ลำดับคิวปี 2557

 

lสีแดง คือ รอข้อมูลเพิ่มติม

lสีน้ำเงิน คือ อนุมัติเรียบร้อย

สีเขียว คือ รอการอนุมัติ

สีเหลือง คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

สีดำ คือ รอดำเนินการ

 

คิว

บริษัท                  

ตราอักษร            รุ่น TYPE วันที่รับเรื่อง     วันที่เริ่มดำเนินการ   อนุมัติ หมายเลข TYPE หมายเหตุ
1 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-T111 B 3-1-57 14-1-57    
2 แอลจีฯ LG LG-A390 B 3-1-57 14-1-57    
3 ซูเล็ค อินเตอร์ฯ DiStar BD-SGW800H B 6-1-57 14-1-57    
4 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ lenovo Lenovo A3300-GV B 6-1-57 15-1-57    
5 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo A526 B 7-1-57 15-1-57    
6 เพาเวอร์สยามฯ จำกัด jFone Alpha 3G S404 B 9-1-57 15-1-57    
7 ไพรม่า เวิลดิ์ฯ จำกัด Q-pad Q-pad713 B 9-1-57 16-1-57    
8 ไพรม่า เวิลดิ์ฯ จำกัด Q-pad Q-padA137D B 9-1-57 16-1-57    
9 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX OCTO(IQ1068) B 9-1-57 16-1-57    
10 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX OCTO(IQ1069) B 9-1-57 16-1-57    
11 ที.เอส.แอล.ฯ จำกัด TAG Heuer TH04M(MERIDIIST) B 9-1-57 16-1-57    
12 ยี.ซีมอน รดิโอ จำกัด ICOM IC-F8101 B 9-1-57 17-1-57 BBBBBBBBB ส่งเรื่องคืน
13 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด ASUS T004* B 9-1-57 20-1-57    
14 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ5.7A B 9-1-57 20-1-57    
15 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobie i-mobile IQ5.7 B 9-1-57 20-1-57    
16 เพาเวอร์สยาม จำกัด jFone Alpha Tab B 10-1-57 20-1-57    
17 เพาเวอร์สยาม จำกัด jFone Omega 3G B 10-1-57 20-1-57     ขอเอกสารเพิ่ม
18 เบส เทคโนโลยีฯ MANN ZUG 3 B 10-1-57   20-1-57    
19 บริลเลียนท์ฯ จำกัด NSR NTW-1000 B 10-1-57   20-1-57     ขอเอกสารเพิ่ม
20 บริลเลียนท์ฯ จำกัด NSR NVR-1000 B 10-1-57   20-1-57       ขอเอกสารเพิ่ม
21 อิเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด Quectel UC-20E B 10-1-57

  21-1-57

   
22 รักษ์ฟ้าเต็มภู จำกัด INFINITY jib3G B 13-1-57   22-1-57    
23 รักษ์ฟ้าเต็มภู จำกัด INFINITY jeed4 B 13-1-57   22-1-57    
24 เทิร์นคีย์ฯ จำกัด ip.acces nano3G S8 237A B 13-1-57   22-1-57   รอเอกสารเพิ่ม
25 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-E1205Y B 14-1-57   22-1-57    
26 แอลจีฯ จำกัด LG LG-D958* B 14-1-57 22-1-57    
27 โมโตโรล่าฯ จำกัด Motorola FX7500 A 14-1-57 22-1-57 A56001-14  
28 เคทีแอลฯ จำกัด TEV TA-300 A 15-1-57 22-1-57 A55002-14  
29 สบายโซน จำกัด True

True Phone Super 1

B 16-1-57 22-1-57    
30 อาร์ซีเอ็นฯ จำกัด ASUS K00Z B 17-1-57 22-1-57    
31 อินไวเซอร์ จำกัด ATrack AK7(UG) B 17-1-57 23-1-57    
32 ไดมอนด์ อิมปอร์ตฯ จำกัด TY TY-T5 B 20-1-57 23-1-57    
33 ดิจิตอล ริเสิร์ชฯ จำกัด KENWOOD TM-281A-T(Type M2) B 20-1-57 23-1-57   √    
34 ซูเล็ค อินเตอร์ฯ จกัด DiStar BD-SGW400H B 21-1-57 23-1-57    
35 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-986 B 21-1-57 24-1-57    
36 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-969 B 21-1-57 24-1-57    
37 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile Hitz 18 TV B 21-1-57   27-1-57    
38 อินโนว่าฯ จำกัด SUMTEL DBR1800/2100/20dB B 21-1-57   27-1-57    
39 แอลจีฯ จำกัด LG L-D410 B 21-1-57   27-1-57    

40

มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD124A/85-Q51 A 21-1-57   28-1-57 A55007-14  
41 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE SVX188E/CVL-R25 A 21-1-57   28-1-57 A55003-14  
42 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE SVX14E/PGA31-R25 A 21-1-57   28-1-57 A55004-14  
43 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE SVX14E/CVL-R25 A 21-1-57   28-1-57 A55006-14  
44 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX1288A/CVL-R12 A 21-1-57   28-1-57 A55005-14  
45 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14A/CVL-R12 A 21-1-57 28-1-57 A55008-14  
46 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14RA/CVL-R12 A 21-1-57 28-1-57 A55009-14  
47 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14A/SM35-R12 A 21-1-57 28-1-57 A55010-14  
48 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14RA/SM35-R12 A 21-1-57 28-1-57 A55011-14  
49 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14A/SM31-R12 A 21-1-57 28-1-57 A55012-14  
50 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14RA/SM31-R12 A 21-1-57 29-1-57 A55013-14  

