6-57 30-6-57 B38379-14  
520 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-G130H/DS B 25-6-57 30-6-57 B38378-14  
521 ยี.ซีมอน เรดิโอฯ ICOM IC-M92D B 26-6-57 1-7-57 B40004-14  
522 เอสเคจีฯ จำกัด SKG Apad-5781 B 26-6-57 1-7-57 B38387-14  
523 ไอมี่ เทคโนโลยีฯ iMI Messi Top B 26-6-57 1-7-57 B38390-14  
524 ไอมี่ เทคโนโลยีฯ iMI Messi Lady B 26-6-57 1-7-57 B38391-14  
525 ไอมี่ เทคโนโลยีฯ iMI Messi 2 B 26-6-57 2-7-57 B38392-14  
526 ไอมี่ เทคโนโลยีฯ iMI Lady Top B 26-6-57 2-7-57 B38393-14  
527 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 5038E/Soul-4.5 B 26-6-57 2-7-57 B38381-14  
528 เอฟโฟนฯ จำกัด F-Phone F3 B 26-6-57 2-7-57 B38382-14  
529 เอฟโฟนฯ จำกัด F-Phone F1124 B 26-6-57 2-7-57 B38384-14  
530 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI G6-U251 B 27-6-57 3-7-57 B38388-14  
531 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI G630-U251 B 27-6-57 3-7-57 B38389-14  
532 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI Y330-U17 B 27-6-57 7-7-57 B38394-14  
533 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS ASUS-Z002 B 30-6-57 7-7-57 B38394-14  
534 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO R8006 B 30-6-57 7-7-57 B38395-14  
535 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ Tab-Play 009 B 2-7-57 7-7-57 B38398-14  
536 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส ASUS K019 B 2-7-57 8-7-57 B38399-14  
537 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ YASKAWA GWA-3G10 B 2-7-57 8-7-57 B38403-14  
538 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ YDK TDAS3 B 2-7-57 8-7-57 B38402-14  
539 เอ็มโอที เรดิโอฯ Motorola F953C/SQM07SUM0010A B 3-7-57 9-7-57 B37015-14  
540 คอมบา เทลคอม จำกัด Comba RX-2123 B 3-7-57 9-7-57 B36027-14  
541 ดี.อี.เอส.เทรดดิ้งฯ Telego W408 B 3-7-57 9-7-57 B38400-14  
542 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobille FLARE 3 B 3-7-57 9-7-57 B38401-14  
543 โนเกีย(ประเทศไทย) Nokia RM-1020 B 3-7-57 9-7-57 B38407-14  
544 วีโว่ เซอร์วิสฯ จำกัด vivi vivo X710 B 3-7-57 9-7-57 B38404-14  
545 จีทีเอฟฯ จำกัด GTF GT-M4S B 3-7-57 9-7-57 B38409-14  
546 เอเอซี แอนด์ ที ฯ Dmobile A806 B 3-7-57 9-7-57 B38405-14  
547 โนเกีย(ประเทศไทย) Nokia RM-1014 B 3-7-57 9-7-57 B38406-14  
548 ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ Cinterion EHS6 B 3-7-57 10-7-57 B38412-14  
549 คูล ดิสทริบิวชั่นฯ WIKO BLOOM(S4700AP) B 3-7-57 10-7-57   √ B38416-14  
550 คูล ดิสทริบิวชั่นฯ WIKO SLIDE(S8321AP) B 3-7-57 10-7-57   √ B38415-14  
551 คูล ดิสทริบิวชั่นฯ WIKO LENNY(S5201AP) B 3-7-57 10-7-57   √ B38414-14  
552 คูล ดิสทริบิวชั่นฯ WIKO SUNSET(S4011AE) B 3-7-57 10-7-57   √ B38408-14  
553 คูล ดิสทริบิวชั่นฯ WIKO RAINBOW(S5501BP) B 3-7-57 10-7-57   √ B38411-14  
554 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo A606 B 4-7-57 10-7-57   √ B38410-14  
555 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo S856 B 4-7-57 10-7-57   √ B38454-14 รอเอกสาร