51

มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14A/P31-R12 A 21-1-57 29-1-57 A55014-14  
52 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX14RA/P31-R12 A 21-1-57 29-1-57 A55015-14  
53 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX1288A/P31-R12 A 21-1-57 29-1-57 A55016-14  
54 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE BLX1288A/CVL-R12 A 21-1-57 29-1-57 A55017-14  
55 หัวเว่ยเทคโนโลยีฯ HUAWEI   RRU3839(WCDMA LTE 2100 MHz)* B 21-1-57 30-1-57    
56 หัวเว่ยเทคโนโลยีฯ HUAWEI RRU3826(WCDMA LTE 2100 MHz)* B 21-1-57 30-1-57    
57 โนเกีย(ประทศไทย)ฯ Nokia RM-980 B 22-1-57 30-1-57    
58 ดี.อี.เอส. เทรดดิ้งฯ Telego W311 B 22-1-57 30-1-57    
59 แอลจ๊ฯ จำกัด LG LG-D325 B 22-1-57 30-1-57    
60 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ lenovo Lenovo A5500-HV B 23-1-57 31-1-57 B38066-14  
61 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ lenovo Lenovo A7600-H B 23-1-57 31-1-57    
62 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 4015N B 23-1-57 31-1-57    
63 ไอดอล ไอทีฯ จำกัด Idol mobile Id-3 B 23-1-57 31-1-57    
64 ซีเอฟซีฯ จำกัด Ssuper ctl978 B 23-1-57 31-1-57    
65 ดี.ที.ซี.ฯ จำกัด Streamax MDVR-X3 II-4CH B 24-1-57 3-2-57    
66 อ็น.เอส.เน็ตเวิร์ค จำกัด WISE NEO9500 B 24-1-57 3-2-57    
67 ที.ซี เรดิโอฯ จำกัด SPENDER TC-751H B 27-1-57 3-2-57    
68 เอเซอร์ฯ  จำกัด Acer Iconia W4-821 B 27-1-57 3-2-57    
69 สบายโซน จำกัด True True Phone Super Ultra 1 B 27-1-57 4-2-57    
70 เอดีทีโปรดักส์ จำกัด ADT Server ADTS01 B 27-1-57 4-2-57    
71 เอดีทีโปรดักส์ จำกัด ADT Server ADTS04 B 27-1-57 4-2-57    
72 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ1.2 B 27-1-57 4-2-57    
73 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ1.2A B 28-1-57 4-2-57    
74 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile Hitz 19 TV B 28-1-57 4-2-57    
75 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO R2001 B 29-1-57 4-2-57    
76 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO X9006* B 29-1-57 4-2-57    
77 โซนี่ไทย จำกัด Sony PM-0460-BV/D5503* B 29-1-57 4-2-57    
78 จีทีเอฟฯ จำกัด GTF GT-M5 B 29-1-57 5-2-57    
79 เอ็น.เอส.เน็ตเวิร์คฯ 2N EasyGate Pro UMTS B 30-1-57 5-2-57    
80 หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ HUAWEI Y600-U20 B 31-1-57 5-2-57   ขอเอกสารเพิ่ม
81 หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ WUAWEI Y600-U151 B 31-1-57 5-2-57   ขอเอกสารเพิ่ม
82 สบายโซน จำกัด Sonor D205 B 3-2-57 6-2-57    
83 แอลจีฯ จำกัด LG LG-D325f8 B 3-2-57 6-2-57    
84 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด lenovo Lenovo S860 B 3-2-57 10-2-57    
85 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD14A-Q51 A 31-1-57 10-2-57 A55023-14  
86 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD14A/85-Q51 A 31-1-57 10-2-57 A55024-14  
87 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD24A/B58-Q51 A 31-1-57 10-2-57 A55026-14  
88 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD24A/SM58-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55027-14  
89 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/B58=-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55025-14  
90 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/B87A=-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55019-14  
91 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/B87C=-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55020-14  
92 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/KSM8=-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55018-14  
93 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/KSM9=-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55021-14  
94 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/K9HS=-Q51 A 3-2-57 10-2-57 A55022-14  
95 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/SM58=-Q51 A 3-2-57 11-2-57 A55028-14  
96 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD2/SM86=-Q51 A 3-2-57 11-2-57 A55029-14  
97 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD1=-Q51 A 3-2-57 11-2-57 A55030-14  
98 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ฯ SHURE QLXD4A=-Q51 A 3-2-57 11-2-57 A55031-14  
99 หัวเว่่ย ทคโนโลยีฯ HUAWEI Y530-U00 B 4-2-57 11-2-57    
100.1 เอ็ม ลิงค์ฯ จำกัด Motorola H61UCF6TZ1AN(MPT3100) B 5-2-57 11-2-57   *รอเอกสารเพิ่ม
100.2 เอ็มลิงค์ จำกัด Motorola H61PCF6TZ1AN(MPT3100) B 5-2-57 11-2-57   √    
101 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด Zebra ZD500R A 5-2-57 13-2-57   √ A56002-14  
102 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ HARMAN PPIS UMTS II B 5-2-57 13-2-57   รอเอกสาริ่ม
103 เอ็มลิงค์ จำกัด Motorola M83PFS6TZ6AN(MTM5400) B 6-2-57 17-2-57     รอเอกสารเพิ่ม
104 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo A3500-HV B 6-2-57 17-2-57 B38086-14  
105 เดอะแวลลูซิวเต็มส์ฯ Intermec PM23c A 6-2-57 17-2-57 A56005-14  
106 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo S660 B 7-2-57 17-2-57    
107 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-N750 B 10-7-57 18-2-57    
108 ชายซอฟท์ จำกัด Quectel M35 B 10-2-57 18-2-57    
109 ไวโว่ เซอร์วิสฯ จำกัด vivo vivo X3S B 11-2-57 18-2-57    
110 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด Zebra ZT410 A 12-2-57 18-2-57 A56003-14  
111 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด Zebra ZT420 A 12-2-57 18-2-57 A56004-14  
112 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-E1200Y B 12-2-57 18-2-57    
113 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-E1200R B 12-2-57 18-2-57    
114 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-I9060/DS B 12-2-57 18-2-57    
115 แอลจีฯ จำกัด LG LG-D170 B 12-2-57 18-2-57    
116 แอลจีฯ จำกัด LG LG-D618 B 12-2-57 18-2-57    
117 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-S7582L B 13-2-57 24-2-57    
118 สตาร์อาร์เอฟไอดีฯ SSI REGOR A 13-2-57 24-2-57 A56007-14  
119 สตาร์อาร์เอฟไอดีฯ SSI VELA A 13-2-57 24-2-57 A56006-14  
120 สตาร์อาร์เอฟไอดีฯ SSI CS101 A 13-2-57 25-2-57 A56008-14 รอเกสารเพิ่ม
121 ไดมอนด์อิมปอร์ตฯ TY TY-M5 B 13-2-57 25-2-57    
122 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/83-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55032-14  
123 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/150/C-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55033-14  
124 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/150/O-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55034-14  
125 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/153B-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55035-14  
126 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/153T-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55036-14  
127 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/84-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55037-14  
128 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/93-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55042-14  
129 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/98H-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55038-14  
130 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD14A/SM35-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55039-14  
131 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD24A/B87A-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55040-14  
132 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD24A/B87C-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55041-14  
133 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD24A/KSM8-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55043-14  
134 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD24A/KSM9-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55044-14  
135 มหาจักรฯ จกัด SHURE QLXD24A/K9HS-Q51 A 13-2-57 25-2-57 A55045-14  
136 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX OKU (IQ 1078) B 24-2-57 27-2-57    
137 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX OKU (IQ 1079) B 24-2-57 27-2-57    
138 เยนเนรัล คอมทค จำกัด TACTECH CONVOY ONE B 24-2-57 27-2-57    
139 มีเดีย 072 จำกัด QSIGN QT1 B 24-2-57 27-2-57    
140 เอ็กซ์เซนส์ฯ จำกัด Queclink GV300 B 24-2-57 28-2-57     เคยผ่านแล้ว
141 เอ็กซ์เซนส์ฯ จำกัด Queclink MGT100 B 24-2-57 28-2-57    
142 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด ASUS ASUS_T00G B 24-2-57 28-2-57    
143 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด ASUS ASUS_T00F B 24-2-57 28-2-57    
144 อัลคาเทล ลูเซ่นฯ จำกัด Alcatel-Lucen 9361 Home Cell Askey V3 B 24-2-57 3-3-57    
145 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT MGT-S7 B 24-2-57 3-3-57    
146 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT MGT-V7 B 24-2-57 3-3-57    
147 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด P.G P.G-V9 B 24-2-57 3-3-57    
148 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT MGT-S9 B 24-2-57 3-3-57    
149 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI pRRU3901(WCMDA LTE2100 MHz)* B 24-2-57 3-3-57    
150 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI E5330BS-2 B 24-2-57 6-3-57    
151 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI G730-U10 B 24-2-57 6-3-57    
152 ยูซีไอฯ จำกัด MOTOROLA AZH02JDH9JA2AN(XiR P6620) B 24-2-57 3-3-57    
153 ยูซีไอฯ จำกัด MOTOROLA AZH02JDC9JA2AN(XiR P6600) B 24-2-57 3-3-57    
154 โซนี่ไทย จำกัด Sony PM-0760-BV/D5322 B 24-2-57 3-3-57    
155 โนเกีย โซลูชั่นฯ จำกัด Nokia Seimens Networks Flexi Multiradio 10 BTS (WCDMA)/FRGT B 24-2-57 3-3-57    
156 โนเกีย โซลูชั่นฯ จำกัด Nokia Seimens Networks Flexi Multiradio 10 BTS (LTE)/(FHEB)* B 24-2-57 3-3-57   รอเอกสารเพิ่ม
157 เคอาร์ อินเตอร์ฯ จำกัด Sherman MIC-220 A 25-2-57 3-3-57 A55046-14  
158 เคอาร์ อินเตอร์ฯ จำกัด Sherman ZL-102 A 25-2-57 3-3-57 A55047-14  
159 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS ASUS_T00E B 25-2-57 5-3-57    
160 เอเซอร์คอมพิวเตอร์ฯ ACER Iconia W4-821P B 25-2-57 5-3-57    
161 เน็ตเทรด เอเชีย จำกัด GRENTECH SGR-W-ICS-WL-S-SE B 25-2-57 5-3-57    
162 เน็ตเทรด เอเชีย จำกัด GRENTECH SGR-WCDMA-DF-SF B 25-2-57 5-3-57    
163 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด lenovo Lenovo B8080-H B 25-2-57 6-3-57    
164 ดี.อี.เอส.เทรดดิ้งฯ Telego W711 B 26-2-57 6-3-57    
165 ไทยซัมซุงฯ จกัด SAMSUNG GT-S7XXX B 26-2-57 7-3-57    
166 เฟิร์สทบิทฯ จำกัด Cel-Fi CELFI-RS210WU/CELFI-RS210CU B 26-2-57 10-3-57   รอเอกสารเพิ่ม
167 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX SLIM (IQX 1089) B 27-2-57 10-3-57    
168 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX SLIM (IQX 1088) B 27-2-57 10-3-57    
169 อเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile A805 B 27-2-57 10-3-57    
170 ดิจิตอล โฟกัสฯ HIKVISION DS-8104HMI-STM/GW B 28-2-57 10-3-57    
171 ดิจิตอล โฟกัสฯ HIKVISION DS-8104HMI-SE/GW B 28-2-57 10-3-57    
172 ดิจิตอล โฟกัสฯ HIKVISION DS-8104HMI-ST-GW B 28-2-57 10-3-57    
173 เอ.แอนด์มารีนฯ จำกัด mcmurdo Smartfind S20 A 28-2-57 10-3-57 A73001-14  
174 เอดีที โปรดักส์ จำกัด Singer Server 01S B 3-3-57 11-3-57   รอเอกสารเพิ่ม
175 เอดีที โปรดักส์ จำกัด Singer Server 04S B 3-3-57 11-3-57   รอเอกสารเพิ่ม
176 จี-แทรค จำกัด SMART TAXI G1:PRO B 3-3-57 11-3-57    
177 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON mRRUS 12 B1 KRC 161 327/2* B 3-3-57 11-3-57    
178 ฟูจิทสึ เท็นฯ จำกัด Fujitsu Ten FT0041A B 4-3-57 12-3-57    
179 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ จำกัด HUAWEI ME936 B 4-3-57 12-3-57    
180 เซอร์นิกซ์ ซีสต็มส์ฯ TRAIL TRACKER TTK-V200 B 5-3-57 12-3-57    
181 เซอร์นิกซ์ ซีสต็มส์ฯ TRAIL TRACKER TTK-V300 B 5-3-57 12-3-57    
182 ดับเบิ้ลยู แอนดฺ์เจฯ SEPURA STP9040 B 5-3-57 12-3-57    
183 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 6043D B 5-3-57 12-3-57    
184 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI G730-U27 B 6-3-57 12-3-57    
185 โซนี่ ไทย จำกัด SONY PM-0670-BV/D2005 B 6-3-57 12-3-57    
186 โซนี่ ไทย จำกัด SONY PM-0671-BV/D2105 B 6-3-57 13-3-57    
187 โซนี่ ไทย จำกัด SONY PM-0672-BV/D2004 B 6-3-57 13-3-57    
188 โซนี่ ไทย จำกัด SONY PM-0673-BV/D2104 B 6-3-57 13-3-57    
189 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด ASUS ASUS_T00I B 6-3-57 13-3-57    
190 แซดทีอีฯ จำกัด ZTE ZTE V769M B 7-3-57 13-3-57   รอเอารเพิ่ม
191 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG XX-FFFFF* B 7-3-57 13-3-57    
192 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG XX-HHHH B 7-3-57 13-3-57    
193 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX KEN B 7-3-57 14-3-57   รอเอกสารพิ่ม
194 เอ็น.เอส.เน็ตวิร์ค จำกัด WISE NEO5000 B 7-3-57 14-3-57    
195 แซดทีอีฯจำกัด ZTE ZTE V797 B 7-3-57 14-3-57    
196 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0762-BV/D5303* B 11-3-57 14-3-57    
197 โนเกีย โซลูชั่นฯ Nokia Siemens Networks Flexi Multiradio 10 BTS (LTE)/FXEB* B 11-3-57 17-3-57    
198 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG GT-IYYYYY B 11-3-57 17-3-57    
199 ฟ้าผ่า อิเล็กทรอนิกส์ฯ Ublox LISA-U200 B 12-3-57 17-3-57    
200 เอ ซับ มารีนฯ Simrad RS35 B 12-3-57 17-3-57    
201 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0740-BV/D6503 B 12-3-57 17-3-57    
202 โนเกีย(ประเทศไทย)ฯ Nokia RM-977 B 13-3-57 18-3-57    
203 เอส.วาย.ซี.ฯ จำกัด LAVA Iris 405+ B 13-3-57 18-3-57    
204 โนเกีย(ประเทศไทย)ฯ Nokia RM-978 B 13-3-57 18-3-57    
205 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile   i-mobile IQ 6.6 B 13-3-57 18-3-57    
206 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile   i-mobile I- STYLE 7.6A B 13-3-57 18-3-57    
207 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile   i-mobile I- STYLE 7.6 B 13-3-57 18-3-57    
208 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile   i-mobile I- STYLE 2.6A B 13-3-57 19-3-57    
209 ดี.อี.เอส. เทรดดิ้งฯ Telego W406 B 13-3-57 19-3-57    
210 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ VeriFone VX520 3G B 14-3-57 19-3-57    
211 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0744-BV/D6502 B 14-3-57 19-3-57    
212 กัสมันท์ เทคโนโลยีฯ GUSSMANN G13 B 14-3-57 19-3-57    
213 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I- STYLE 2.6 B 14-3-57 19-3-57    
214 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-XXXXX B 17-3-57 19-3-57    
215 เวลฟอร์ม สื่อสารฯ WELLFORM WF-13 B 17-3-57 19-3-57    
216 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile QUARTZ B 17-3-57 20-3-57    
217 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile TOPAZ B 17-3-57 20-3-57    
218 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ A4S B 18-3-57 20-3-57    
219 โซนี่ไทย จำกัด Sony TM-0040-BV/SGP521* B 18-3-57 20-3-57    
220 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO R1001 B 18-3-57 21-3-57    
221 ออริสคอม จำกัด KIRISUN FP460(VHF) B 18-3-57 21-3-57    
222 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT M1 B 19-3-57 24-3-57    
223 เยนเนรัล คอมเทคฯ TACTECH TAC-101 B 19-3-57 24-3-57    
224 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-XXXX B 19-3-57 25-3-57    
225 ซีเมนส์ จำกัด SIEMENS RF260R A 19-3-57 26-3-57 A56016-14  
226 ซีเมนส์ จำกัด SIEMENS RF250R A 19-3-57 26-3-57 A56015-14  
227 ซีเมนส์ จำกัด SIEMENS RF220R A 19-3-57 26-3-57 A56014-14  
228 ซีเมนส์ จำกัด SIEMENS RF210R A 19-3-57 26-3-57 A56013-14  
229 ซีเมนส์ จำกัด SIEMENS F240R A 19-3-57 26-3-57 A56017-14  
230 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ Tab-Play 555 B 20-3-57 26-3-57    
231 โนเกีย(ประเทศไทย)ฯ Nokia RM-1053 B 20-3-57 26-3-57    
232 อินเตอร์นชั่นแนลฯ BOSCH MRRevo14F A 21-3-57 26-3-57 A57004-14  
233 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-Tab vFun(7009) B 21-3-57 26-3-57    
234 อาร์ซีอ็น เซอร์วิส จำกัด ASUS K012 B 24-3-57 26-3-57    