556 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo K920 B 4-7-57 10-7-57   √ B38413-14  
557 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS K014 B 4-7-57 15-7-57   √ B38418-14  
558 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 7.9 DTV B 4-7-57 15-7-57   √ B38430-14  
559 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI Y330-U11 B 4-7-57 15-7-57   √ B38424-14  
560 แวน อินเตอร์เทรดฯ AZDEN 310LT A 4-7-57 15-7-57   √ A55068-14  
561 เวิล์ดเทคฯ จำกัด WORLDTECH WT-P400 B 4-7-57 15-7-57   √ B38417-14  
562 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO R831L B 4-7-57 16-7-57   √ B38428-14  
563 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F12 B 7-7-57 16-7-57   √ B38419-14  
564 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F13 B 7-7-57 16-7-57   √ B38420-14  
565 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F14 B 7-7-57 16-7-57   √ B38422-14  
566 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F6 B 7-7-57 16-7-57   √ B38423-14  
567 ดิจิตอล รีเสิร์ชฯ จำกัด KENWOOD DRC-90 B 7-7-57 16-7-57   √ B32001-14  
568 เออีเอส กรุ๊ป จำกัด Rohill R-8070(380-400 MHz) B 8-7-57 16-7-57 B37016-14  
569 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0732-BV/D5202 B 8-7-57 16-7-57   √ B38421-14  
570 ไทยซมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-GXXXX B 8-7-57 17-7-57 B38429-14  
571 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SCH-IXXX B 8-7-57 17-7-57   √ B38427-14  
572 ทีดับบลิวแซดฯ จำกัด TWZ A459 B 8-7-57 17-7-57   √ B38425-14  
573 ไอมี่ ทคโนโลยีฯ จำกัด iMI Vin 2 B 9-7-57 17-7-57 B38440-14  
574 ไอมี่ ทคโนโลยีฯ จำกัด iMI Lady Sweet B 9-7-57 17-7-57 B38441-14  
575 ไอมี่ ทคโนโลยีฯ จำกัด iMI Vin 1 B 9-7-57 17-7-57 B38439-14  
576 ไอมี่ ทคโนโลยีฯ จำกัด iMI Goals B 9-7-57 17-7-57 B38438-14  
577 ไอมี่ ทคโนโลยีฯ จำกัด iMI Lady Beauty B 9-7-57 17-7-57 B38437-14  
578 เอมวี คอมมูนิเคชั่นฯ Seirra Wireless SL 8082 BT B 9-7-57 18-7-57 B38436-14  
579 สามารถ ไอ-โมบาย i-mobile i-mobile IQ 1.3 DTV B 10-7-57 18-7-57 B38432-14  
580 หัวเว่ย เทคโนโลยี HUAWEI E5336BS-6 B 10-7-57 18-7-57 B38422-14  
581 โซนี่ไทย จำกัด Sony PM-0730-BV/5103 B 15-7-57 18-7-57 B38431-14  
582 ดี.อี.เอส. เทรดดิ้งฯ Telego W715 B 15-7-57 21-7-57 B38433-14  
583 ไทยซมซุงฯ SAMSUNG SM-GXXXU B 15-7-57 21-7-57 B38434-14  
584 ดิจิตอล รีเสิร์ชฯ KENWOOD TM-281AE B 15-7-57 21-7-57 B10010-14  
585 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS K018 B 15-7-57 21-7-57 B38435-14  
586 ดิจิตอล รีเสิร์ชฯ KENWOOD TH-K20ET-T B 15-7-57 22-7-57 B10011-14  
587 ไทยคม จำกัดฯ COBHAM EXPLORER 3075 A 15-7-57 23-7-57 A37002-14 รอเอกสารเพิ่ม
588 โกลบเทค จำกัด Starcom Helios TT B 16-7-57 23-7-57 B38451-14  
589 แซดทีอีฯ จำกัด ZTE ZTE V779M B 16-7-57 23-7-57 B38443-14  
590 ซิลเวอร์ สปริงฯ SILVE SPRING NETWORKS NIC 452-0503-03 A 16-7-57 23-7-57 A56018-14  
591 เคพีพี คอร์ปฯ จำกัด TB ZERO B 16-7-57 23-7-57 B38444-14  
592 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F16 B 16-7-57 23-7-57 B38445-14  
593 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F1126 B 16-7-57 23-7-57 B38446-14  
594 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F1125 B 16-7-57 23-7-57 B38447-14  
595 มอนสเตอร์ ไอทีฯ MONSTER M1 B 16-7-57 23-7-57 B38450-14  
596 โนเกีย(ประเทศไทย) NOKIA RM-1014 B 16-7-57 23-7-57 B38449-14  
597-1 โซนี่ ไทย จำกัด SONY UTX-P03/E A 17-7-57 24-7-57 A55070-14  
597-2 โซนี่ ไทย จำกัด SONY UTX-B03/E A 17-7-57 24-7-57 A55071-14  
597-3 โซนี่ ไทย จำกัด SONY UTX-M03/E A 17-7-57 24-7-57 A55072-14  
598 เอ็ม จี ที่ฯ จำกัด MGT CLEVER B 17-7-57 24-7-57 B38461-14  
599 เอ็ม จี ที่ฯ จำกัด MGT COOL B 17-7-57 24-7-57 B38460-14  
600 เอ็ม จี ที่ฯ จำกัด MGT SMART B 17-7-57 24-7-57 B38458-14  
601 เอ็ม จี ที่ฯ จำกัด MGT CLASSIC B 17-7-57 24-7-57 B38456-14  
602 เอ็ม จี ที่ฯ จำกัด MGT BRIGHT B 17-7-57 24-7-57 B38457-14  
603 ดีซูพรีมฯ จำกัด TRUE True Smart 5.0"Slim B 17-7-57 24-7-57 B38465-14  
604 อินเตอร์เนชันแนลฯ Vodafone K3773 B 17-7-57 24-7-57 B38453-14  
605 มอนสเตอร์ ไอทีฯ MONSTER M5 B 17-7-57 24-7-57 B38452-14  
606 เอส.วาย.ซี.ฯ จำกัด LAVA iris 500 B 17-7-57 24-7-57 B38448-14  
607 เคพีพี คอร์ปฯ จำกัด TB TURBO B 17-7-57 25-7-57 B38459-14  
608 เคพีพี คอร์ปฯ จำกัด TB MAXMA B 17-7-57 25-7-57 B38471-14  
609 คูลดิสทริบิวชั่นฯ Wiko S4750AE/HIGHWAYSIGN B 17-7-57 25-7-57 B38474-14  
610 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F1127 B 17-7-57 25-7-57 B38468-14  
611 เฟิร์ส ไทย เทรดฯ ThL T5 B 17-7-57 25-7-57 B38465-14  
612 แพลนเน็ต คอมฯ GDSATCOM/Vertex RSI 4.8m cassegrain Anenna A 17-7-57 28-7-57 A72001-14  
613 มายมูฟ เทคโนโลยีฯ My Move MT3G10 B 17-7-57 28-7-57 B38462-14  
614 ลินเด้ (ประเทศไทย)ฯ LINDE GROUP M2M KT09 30bar B 17-7-57 28-7-57 B38463-14  
615 ซิมพลิซิตี่้ ECOM Ex-Handy 08.2-E B 17-7-57 28-7-57   B38487-14  
616-1 บริลเลียนฯ จำกัด AMEC PLOMO-500 A 17-7-57 28-7-57 A73003-14  
616-2 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo S580 B 21-7-57 28-7-57 B38464-14  
617 สบายโซน จำกัด Hyasong Z1 B 21-7-57 28-7-57 B38467-14  
618 เอส.วาย.ซีฯ จำกัด LAVA Iris 700 B 21-7-57 28-7-57 B38466-14  
619 หจก. อี.โฟน Allcall AC3 B 21-7-57 28-7-57 B38479-14  
620 เคพีพี คอร์ปฯ จำกัด TB ROCK B 21-7-57 29-7-57 B38473-14  
621 เคพีพี คอร์ปฯ จำกัด TB INDY B 21-7-57 29-7-57 B38472-14  
622 หจก. อี.โฟน Allcall AC2 B 21-7-57 29-7-57 B38480-14  
623 หจก. อี.โฟน Allcall AC1 B 21-7-57 29-7-57 B38469-14  
624 สบายโซน จำกัด Hyasong T1 B 22-7-57 29-7-57 B38470-14  
625 เฟิร์ส ไทย เทรด จำกัด ThL W200 B 21-7-57 30-7-57 B38477-14  
626 เฟิร์ส ไทย เทรด จำกัด iNew V3 B 21-7-57 30-7-57 B38482-14  
627 แอลจีฯ จำกัด LG LG-D722 B 22-7-57 31-7-57 B38476-14  
628 สามารถ ไอ-โมบาย i-mobile i-mobile I-STYLE 8.3 DTV B 22-7-57 31-7-57 B38478-14  