235 นายสัญชัย ทาปลัด Cphone P3 B 24-3-57 27-3-57    
236 ที แม็กซ์ โฟน T max A510 B 24-3-57 27-3-57    
237 ดี.อี.เอส.ทรดดิ้ง จำกัด Telego C10 B 24-3-57 27-3-57    
238 พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด SAILOR SP3540 B 25-3-57 27-3-57    
239 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-TXXXX B 25-3-57 27-3-57    
240 สามารถขไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 5.8 DTV B 25-3-57 27-3-57    
241 สามารถขไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 6.7 DTV B 25-3-57 27-3-57    
242 เอเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile A450 B 25-3-57 27-3-57    
243 เคพีพี คอร์ปฯ TELEBYTE TB811 B 25-3-57 31-3-57    
244 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile EMERALD B 25-3-57 31-3-57    
245 คอสมิค โมบายฯ Cherrry Mobile SNAP 2.0 B 25-3-57 31-3-57    
246 โนเกีย Nokia RM-1011 B 27-3-57 31-3-57    
247 คิวแมนฯ KENWOOD TH-K30R B 27-3-57 31-3-57    
248 แซดทีอีฯจำกัด HTC OP6B110/M8X B 27-3-57 31-3-57   √    
249 ที.ซี เรดิโอฯ จำกัด SPENDER GM-888MTV B 27-3-57 1-4-57   √    
250 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-XXXXM B 28-3-57 1-4-57   √    
251 เมกา ฟอร์ทรัสฯ C-Track Nx55 B 28-3-57 2-4-57   √    
252 เอส.วาย.ซี.ฯ จำกัด LAVA Iris 456 B 31-3-57 2-4-57   √    
253 เอส.วาย.ซี.ฯ จำกัด LAVA Iris 354 B 31-3-57 2-4-57   √    
254 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo S850 B 31-3-57 3-4-57   √    
255 พี.ที.อี.ฯ จำกัด NEX NEX SPORT B 31-3-57 3-4-57   รอเอกสารเพิ่ม
256 พี.ที.อี.ฯ จำกัด NEX NEX SLIM B 31-3-57 3-4-57     รอเอกสารเพิ่ม
257 พี.ที.อี.ฯ จำกัด NEX NEX SMILE B 31-3-57 3-4-57     รอเอกสารเพิ่ม
258 กวางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ALINCO DJ-10G1 B 1-4-57 3-4-57   √    
259 กวางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ALINCO DJ-A245 B 1-4-57 3-4-57   √    
260 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT M2 B 1-4-57 3-4-57   √    
261 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT M3 B 1-4-57 3-4-57   √    
262 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT M4 B 1-4-57 3-4-57   √    
263 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT M5 B 1-4-57 3-4-57   √    
264 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX SLIM 2 B 1-4-57 4-4-57   √    
265 คอสมิค โมบายฯ Cherry mobile AXIS B 1-4-57 4-4-57   √    
266 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS T00J B 2-4-57 4-4-57     รอเอกสารเพิ่ม
267 เอช ที ซีฯ จำกัด HTC 0PA2120/D310u B 2-4-57 4-4-57   √    
268 อิน จี เนียสฯ จำกัด INGENIOUS ING-900C B 2-4-57 4-4-57   √    
269 นิวเวฟ คอร์ปอเรช่นฯ YXTEL G906 B 2-4-57 8-4-57    
270 นิวเวฟ คอร์ปอเรช่นฯ YXTEL G905 B 2-4-57 8-4-57    
271 นิวเวฟ คอร์ปอเรช่นฯ YXTEL G006 B 2-4-57 8-4-57    
272 อีริคสันฯ ERICSSON RBS6601 RRUS 12 B1(KRC 161 297/2) B 2-4-57 9-4-57    
273 เอเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile S400 B 3-4-57 9-4-57    
274 เอเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile A470 B 3-4-57 9-4-57    
275 เอเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile A502 B 3-4-57 9-4-57    
276 โนเกียฯ จำกัด NOKIA RM-1030 B 3-4-57 9-4-57    
277 หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ HUAWEI H30-U10/Honor C3 B 4-4-57 9-4-57    
278 ดี.อี.เอส.เทรดดิ้ง จำกัด Telego C8 B 4-4-57 9-4-57    
279 สบายโซน จำกั Gosmart G413D B 8-4-57 9-4-57    
280 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX OCCO(IQ 1099) B 8-4-57 10-4-57    
281 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-Tab fun(7008) B 8-4-57 10-4-57    
282 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile   i-mobile IQX OCCO(IQ 1098) B 8-4-57 10-4-57    
283 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT G5 B 9-4-57 10-4-57    
284 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT G3 B 9-4-57 10-4-57    
285 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT G2 B 9-4-57 10-4-57    
286 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT G4 B 9-4-57 10-4-57    
287 เอ็ม จี ที อีเล็คทริคฯ MGT G1 B 9-4-57 10-4-57    
288 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P29F B 9-4-57 21-4-57    
289 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P44G B 9-4-57 21-4-57    
290 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P38G B 10-4-57 21-4-57    
291 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P20E B 10-4-57 21-4-57    
292 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P30F B 10-4-57 22-4-57    
293 สามารถ ไอ-โมบายฯ   i-mobile   i-mobile IQ 6.7 A DTV B 10-4-57 22-4-57    
294 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P40G B 11-4-57 22-4-57    
295 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P22S B 11-4-57 22-4-57    
296 วัฟเฟิล อินเตอร์ฯ จำกัด Waffel TIT001E B 17-4-57 23-4-57    
297 ยี.ซีมอนเรดิโอ จำกัด ICOM IC-F3230DT B 17-4-57 23-4-57    
298 แอสตราโคฯ จำกัด GPS Global OTS 100 B 17-4-57 23-4-57    
299 สามารถ ไอขโมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 7.8 DTV B 17-4-57 23-4-57    
300 โคดาร์ฯ จำกัด JRC JSS-2150N (NTD-2150) B 18-4-57 23-4-57    
301 ไทย ออปโป้ จกัด OPPO OPPO R831K B 18-4-57 23-4-57    
302 พี.ที.อี.ฯ จำกัด NEX 306 B 21-4-57 23-4-57    
303 พี.ที.อี.ฯ จำกัด NEX 304 B 21-4-57 23-4-57    
304 พี.ที.อี.ฯ จำกัด NEX 305 B 21-4-57 23-4-57    
305 เอเซอร์ คอมพิวเตอรฯ ACER Z160 B 21-4-57 24-4-57    
306 เอเซอร์ คอมพิวเตอรฯ ACER E380 B 21-4-57 24-4-57    
307 วีโว่ เซอร์วิสฯ จำกัด vivo vivo Y22 B 21-4-57 24-4-57    
308 เอ็มลิงค์ฯ จำกัด BURG 15 B 21-4-57 24-4-57   เคยผ่านแล้ว
309 เอ็มลิงค์ฯ จำกัด BURG 16 B 21-4-57 24-4-57   เคยผ่านแล้ว
310 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0720-BV/D2305 B 21-4-57 24-4-57    
311 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0721-BV/D2302 B 21-4-57 24-4-57    
312 สบายโซน จำกัด GOSMART G414D B 21-4-57 24-4-57    
313 เอช ที ซีฯ จำกัด HTC 0P9C230/D816x B 21-4-57 24-4-57    
314 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA AZM83UCS6TZ5AN/MT753C(MTM5200) B 21-4-57 28-4-57   รอเอกสารเพิ่ม
315 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA AZM83UCS6TZ4AN/MT753C(MTM5200) B 21-4-57 28-4-57   รอเอกสารเพิ่ม
316 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA H01PCF6TZ5BN / MPT850 Ex B 21-4-57 28-4-57 B37010-14 รอเอกสารเพิ่ม
317 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA F953C/(380-400 MHz) B 21-4-57 28-4-57 B37011-14 รอเอกสารเพิ่ม
318 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA MTM-5400 800 MHz B 21-4-57 28-4-57     รอเอกสารเพิ่ม
319 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA H04PCF6TZ5AN (MTP810 Ex) B 21-4-57 28-4-57 B37013-14 รอเอกสารเพิ่ม
320 เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด MOTOROLA MTM-5400 400 Hz B 21-4-57 28-4-57   รอเอกสารเพิ่ม
321 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-BXXXX B 22-4-57 28-4-57    
322 นิวเทลฯ จำกัด S wellcom Mi 407 B 22-4-57 28-4-57    
323 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 7.8A DTV B 22-4-57 28-4-57    
324 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 7.7 DTV B 22-4-57 28-4-57    
325 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 7.7A DTV B 22-4-57 28-4-57    
326 โซนี่ไทย จำกัด Sony PM-0722-BV/D2303 B 22-4-57 29-4-57    
327 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile LIFE 2.0 B 23-4-57 29-4-57    
328 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile OMEGA Infiity B 23-4-57 29-4-57    
329 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile OMEGA Spectrum B 23-4-57 29-4-57    
330 เดอะแวลลูฯ จำกัด Intermec PD43 A 23-4-57 29-4-57 A56009-14  
331 ทีเน็ตโฟน จำกัด T NET PHONE T301 B 23-4-57 30-4-57    
332 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-XXX B 23-4-57 30-4-57    
333 สบายโซน จำกัด Upad U740D-3G B 23-4-57 30-4-57    
334 เมก้า ฟอร์ทรีสฯ C-Track NX 30 B 23-4-57 30-4-57    