629 ลานี่ อินเตอร์ฯจำกัด ORIS Ak-50,Ak-50A,Ak-50B A 22-7-57 31-7-57 A55067-14  
630 ดี.อี.อส. เทรดดิ้งฯ Telego W411 B 22-7-57 31-7-57 B38475-14  
631 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON mRRUS12 B1 KRC 161 327/1 B 22-7-57 4-8-57 B36030-14  
632 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON mRRUS12 B1 KRC 161 327/3 B 22-7-57 4-8-57 B36031-14  
633 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON mRRUS12 B1 KRC 161 327/4 B 22-7-57 4-8-57 B36032-14  
634 เบ็นคิว ฯ จำกัด BEN Q F5 B 23-7-57 4-8-57 B38483-14  
635 แอลเจ โฟน จำกัด LJ-PHONE L78 B 23-7-57 4-8-57 B38486-14  
636 เฟิร์ส ไทย เทรดฯ ThL T200 B 23-7-57 4-8-57 B38484-14  
637 ยี.ซีมอน เรดิโอฯ ICOM IC-A210 B 24-7-57 4-8-57 B42001-14  
638 คูล ดิสทริบิวชั่นฯ Wiko S8515AE/WAX B 24-7-57 4-8-57 B38488-14  
639 ไทย เวย์ โปรดักส์ฯ Eye-On M902 B 24-7-57 4-8-57 B38485-14  
640 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ CIRCLE 8 B 24-7-57 4-8-57 B38481-14  
641 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ CIRCLE 5 B 24-7-57 5-8-57 B38489-14  
642 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ CIRCLE 1 B 24-7-57 5-8-57 B38494-14  
643 ดิจิตอล รีเสิร์ชฯ DRC DMX4200H B 24-7-57 5-8-57 B32002-14  
644 หจก. อี.โฟน AllCall AC6 B 24-7-57 5-8-57 B38490-14  
645 หจก. อี.โฟน AllCall AC4 B 24-7-57 5-8-57 B38491-14  
646 หจก. อี.โฟน AllCall AC7 B 24-7-57 5-8-57 B38492-14  
647 หจก. อี.โฟน AllCall AC5 B 24-7-57 5-8-57 B38493-14  
648 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ YAESU VX-8DR B 25-7-57 6-8-57      
649 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ VERTEX STANDARD VX-2200-G6-45 B 25-7-57   6-8-57   B32004-14  
650 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ VERTEX STANDARD VX-4600-D0-50 B 25-7-57   6-8-57      
651 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ VERTEX STANDARD EVX-5400-G6-45 B 25-7-57   6-8-57   B32003-14  
652 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ VERTEX STANDARD EVX-5400-D0-50 B 25-7-57   6-8-57      
653 สบายโซน จำกัด TRUE True Smart AB 7.0" Quad core B 28-7-57   6-8-57 B38502-14  
654 เอชทีซี ฯ จำกัด HTC OPAJ310 / M8 ACE B 28-7-57   6-8-57 B38499-14  
655 เทียน เม่ยฯ จำกัด TIMI T2 B 28-7-57   7-8-57   B38513-14  
656 เทียน เม่ยฯ จำกัด TIMI T3 B 28-7-57 7-8-57   B38514-14  
657 เทียน เม่ยฯ จำกัด TIMI T1 B 28-7-57 7-8-57   √ B38504-14  
658 เทียน เม่ยฯ จำกัด TIMI T5 B 28-7-57 7-8-57   B38515-14  
659 หจก. อี.โฟน AllCall AC9 B 28-7-57 7-8-57   √ B38505-14  
660 หจก. อี.โฟน AllCall AC8 B 28-7-57 7-8-57   √ B38506-14  
661 เฟิร์ส ไทย เทรด ThL T100s B 28-7-57 13-8-57      
662 เอทนีก้าฯ จำกัด em-trak I100 B 29-7-57 13-8-57      
663 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI pRRU3901(WCDMA2100/LTE1800/2100 MHz) B 29-7-57 13-8-57      
664 เรเวนิวฯ จำกัด UOSHON S500 B 28-7-57 13-8-57      
665 แอ็บโซลูทฯ จำกัด Shadow Shadow-E B 30-7-57 13-8-57   B38510-14  
666 ทีเน็ตโฟนฯ จำกัด T NET PHONE T3 B 30-7-57 13-8-57      
667 หสม. ดรีมเกทฯ DREAMGATE DREAM CONNEC4.5 B 30-7-57 13-8-57      
668 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M5 B 30-7-57 14-8-57   B38519-14  
669 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M3 B 30-7-57 14-8-57   B38517-14  
670 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M2 B 30-7-57 14-8-57   B38516-14  
671 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M1 B 30-7-57 14-8-57   √ B38503-14  
672 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M4 B 30-7-57 14-8-57   B38518-14  
673 หจก. อี.โฟน E PHONE EP3 B 30-7-57 14-8-57      
674 หจก. อี.โฟน E PHONE EP11 B 30-7-57 14-8-57      
675 หจก. อี.โฟน E PHONE EP13 B 30-7-57 14-8-57      
676 หจก. อี.โฟน E PHONE EP15 B 30-7-57 14-8-57      
677 หจก. อี.โฟน E PHONE EP5 B 30-7-57 14-8-57      
678 หจก. อี.โฟน E PHONE EP1 B 30-7-57 14-8-57   B38520-14  
679 หจก. อี.โฟน E PHONE EP7 B 30-7-57 14-8-57      
680 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT Space B 31-7-57 14-8-57      
681 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT Explorer B 31-7-57 14-8-57      
682 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT Strong B 31-7-57 14-8-57      
683 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 6042D B 31-7-57 14-8-57      
684 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT Best B 31-7-57 14-8-57      
685 ลานี่ อินเตอร์ฯ ORIS BG-012,BG-012A,BG-012B A 31-7-57 14-8-57   A55073-14  
686 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 5.9 DTV B 1-8-57 14-8-57      
687 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 513 DTV B 1-8-57 14-8-57      
688 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-GXXXL B 1-8-57        
689 เฟิร์ส ไทย เทรดฯ Zopo ZP 580t B 1-8-57        
690 เกดเจ็ตเนอร์ฯ DOOGEE DG800 B 1-8-57        
691 เกดเจ็ตเนอร์ฯ DOOGEE DG550 B 1-8-57        
692 กู๊ดดริ๊งส์ จำกัด MYPAY 2DP-Version 3 B 4-8-57        
693 กู๊ดดริ๊งส์ จำกัด MYPAY 1DP-Version 3 B 4-8-57        
694 ไอมี่ เทคโนโลยีฯ iwatch iwatch B 4-8-57        
695 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX WIZ B 4-8-57        
696 แซดทีอีฯ จำกัด ZTE ZTE V830W B 4-8-57        
697 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ Honeywell 608sLE B 4-8-57        
698 เอดีที โปรดักส์ จำกัด ADT Server 03SL B 4-8-57        
699 เอดีที โปรดักส์ จำกัด ADT Server 03(ADT03) B 4-8-57        
700 เอดีที โปรดักส์ จำกัด ADT Server 01SL B 4-8-57        
701 เอดีที โปรดักส์ จำกัด ADT Server 01(ADT01) B 4-8-57        
702 เอดีที โปรดักส์ จำกัด ADT Server SP01(ADTSP01) B 4-8-57        
703 หจก. อี.โฟน AllCall AC10 B 4-8-57        
704 หจก. อี.โฟน E PHONE EP9 B 4-8-57        
705 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB Power B 4-8-57        
706 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB Boxing B 4-8-57        