335 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI G6-U10 B 23-4-57 2-5-57    
336 แอลบีแอลฯ จำกัด JUPITER J77C B 24-4-57 2-5-57    
337 แอลบีแอลฯ จำกัด JUPITER J77A B 24-4-57 2-5-57    
338 แอลบีแอลฯ จำกัด JUPITER J77 B 24-4-57 2-5-57    
339 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 6032X B 24-4-57 2-5-57    
340 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 6016D B 24-4-57 2-5-57    
341 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL Onetouch 7041D B 24-4-57 2-5-57    
342 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-981 B 24-4-57 2-5-57    
343 เอเอซีแอนด์ที จำกัด Dmobile A785 B 25-4-57 2-5-57    
344 ที.ซ๊. เรดิโอฯ จำกัด SPENDER TC-I75 B 28-4-57 6-5-57    
345 สบายโซน จำกัด TelGo T25 B 28-4-57 6-5-57    
346 สบายโซน จำกัด Gosmart G512 B 28-4-57 6-5-57    
347 คิวแมน คอนซัลแตนซ์ฯ Telit LN930 B 29-4-57 6-5-57    
348 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 6.9 DTV B 29-4-57 6-5-57    
349 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI E3272S-153 B 29-4-57 6-5-57    
350 กวางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ALINCO DJ-A10G2 B 30-4-57 8-5-57    
351 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL one touch Y580D B 30-4-57 8-5-57    
352 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile D17TV B 2-5-57 8-5-57    
353 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile C11 B 2-5-57 8-5-57    
354 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile A9TV B 2-5-57 8-5-57    
355 ไวโว่ฯ จำกั vivo vivo Y15 B 2-5-57 12-5-57    
356 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-TXXX B 6-5-57 12-5-57    
357 อาร์ซีเอ็นเซอร์วิสฯ ASUS ASUS-T00Q B 6-5-57 14-5-57    
358 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI E5330BS-6 B 6-5-57 14-5-57    
359 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6601 RRUS12 B3(KRC 161 282/2) B 7-5-57 14-5-57   รอเอกสารเพิ่ม
360 โมโตโร่าฯ จำกัด Motorola TC55BH B 7-5-57 14-5-57    
361 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ BOSCH MRR1 Rear A 7-5-57 14-5-57      
362 ดี.อี.เอส. เทรดดิ้งฯ Telego C100 B 8-5-57 14-5-57    
363 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-CXXX B 8-5-57 14-5-57    
364 ที แม็กซ์ โฟนฯ T-max T229 B 8-5-57 15-5-57    
365 ที แม็กซ์ โฟนฯ T-max I501 B 8-5-57 15-5-57    
366 ที แม็กซ์ โฟนฯ T-max I451 B 8-5-57 15-5-57    
367 ซีเอฟซี อินเตอร์เทรดฯ Ssuper CTL758 B 8-5-57 15-5-57    
368 ซีเอฟซี อินเตอร์เทรดฯ Ssuper 723 B 8-5-57 15-5-57    
369 ไอดอล ไอทีฯ จำกัด Idonmobile CTL758 B 8-5-57 15-5-57    
370 หสน. วิชัยพานิชฯ Beyerdynamic NE600D A 8-5-57 16-5-57 A55048-14  
371 คอสมิค โมบายฯ Chery mobile D19TV B 8-5-57 16-5-57    
372 กวางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ALINCO DJ-A10K B 12-5-57 16-5-57    
373 นิวทล คอร์ปอเรชั่นฯ SPICE Mi401 B 12-5-57 16-5-57    
374 แอลบีแอลฯ JUPITER J119 B 12-5-57 19-5-57    
375 แอลบีแอลฯ JUPITER J117 B 12-5-57 19-5-57    
376 แอลบีแอลฯ JUPITER J116 B 12-5-57 19-5-57    
377 เอสเคจีฯ จำกัด SKG AD-571 B 14-5-57 19-5-57    
378 อาร์ซีเอ็นฯ จำกัด SIEMENS SCALANCE-M874-3 B 14-5-57 19-5-57    
379 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 6307B B 14-5-57 19-5-57    
380 จีทีเอฟฯ จำกัด GTF GT-M1 B 14-5-57 20-5-57    
381 จีทีเอฟฯ จำกัด GTF GT-T1 B 14-5-57 20-5-57    
382 บริลเลียนท์ฯ จำกัด JRC NTE-182 A 14-5-57 20-5-57 A73002-14  
383 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 4032E B 15-5-57 20-5-57    
384 ที.ซี. เรดิโอฯ จำกัด SPENDER TC-741H B 16-5-57 23-5-57    
385 เอเอ็มอาร์ เอเชียฯ iTegno iTegno 5100 B 16-5-57 23-5-57    
386 อีริคสันฯ จำกัด EICSSON BS6501  BFF 901 17/1 B 15-5-57 23-5-57      
387 เอฟโฟน เซลฯ จำกัด F-PHONE F1117 B 16-5-57 23-5-57    
388 ฟ้าผ่าฯ จำกัด FAH PAH MAX3U20 B 19-5-57 23-5-57    
389 ไอดอล ไอทีฯ จำกัด idolmobile 723 B 19-5-57 23-5-57    
390 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWI RRU3939 B 19-5-57 26-5-57    
391 เอ็มลิงค์ เอเชียฯ จำกัด MOTOROLA M24KSS9PW1AN(APX2500) B 19-5-57 27-5-57     ขออกสารเพิ่ม
392 เอ็มลิงค์ เอเชียฯ จำกัด MOTOROLA H52KDH9PW7AN(APX2000 VHF) B 19-5-57 27-5-57     ขออกสารเพิ่ม
393 เยนเนรล คอมเทคฯ TACTECH TAC-222 B 20-5-57 27-5-57    
394 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile   i-mobile IQ 6.8 A DTV B 20-5-57 27-5-57    
395 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 6.8 DTV B 20-5-57 27-5-57    
396 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL ACATEL 2000X/Tanco EU B 20-5-57 28-5-57    
397 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO X9076 B 20-5-57 28-5-57    
398 โนเกียฯ จำกัด NOKIA RM-1045/Nokia Lumia930 B 21-5-57 28-5-57    
399 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI pRRU3901(LTE2100 MHz) B 21-5-57 28-5-57    
400 หจก. ไมโครไดรท์ Microdrive Eagle 1 B 21-5-57 28-5-57    
401 หจก. ไมโครไดรท์ Microdrive Eagle 2 B 21-5-57 28-5-57    
402 สบายโซน จำกัด JFone Value TV002 B 22-5-57 29-5-57    
403 สบายโซน จำกัด JFone Alpha Tab T001 B 22-5-57 29-5-57 B38349-14  
404 แซด.วาย.คิวฯ จำกัด Z.Y.Q. Q.Hi B 22-5-57 29-5-57    
405 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo A328 B 22-5-57 29-5-57    
406 เอ็มวีคอมฯ จำกัด Sierra Wireless SL8084T B 22-5-57 29-5-57 B38383-14  
407 สมาร์ท ไลฟ์ฯ จำกัด Matrix Simondo B 22-5-57 29-5-57    
408 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 2.7 B 22-5-57 29-5-57    
409 พรีไซด์ ดาต้าฯ CADI SMN-890S(925) A 22-5-57 29-5-57 A56011-14  
410 พรีไซด์ ดาต้าฯ CADI SMN-826M(925) A 22-5-57 29-5-57 A56010-14  
411 สยามโปรซาวด์ฯ WESTON UHF-502 A 22-5-57 29-5-57 A55049-14  
412 หัวเว่ย ทคโนโลยีฯ HUAWEI P7-L10 B 23-5-57 2-6-57 B38311-14  
413 คิวแมน คอนซัลติ้งฯ ATID AT870 A 23-5-57 2-6-57 A56012-14  
414 คิวแมน คอนซัลติ้งฯ MI 2013062-T A 23-5-57 2-6-57 B38307-14  
415 คิวแมน คอนซัลติ้งฯ MI 2013029 A 23-5-57 2-6-57 B38308-14  
416 ดิจิตราฯจำกัด SENNHEISER SKM9000 B5-B8 A 26-5-57 2-6-57 A55052-14  
417 ดิจิตอล โฟกัสฯ จำกัด HIKVISION DS-M5504HM1/GW/WI B 26-5-57 2-6-57 B38353-14  
418 ดิจิตราฯจำกัด SENNHEISER SK9000 B5-B8 A 26-5-57 2-6-57 A55050-14  
418-1   ดิจิตราฯจำกัด SENNHEISER EM9046 SU A 26-5-57 2-6-57 A55051-14  
419 โนเกียฯ ำกัด NOKIA M-1042 B 26-5-57 2-6-57 B38312-14  
420 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-STYLE 2.9 B 26-5-57 2-6-57 B38305-14  
421 อาร์ซีเอ็นฯ DELL P25G B 26-5-57 2-6-57 B38314-14  
422 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SCH-XXXXX B 26-5-57 3-6-57 B38313-14  
423 เอเวอร์เรสฯ จำกัด VERTU RM-980V/SIGNATURE TOUCH B 27-5-57 4-6-57 B38320-14  
424 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC S902 B 27-5-57 5-6-57 B38319-14  
425 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC S901 B 27-5-57 5-6-57 B38316-14  
426 เอสเคจีฯ จำกัด SKG AD-572 B 27-5-57 5-6-57 B38317-14  
427 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC S903 B 27-5-57 5-6-57 B38318-14  
428 เอสเคจีฯ จำกัด SKG AD-573 B 27-5-57 5-6-57 B38315-14  
429 นายนันรัฐฯ lenovo Lenovo A536 B 28-5-57 5-6-57 B38310-14  
430 โมโตโรล่า โซลูชั่นฯ Motorola 7515U B 28-5-57 6-6-57 B38324-14  
431 ไทย ออปโป้ OPPO OPPO N5111 B 28-5-57 6-6-57 B38321-14  
432 วิคเตอร์ โซลูชั่น จำกัด HP HSTNH-H407C B 30-5-57 9-6-57 B38325-14  
433 วิคเตอร์ โซลูชั่น จำกัด HP HSTNH-H408C B 30-5-57 9-6-57 B38326-14  
434 อิเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ Quectel UC20-G B 30-5-57 9-6-57 B38329-14  
435 ยี.ซีมอนเรดิโอ จำกัด ICOM IP100H A 30-5-57 9-6-57 A58001-14  
436 คิวแมน คอนซัลทิ่งฯ Technolog Regulo B 3-6-57 9-6-57 B38331-14  
437 เอเซอร์ คอมพิวตอร์ฯ ACER A1403/A1-713 B 3-6-57 10-6-57 B38330-14  
438 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-TXXX B 3-6-57 10-6-57 B38323-14  
439 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-G355H/DS B 3-6-57 10-6-57 B38333-14  
440 แอลจีฯ LG LG-D855 B 3-6-57 10-6-57 B38327-14  
441 ที.ซี. เรดิโอฯ SPENDER TM-591 DTV B 3-6-57 10-6-57 B50006-14  
442 ที.ซี เรดิโอฯ SPENDER TM-491 DTV B 3-6-57 10-6-57 B10009-14  
443 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-STYLE 2.8 B 3-6-57 10-6-57 B38328-14  
444 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile PALADIN PLUS B 3-6-57 10-6-57 B38322-14  
445 ลานี่ อินเตอร์ฯ ORIS 399,399A,399B A 4-6-57 13-6-57 A55054-14  
446 ลานี่ อินเตอร์ฯ ORIS AK-100,AK-100A,AK-100B A 4-6-57 13-6-57 A55055-14  
447 ลานี่ อินเตอร์ฯ ORIS 299,299A,299B A 4-6-57 13-6-57 A55056-14  
448 ลานี่ อินเตอร์ฯ ORIS AK-20,AK-20A,AK-20B A 4-6-57 13.6-57 A55057-14  
449 ลานี่ อินเตอร์ฯ ORIS 199,199A,199B A 4-6-57 13-6-57 A55053-14  
450 ดับเบิ้ลยู แอนด์เจ SEPURA SRG3900 B 4-6-57 13-6-57 B37014-14  
451 โนเกียฯ NOKIA RM-1030 B 4-6-57 13-6-57 B38334-14  
452 ทีดบบลิวแซดฯ TWZ A36 B 4-6-57 13-6-57 B38335-14  
453 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ A49 B 4-6-57 13-6-57 B38336-14  
454 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F10 B 4-6-57 16-6-57 B38338-14  
455 ไซแมท เทคโนโลยีฯ RedView VT-600 B 4-6-57 16-6-57 B38374-14  
456 ซันนี่ อีเล็คทริคฯ JUMPES MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB A 5-6-57 16-6-57 A55058-14  
457 ซันนี่ อีเล็คทริคฯ MBA MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB A 5-6-57 16-6-57 A55059-14  
458 ซันนี่ อีเล็คทริคฯ FREE POWER MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB A 5-6-57 16-6-57 A55060-14  
459 ซันนี่ อีเล็คทริคฯ FANNY MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB A 5-6-57 16-6-57 A55061-14  
460 ซันนี่ อีเล็คทริคฯ AVINA MIC-888A,MIC-888AA,MIC-888AB A 5-6-57 16-6-57 A55062-14  
461 หัวเว่ยฯ HUAWEI S7-721U B 5-6-57 16-6-57 B38346-14  
462 สบายโซน จำกัด jFone Alpha 3G S408 B 6-6-57 16-6-57 B38348-14  
463 ไทย เวย์ โปรดักส์ฯ Eye-On 780MC B 6-6-57 16-6-57 B38386-14 ขออกสารเพิ่ม
464 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile G1 B 6-6-57 16-6-57 B38337-14  
465 แทคเท็ค จำกัด TACTECH TAC/PRC-222 B 10-6-57 16-6-57 B31004-14  
466 สบายโซน จำกัด jFone Alpha 3G S406 B 10-6-57 16-6-57 B38339-14  
467 แซด.วาย.คิว.ฯ จำกัด Z.Y.Q. Q.UP B 10-6-57 16-6-57 B38340-14  
468 แซด.วาย.คิว.ฯ จำกัด Z.Y.Q. Q.TOP B 10-6-57 16-6-57 B38341-14  
469 เอสเคจีฯ จำกัด SKG AD-575 B 11-6-57 17-6-57 B38344-14  
470 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC S904 B 11-6-57 17-6-57 B38343-14  
471 เอสเคจีฯ จำกัด SKG AD-574 B 11-6-57 17-6-57 B38342-14  
472 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC S905 B 11-6-57 17-6-57 B38345-14  
473 คิวแมน คอนซัลติ้งฯ MI 2013121/Redmi Note B 11-6-57 18-6-57 B38350-14  
474 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS ASUS-T00P B 11-6-57 18-6-57 B38351-14  
475 หัวเว่ยฯ HUAWEI S7-722U B 12-6-57 18-6-57 B38357-14  
476 หัวเว่ยฯ HUAWEI 7D-501u B 12-6-57 18-6-57 B38358-14  
477 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ VERTEX STANDARD EVX-539-D0-5 B 12-6-57 18-6-57 B30011-14 ขอเอกสารเพิ่ม
478 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ VERTEX STANDARD EVX-539-G6-5 B 12-6-57 18-6-57 B30010-14 ขอเอกสารเพิ่ม
479 คิวแมน คอนซัลติ้งฯ Technolog Cello IVb B 13-6-57 18-6-57 B38354-14  
480 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo A3300-HV B 13-6-57 18-6-57 B38356-14  
481 คิวแมน คอนซัลติ้งฯ Technolog Cello IVb XO B 13-6-57 18-6-57 B38359-14  
482 มิลา อิล็คทรอนิคส์ฯ SOUNDMILAN   ML-631,ML-631A,ML-631B A 13-6-57 19-6-57 A55063-14  
483 มิลา อิล็คทรอนิคส์ฯ SOUNDMILAN   ML-633,ML-633A,ML-633B A 13-6-57 19-6-57 A55064-14  
484 มิลา อิล็คทรอนิคส์ฯ SOUNDMILAN   ML-635,ML-635A,ML-635B A 13-6-57 19-6-57 A55065-14  
485 มิลา อิล็คทรอนิคส์ฯ SOUNDMILAN   ML-636,ML-636A,ML-636B A 13-6-57 19-6-57 A55066-14  
486 มิลา อิล็คทรอนิคส์ฯ SOUNDMILAN   ML-639,ML-639A,ML-639B A 13-6-57 19-6-57 A55067-14  
487 วินสปีด จำกัด Panasonic FZ-M1 B 13-6-57 19-6-57 B38355-14  
488 วินสปีด จำกัด Panasonic CF-AX3 B 13-6-57 19-6-57 B38362-14  
489 สบายโซน จำกัด jFone Alpha 3G S407 B 13-6-57 20-6-57 B38360-14  
490 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P45G B 16-6-57 20-6-57 B38371-14  
491 แซดทีอีฯ จำกัด ZTE ZXSDR R8863 S2100 B 16-6-57 23-6-57 B36021-14  
492 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F1115 B 13-6-57 23-6-57 B38363-14  
493 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-GXXXX B 16-6-57 19-6-57 B38361-14  
494 ไอมี่ เทคโนโลยีฯ iMI Messi No.1 B 17-6-57 23-6-57 B38365-14  
495 ชาเทอเวฯ INFONE i950 B 17-6-57 23-6-57 B38364-14  
496 อัลคาเทล-ลูเซ่นฯ Alcael-Lucent Light Radio 9764 MCO V1.0 B1 B 17-6-57 24-6-57 B36022-14  
497 สามารถ ไอขโมบายฯ i-mobile i-mobile I-Q 511 B 17-6-57 24-6-57 B38367-14  
498 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI G750-U10 B 17-6-57 24-6-57 B38366-14  
499 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB Aurora B 18-6-57 24-6-57 B38368-14  
500 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB Commander B 18-6-57 24-6-57 B38369-14  
501 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB General B 18-6-57 24-6-57 B38370-14  
502 เอ็ม จี ทีฯ MGT T10 B 20-6-57 25-6-57 B38380-14  
503 มอนสเตอร์ ไอที จำกัด MONSTER MT2 B 20-6-57 25-6-57 B38373-14  
504 มอนสเตอร์ ไอที จำกัด MONSTER MT1 B 20-6-57 25-6-57 B38372-14  
505 ดิจิตอล รีเสิร์ชฯ DRC DPX420 B 20-6-57 25-6-57 B30012-14  
506 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ DELL P47G B 24-6-57 30-6-57 B38385-14  
507 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6401/KRD 901 039/1 B 24-6-57 30-6-57 B36023-14 รอเอกสารเพิ่ม
508 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6401/KRD 901 039/2 B 24-6-57 30-6-57 B36024-14 รอเอกสารเพิ่ม
509 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6401/KRD 901 039/3 B 24-6-57 30-6-57     รอเอกสารเพิ่ม
510 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6401/KRD 901 039/4 B 24-6-57 30-6-57 B36025-14 รอเอกสารเพิ่ม
511 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6401/KRD 901 039/5 B 24-6-57 30-6-57 B36026-14 รอเอกสารเพิ่ม
512 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON RBS6401/KRD 901 039/6 B 24-6-57 30-6-57     รอเอกสารเพิ่ม
513 ธนทัต โซลูชั่น จำกัด Feel Top Touch & Pay II B 24-6-57 30-6-57 B38397-14  
514 ธนทัต โซลูชั่น จำกัด Feel Top Auto Top II B 24-6-57 30-6-57 B38374-14  
515 วีนัส ซัพพลาย จำกัด Quectel UC15E B 24-6-57 30-6-57 B38426-14  
516 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile LUNA B 24-6-57 30-6-57 B38377-14  
517 เอฟโฟนฯ จำกัด F-Phone F2 B 25-6-57 30-6-57 B38375-14  
518 เอฟโฟนฯ จำกัด F-Phone F11 B 25-6-57 30-6-57 B38376-14  
519 เอฟโฟนฯ จำกัด F-Phone F1123 B 25-6-57 30-6-57 B38379-14  
520 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-G130H/DS B 25-6-57 30-6-57 B38378-14  
521 ยี.ซีมอน เรดิโอฯ ICOM IC-M92D B 26-6-57 1-7-57 B40004-14  
522 เอสเคจีฯ จำกัด SKG Apad-5781 B 26-6-57 1-7-57 B38387-14  
523 ไอมี่ เทคโนโลยีฯ iMI Messi Top B 26-6-57 1-7-57 B38390-14  
524 ไอมี่ เทคโนโลยีฯ iMI Messi Lady B 26-6-57 1-7-57 B38391-14  
525 ไอมี่ เทคโนโลยีฯ iMI Messi 2 B 26-6-57 2-7-57 B38392-14  
526 ไอมี่ เทคโนโลยีฯ iMI Lady Top B 26-6-57 2-7-57 B38393-14  
527 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 5038E/Soul-4.5 B 26-6-57 2-7-57 B38381-14  
528 เอฟโฟนฯ จำกัด F-Phone F3 B 26-6-57 2-7-57 B38382-14  
529 เอฟโฟนฯ จำกัด F-Phone F1124 B 26-6-57 2-7-57 B38384-14  
530 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI G6-U251 B 27-6-57 3-7-57 B38388-14  
531 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI G630-U251 B 27-6-57 3-7-57 B38389-14  
532 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI Y330-U17 B 27-6-57 7-7-57 B38394-14  
533 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS ASUS-Z002 B 30-6-57 7-7-57 B38394-14  
534 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO R8006 B 30-6-57 7-7-57 B38395-14  
535 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ Tab-Play 009 B 2-7-57 7-7-57 B38398-14  