707 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB Inter B 4-8-57        
708 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M10 B 4-8-57        
709 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M7 B 4-8-57        
710 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M9 B 4-8-57        
711 เทียนเม่ย จำกัด Timi T9 B 5-8-57        
712 เทียนเม่ย จำกัด Timi T7 B 5-8-57        
713 เทียนเม่ย จำกัด Timi T8 B 5-8-57        
714 เทียนเม่ย จำกัด Timi T6 B 5-8-57        
715 เทียนเม่ย จำกัด Timi T4 B 5-8-57        
716 เทียนเม่ย จำกัด Timi T10 B 5-8-57        
717 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB AMMY B 5-8-57        
718 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB BATTLE B 5-8-57        
719 เกรท คอร์เนอร์ฯ MEITRACK TC68S B 5-8-57        
720 เกรท คอร์เนอร์ฯ iStartek VT600 B 5-8-57        
721 วีโว่ เซอร์วิสฯ vovo vivo X520 B 5-8-57        
722 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-Gxxxx B 6-8-57        
723 สบายโซน จำกัด jFone Value 002 B 7-8-57        
724 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 510 DTV B 7-8-57        
725 แทรคเอเซีย จำกัด GEOTAB G06 B 7-8-57        
726 โมบายอินโนเวชั่นฯ JINSHENG JSP008 B 7-8-57        
727 เอฟโฟนฯ F-PHONE F1122 B 7-8-57        
728 เอฟโฟนฯ F-PHONE F15 B 7-8-57        
729 เอ็มอีซี เทรดดิ้ง จำกัด MES M8 B 7-8-57        
730 เอ็มอีซี เทรดดิ้ง จำกัด MES M6 B 7-8-57        
731 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-GXXXX B 7-8-57        
732 เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ฯ ACER Z205/Liquid Z205 B 7-8-57        
733 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS T100TAL B 13-8-57        
734 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-Gxxxx B 13-8-57        
735 ที.ซี. เรดิโอฯ SPENDER TC-174 B 13-8-57        
736 เดลส์ คอร์ปอเรชั่นฯ DELL G07F002 B 13-8-57        
737 เดลส์ คอร์ปอเรชั่นฯ DELL P58G B 13-8-57        
738 เลอโนโวฯ lenovo YOA Tablet 2-1050L B 13-8-57        
739 แกรนด์ แท็บ หจก. GRANDTAB STAR B 13-8-57        
740 แกรนด์ แท็บ หจก. GRANDTAB GT 100 B 13-8-57        
741 แกรนด์ แท็บ หจก. GRANDTAB H1 B 13-8-57        
742 แกรนด์ แท็บ หจก. GRANDTAB FAST B 13-8-57        
743 แกรนด์ แท็บ หจก. GRANDTAB MAX B 13-8-57        
744 อี. โฟน หจก. E PHONE EP17 B 13-8-57        
745 อี. โฟน หจก. E PHONE EP19 B 13-8-57        
746 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0920-BV/D2533 B 13-8-57        
747 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-GXXX B 14-8-57        
748 เลอโนโวฯ lenovo Lenovo A319 B 14-8-57        
749 คิวแมนฯ eDevice Wirex 3G B 14-8-57        
750 ยี. ซีมอน เรดิโอฯ ICOM IC-F1000T B 14-8-57        
751 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0921-BV/D2502 B 14-8-57        
752                  
753                  

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า