536 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส ASUS K019 B 2-7-57 8-7-57 B38399-14  
537 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ YASKAWA GWA-3G10 B 2-7-57 8-7-57 B38403-14  
538 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ YDK TDAS3 B 2-7-57 8-7-57 B38402-14  
539 เอ็มโอที เรดิโอฯ Motorola F953C/SQM07SUM0010A B 3-7-57 9-7-57 B37015-14  
540 คอมบา เทลคอม จำกัด Comba RX-2123 B 3-7-57 9-7-57 B36027-14  
541 ดี.อี.เอส.เทรดดิ้งฯ Telego W408 B 3-7-57 9-7-57 B38400-14  
542 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobille FLARE 3 B 3-7-57 9-7-57 B38401-14  
543 โนเกีย(ประเทศไทย) Nokia RM-1020 B 3-7-57 9-7-57 B38407-14  
544 วีโว่ เซอร์วิสฯ จำกัด vivi vivo X710 B 3-7-57 9-7-57 B38404-14  
545 จีทีเอฟฯ จำกัด GTF GT-M4S B 3-7-57 9-7-57 B38409-14  
546 เอเอซี แอนด์ ที ฯ Dmobile A806 B 3-7-57 9-7-57 B38405-14  
547 โนเกีย(ประเทศไทย) Nokia RM-1014 B 3-7-57 9-7-57 B38406-14  
548 ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ Cinterion EHS6 B 3-7-57 10-7-57 B38412-14  
549 คูล ดิสทริบิวชั่นฯ WIKO BLOOM(S4700AP) B 3-7-57 10-7-57   √ B38416-14  
550 คูล ดิสทริบิวชั่นฯ WIKO SLIDE(S8321AP) B 3-7-57 10-7-57   √ B38415-14  
551 คูล ดิสทริบิวชั่นฯ WIKO LENNY(S5201AP) B 3-7-57 10-7-57   √ B38414-14  
552 คูล ดิสทริบิวชั่นฯ WIKO SUNSET(S4011AE) B 3-7-57 10-7-57   √ B38408-14  
553 คูล ดิสทริบิวชั่นฯ WIKO RAINBOW(S5501BP) B 3-7-57 10-7-57   √ B38411-14  
554 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo A606 B 4-7-57 10-7-57   √ B38410-14  
555 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo S856 B 4-7-57 10-7-57   √ B38454-14 รอเอกสาร
556 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo K920 B 4-7-57 10-7-57   √ B38413-14  
557 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS K014 B 4-7-57 15-7-57   √ B38418-14  
558 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 7.9 DTV B 4-7-57 15-7-57   √ B38430-14  
559 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI Y330-U11 B 4-7-57 15-7-57   √ B38424-14  
560 แวน อินเตอร์เทรดฯ AZDEN 310LT A 4-7-57 15-7-57   √ A55068-14  
561 เวิล์ดเทคฯ จำกัด WORLDTECH WT-P400 B 4-7-57 15-7-57   √ B38417-14  
562 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO R831L B 4-7-57 16-7-57   √ B38428-14  
563 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F12 B 7-7-57 16-7-57   √ B38419-14  
564 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F13 B 7-7-57 16-7-57   √ B38420-14  
565 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F14 B 7-7-57 16-7-57   √ B38422-14  
566 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F6 B 7-7-57 16-7-57   √ B38423-14  
567 ดิจิตอล รีเสิร์ชฯ จำกัด KENWOOD DRC-90 B 7-7-57 16-7-57   √ B32001-14  
568 เออีเอส กรุ๊ป จำกัด Rohill R-8070(380-400 MHz) B 8-7-57 16-7-57 B37016-14  
569 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0732-BV/D5202 B 8-7-57 16-7-57   √ B38421-14  
570 ไทยซมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-GXXXX B 8-7-57 17-7-57 B38429-14  
571 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SCH-IXXX B 8-7-57 17-7-57   √ B38427-14  
572 ทีดับบลิวแซดฯ จำกัด TWZ A459 B 8-7-57 17-7-57   √ B38425-14  
573 ไอมี่ ทคโนโลยีฯ จำกัด iMI Vin 2 B 9-7-57 17-7-57 B38440-14  
574 ไอมี่ ทคโนโลยีฯ จำกัด iMI Lady Sweet B 9-7-57 17-7-57 B38441-14  
575 ไอมี่ ทคโนโลยีฯ จำกัด iMI Vin 1 B 9-7-57 17-7-57 B38439-14  
576 ไอมี่ ทคโนโลยีฯ จำกัด iMI Goals B 9-7-57 17-7-57 B38438-14  
577 ไอมี่ ทคโนโลยีฯ จำกัด iMI Lady Beauty B 9-7-57 17-7-57 B38437-14  
578 เอมวี คอมมูนิเคชั่นฯ Seirra Wireless SL 8082 BT B 9-7-57 18-7-57 B38436-14  
579 สามารถ ไอ-โมบาย i-mobile i-mobile IQ 1.3 DTV B 10-7-57 18-7-57 B38432-14  
580 หัวเว่ย เทคโนโลยี HUAWEI E5336BS-6 B 10-7-57 18-7-57 B38422-14  
581 โซนี่ไทย จำกัด Sony PM-0730-BV/5103 B 15-7-57 18-7-57 B38431-14  
582 ดี.อี.เอส. เทรดดิ้งฯ Telego W715 B 15-7-57 21-7-57 B38433-14  
583 ไทยซมซุงฯ SAMSUNG SM-GXXXU B 15-7-57 21-7-57 B38434-14  
584 ดิจิตอล รีเสิร์ชฯ KENWOOD TM-281AE B 15-7-57 21-7-57 B10010-14  
585 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS K018 B 15-7-57 21-7-57 B38435-14  
586 ดิจิตอล รีเสิร์ชฯ KENWOOD TH-K20ET-T B 15-7-57 22-7-57 B10011-14  
587 ไทยคม จำกัดฯ COBHAM EXPLORER 3075 A 15-7-57 23-7-57 A37002-14 รอเอกสารเพิ่ม
588 โกลบเทค จำกัด Starcom Helios TT B 16-7-57 23-7-57 B38451-14  
589 แซดทีอีฯ จำกัด ZTE ZTE V779M B 16-7-57 23-7-57 B38443-14  
590 ซิลเวอร์ สปริงฯ SILVE SPRING NETWORKS NIC 452-0503-03 A 16-7-57 23-7-57 A56018-14  
591 เคพีพี คอร์ปฯ จำกัด TB ZERO B 16-7-57 23-7-57 B38444-14  
592 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F16 B 16-7-57 23-7-57 B38445-14  
593 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F1126 B 16-7-57 23-7-57 B38446-14  
594 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F1125 B 16-7-57 23-7-57 B38447-14  
595 มอนสเตอร์ ไอทีฯ MONSTER M1 B 16-7-57 23-7-57 B38450-14  
596 โนเกีย(ประเทศไทย) NOKIA RM-1014 B 16-7-57 23-7-57 B38449-14  
597-1 โซนี่ ไทย จำกัด SONY UTX-P03/E A 17-7-57 24-7-57 A55070-14  
597-2 โซนี่ ไทย จำกัด SONY UTX-B03/E A 17-7-57 24-7-57 A55071-14  
597-3 โซนี่ ไทย จำกัด SONY UTX-M03/E A 17-7-57 24-7-57 A55072-14  
598 เอ็ม จี ที่ฯ จำกัด MGT CLEVER B 17-7-57 24-7-57 B38461-14  
599 เอ็ม จี ที่ฯ จำกัด MGT COOL B 17-7-57 24-7-57 B38460-14  
600 เอ็ม จี ที่ฯ จำกัด MGT SMART B 17-7-57 24-7-57 B38458-14  
601 เอ็ม จี ที่ฯ จำกัด MGT CLASSIC B 17-7-57 24-7-57 B38456-14  
602 เอ็ม จี ที่ฯ จำกัด MGT BRIGHT B 17-7-57 24-7-57 B38457-14  
603 ดีซูพรีมฯ จำกัด TRUE True Smart 5.0"Slim B 17-7-57 24-7-57 B38465-14  
604 อินเตอร์เนชันแนลฯ Vodafone K3773 B 17-7-57 24-7-57 B38453-14  
605 มอนสเตอร์ ไอทีฯ MONSTER M5 B 17-7-57 24-7-57 B38452-14  
606 เอส.วาย.ซี.ฯ จำกัด LAVA iris 500 B 17-7-57 24-7-57 B38448-14  
607 เคพีพี คอร์ปฯ จำกัด TB TURBO B 17-7-57 25-7-57 B38459-14  
608 เคพีพี คอร์ปฯ จำกัด TB MAXMA B 17-7-57 25-7-57 B38471-14  
609 คูลดิสทริบิวชั่นฯ Wiko S4750AE/HIGHWAYSIGN B 17-7-57 25-7-57 B38474-14  
610 เอฟโฟนฯ จำกัด F-PHONE F1127 B 17-7-57 25-7-57 B38468-14  
611 เฟิร์ส ไทย เทรดฯ ThL T5 B 17-7-57 25-7-57 B38465-14  
612 แพลนเน็ต คอมฯ GDSATCOM/Vertex RSI 4.8m cassegrain Anenna A 17-7-57 28-7-57 A72001-14  
613 มายมูฟ เทคโนโลยีฯ My Move MT3G10 B 17-7-57 28-7-57 B38462-14  
614 ลินเด้ (ประเทศไทย)ฯ LINDE GROUP M2M KT09 30bar B 17-7-57 28-7-57 B38463-14  
615 ซิมพลิซิตี่้ ECOM Ex-Handy 08.2-E B 17-7-57 28-7-57   B38487-14  
616-1 บริลเลียนฯ จำกัด AMEC PLOMO-500 A 17-7-57 28-7-57 A73003-14  
616-2 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo S580 B 21-7-57 28-7-57 B38464-14  
617 สบายโซน จำกัด Hyasong Z1 B 21-7-57 28-7-57 B38467-14  
618 เอส.วาย.ซีฯ จำกัด LAVA Iris 700 B 21-7-57 28-7-57 B38466-14  
619 หจก. อี.โฟน Allcall AC3 B 21-7-57 28-7-57 B38479-14  
620 เคพีพี คอร์ปฯ จำกัด TB ROCK B 21-7-57 29-7-57 B38473-14  
621 เคพีพี คอร์ปฯ จำกัด TB INDY B 21-7-57 29-7-57 B38472-14  
622 หจก. อี.โฟน Allcall AC2 B 21-7-57 29-7-57 B38480-14  
623 หจก. อี.โฟน Allcall AC1 B 21-7-57 29-7-57 B38469-14  
624 สบายโซน จำกัด Hyasong T1 B 22-7-57 29-7-57 B38470-14  
625 เฟิร์ส ไทย เทรด จำกัด ThL W200 B 21-7-57 30-7-57 B38477-14  
626 เฟิร์ส ไทย เทรด จำกัด iNew V3 B 21-7-57 30-7-57 B38482-14  
627 แอลจีฯ จำกัด LG LG-D722 B 22-7-57 31-7-57 B38476-14  
628 สามารถ ไอ-โมบาย i-mobile i-mobile I-STYLE 8.3 DTV B 22-7-57 31-7-57 B38478-14  
629 ลานี่ อินเตอร์ฯจำกัด ORIS Ak-50,Ak-50A,Ak-50B A 22-7-57 31-7-57 A55067-14  
630 ดี.อี.อส. เทรดดิ้งฯ Telego W411 B 22-7-57 31-7-57 B38475-14  
631 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON mRRUS12 B1 KRC 161 327/1 B 22-7-57 4-8-57 B36030-14  
632 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON mRRUS12 B1 KRC 161 327/3 B 22-7-57 4-8-57 B36031-14  
633 อีริคสันฯ จำกัด ERICSSON mRRUS12 B1 KRC 161 327/4 B 22-7-57 4-8-57 B36032-14  
634 เบ็นคิว ฯ จำกัด BEN Q F5 B 23-7-57 4-8-57 B38483-14  
635 แอลเจ โฟน จำกัด LJ-PHONE L78 B 23-7-57 4-8-57 B38486-14  
636 เฟิร์ส ไทย เทรดฯ ThL T200 B 23-7-57 4-8-57 B38484-14  
637 ยี.ซีมอน เรดิโอฯ ICOM IC-A210 B 24-7-57 4-8-57 B42001-14  
638 คูล ดิสทริบิวชั่นฯ Wiko S8515AE/WAX B 24-7-57 4-8-57 B38488-14  
639 ไทย เวย์ โปรดักส์ฯ Eye-On M902 B 24-7-57 4-8-57 B38485-14  
640 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ CIRCLE 8 B 24-7-57 4-8-57 B38481-14  
641 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ CIRCLE 5 B 24-7-57 5-8-57 B38489-14  
642 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ CIRCLE 1 B 24-7-57 5-8-57 B38494-14  
643 ดิจิตอล รีเสิร์ชฯ DRC DMX4200H B 24-7-57 5-8-57 B32002-14  
644 หจก. อี.โฟน AllCall AC6 B 24-7-57 5-8-57 B38490-14  
645 หจก. อี.โฟน AllCall AC4 B 24-7-57 5-8-57 B38491-14  
646 หจก. อี.โฟน AllCall AC7 B 24-7-57 5-8-57 B38492-14  
647 หจก. อี.โฟน AllCall AC5 B 24-7-57 5-8-57 B38493-14  
648 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ YAESU VX-8DR B 25-7-57 6-8-57      
649 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ VERTEX STANDARD VX-2200-G6-45 B 25-7-57   6-8-57   B32004-14  
650 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ VERTEX STANDARD VX-4600-D0-50 B 25-7-57   6-8-57      
651 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ VERTEX STANDARD EVX-5400-G6-45 B 25-7-57   6-8-57   B32003-14  
652 ไทยคอม เน็ตเวิร์คฯ VERTEX STANDARD EVX-5400-D0-50 B 25-7-57   6-8-57      
653 สบายโซน จำกัด TRUE True Smart AB 7.0" Quad core B 28-7-57   6-8-57 B38502-14  
654 เอชทีซี ฯ จำกัด HTC OPAJ310 / M8 ACE B 28-7-57   6-8-57 B38499-14  
655 เทียน เม่ยฯ จำกัด TIMI T2 B 28-7-57   7-8-57   B38513-14  
656 เทียน เม่ยฯ จำกัด TIMI T3 B 28-7-57 7-8-57   B38514-14  
657 เทียน เม่ยฯ จำกัด TIMI T1 B 28-7-57 7-8-57   √ B38504-14  
658 เทียน เม่ยฯ จำกัด TIMI T5 B 28-7-57 7-8-57   B38515-14  
659 หจก. อี.โฟน AllCall AC9 B 28-7-57 7-8-57   √ B38505-14  
660 หจก. อี.โฟน AllCall AC8 B 28-7-57 7-8-57   √ B38506-14  
661 เฟิร์ส ไทย เทรด ThL T100s B 28-7-57 13-8-57      
662 เอทนีก้าฯ จำกัด em-trak I100 B 29-7-57 13-8-57      
663 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI pRRU3901(WCDMA2100/LTE1800/2100 MHz) B 29-7-57 13-8-57      
664 เรเวนิวฯ จำกัด UOSHON S500 B 28-7-57 13-8-57      
665 แอ็บโซลูทฯ จำกัด Shadow Shadow-E B 30-7-57 13-8-57   B38510-14  
666 ทีเน็ตโฟนฯ จำกัด T NET PHONE T3 B 30-7-57 13-8-57      
667 หสม. ดรีมเกทฯ DREAMGATE DREAM CONNEC4.5 B 30-7-57 13-8-57      
668 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M5 B 30-7-57 14-8-57   B38519-14  
669 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M3 B 30-7-57 14-8-57   B38517-14  
670 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M2 B 30-7-57 14-8-57   B38516-14  
671 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M1 B 30-7-57 14-8-57   √ B38503-14  
672 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M4 B 30-7-57 14-8-57   B38518-14  
673 หจก. อี.โฟน E PHONE EP3 B 30-7-57 14-8-57      
674 หจก. อี.โฟน E PHONE EP11 B 30-7-57 14-8-57      
675 หจก. อี.โฟน E PHONE EP13 B 30-7-57 14-8-57      
676 หจก. อี.โฟน E PHONE EP15 B 30-7-57 14-8-57      
677 หจก. อี.โฟน E PHONE EP5 B 30-7-57 14-8-57      
678 หจก. อี.โฟน E PHONE EP1 B 30-7-57 14-8-57   B38520-14  
679 หจก. อี.โฟน E PHONE EP7 B 30-7-57 14-8-57      
680 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT Space B 31-7-57 14-8-57      
681 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT Explorer B 31-7-57 14-8-57      
682 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT Strong B 31-7-57 14-8-57      
683 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 6042D B 31-7-57 14-8-57      
684 เอ็ม จี ทีฯ จำกัด MGT Best B 31-7-57 14-8-57      
685 ลานี่ อินเตอร์ฯ ORIS BG-012,BG-012A,BG-012B A 31-7-57 14-8-57   A55073-14  
686 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 5.9 DTV B 1-8-57 14-8-57      
687 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 513 DTV B 1-8-57 14-8-57      
688 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-GXXXL B 1-8-57        
689 เฟิร์ส ไทย เทรดฯ Zopo ZP 580t B 1-8-57        
690 เกดเจ็ตเนอร์ฯ DOOGEE DG800 B 1-8-57        
691 เกดเจ็ตเนอร์ฯ DOOGEE DG550 B 1-8-57        
692 กู๊ดดริ๊งส์ จำกัด MYPAY 2DP-Version 3 B 4-8-57        
693 กู๊ดดริ๊งส์ จำกัด MYPAY 1DP-Version 3 B 4-8-57        
694 ไอมี่ เทคโนโลยีฯ iwatch iwatch B 4-8-57        
695 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX WIZ B 4-8-57        
696 แซดทีอีฯ จำกัด ZTE ZTE V830W B 4-8-57        
697 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ Honeywell 608sLE B 4-8-57        
698 เอดีที โปรดักส์ จำกัด ADT Server 03SL B 4-8-57        
699 เอดีที โปรดักส์ จำกัด ADT Server 03(ADT03) B 4-8-57        
700 เอดีที โปรดักส์ จำกัด ADT Server 01SL B 4-8-57        
701 เอดีที โปรดักส์ จำกัด ADT Server 01(ADT01) B 4-8-57        
702 เอดีที โปรดักส์ จำกัด ADT Server SP01(ADTSP01) B 4-8-57        
703 หจก. อี.โฟน AllCall AC10 B 4-8-57        
704 หจก. อี.โฟน E PHONE EP9 B 4-8-57        
705 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB Power B 4-8-57        
706 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB Boxing B 4-8-57        
707 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB Inter B 4-8-57        
708 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M10 B 4-8-57        
709 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M7 B 4-8-57        
710 เอ็มอีซี เทรดดิ้งฯ MES M9 B 4-8-57        
711 เทียนเม่ย จำกัด Timi T9 B 5-8-57        
712 เทียนเม่ย จำกัด Timi T7 B 5-8-57        
713 เทียนเม่ย จำกัด Timi T8 B 5-8-57        
714 เทียนเม่ย จำกัด Timi T6 B 5-8-57        
715 เทียนเม่ย จำกัด Timi T4 B 5-8-57        
716 เทียนเม่ย จำกัด Timi T10 B 5-8-57        
717 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB AMMY B 5-8-57        
718 เคพีพี คอร์ปอเรชั่นฯ TB BATTLE B 5-8-57        
719 เกรท คอร์เนอร์ฯ MEITRACK TC68S B 5-8-57        
720 เกรท คอร์เนอร์ฯ iStartek VT600 B 5-8-57        
721 วีโว่ เซอร์วิสฯ vovo vivo X520 B 5-8-57        
722 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-Gxxxx B 6-8-57        
723 สบายโซน จำกัด jFone Value 002 B 7-8-57        
724 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 510 DTV B 7-8-57        
725 แทรคเอเซีย จำกัด GEOTAB G06 B 7-8-57        
726 โมบายอินโนเวชั่นฯ JINSHENG JSP008 B 7-8-57        
727 เอฟโฟนฯ F-PHONE F1122 B 7-8-57        
728 เอฟโฟนฯ F-PHONE F15 B 7-8-57        
729 เอ็มอีซี เทรดดิ้ง จำกัด MES M8 B 7-8-57        
730 เอ็มอีซี เทรดดิ้ง จำกัด MES M6 B 7-8-57        
731 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-GXXXX B 7-8-57        
732 เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ฯ ACER Z205/Liquid Z205 B 7-8-57        
733 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ ASUS T100TAL B 13-8-57        
734 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-Gxxxx B 13-8-57        
735 ที.ซี. เรดิโอฯ SPENDER TC-174 B 13-8-57        
736 เดลส์ คอร์ปอเรชั่นฯ DELL G07F002 B 13-8-57        
737 เดลส์ คอร์ปอเรชั่นฯ DELL P58G B 13-8-57        
738 เลอโนโวฯ lenovo YOA Tablet 2-1050L B 13-8-57        
739 แกรนด์ แท็บ หจก. GRANDTAB STAR B 13-8-57        
740 แกรนด์ แท็บ หจก. GRANDTAB GT 100 B 13-8-57        
741 แกรนด์ แท็บ หจก. GRANDTAB H1 B 13-8-57        
742 แกรนด์ แท็บ หจก. GRANDTAB FAST B 13-8-57        
743 แกรนด์ แท็บ หจก. GRANDTAB MAX B 13-8-57        
744 อี. โฟน หจก. E PHONE EP17 B 13-8-57        
745 อี. โฟน หจก. E PHONE EP19 B 13-8-57        
746 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0920-BV/D2533 B 13-8-57        
747 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-GXXX B 14-8-57        
748 เลอโนโวฯ lenovo Lenovo A319 B 14-8-57        
749 คิวแมนฯ eDevice Wirex 3G B 14-8-57        
750 ยี. ซีมอน เรดิโอฯ ICOM IC-F1000T B 14-8-57        
751 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0921-BV/D2502 B 14-8-57        
752                  
753