อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

  รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ออกเครื่องหมายแสดงหมายเลขการตรวจสอบรับรองฯด้วยตนเอง    

  

ลำดับที่

  
  

รหัสผู้ประกอบการ

  
  

ผู้ประกอบการ

  
  

ประเภทเครื่องโทรคมนาคม

  
  

ตราอักษร

  

1

0009

บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

NOKIA

2

0039

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์เคลื่อนที่

i-mobile

SENSE

3

0016

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เรดาร์สำหรับติดตั้งในรถยนต์

DENSO

4

0010

บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด

 

โทรศัพท์เคลื่อนที่

phoneOne

BlackBerry

HUAWEI

5

0013

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

SAMSUNG

6

0044

บริษัท พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

 

โทรศัพท์เคลื่อนที่

NEX

7

0012

บริษัท จี เนท อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

G NET

8

0349

บริษัท  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

Cellular Mobile GPS (Vehicle Information Terminal)

ISUZU

9

0448

บริษัท โอ พี พี โอ ไทย จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

OPPO

10

0242

บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

Apple

11

0030

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์เคลื่อนที่

TWZ

12

0514

บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

Komatsu Ltd.

13

0006

บริษัท สบายโซน จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

SONORE

14

0092

บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

ZTE

15

0046

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

NEC

16

0735

บริษัท เบสท์โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

K-Touch

17

0795

บริษัท   ซิลเวอร์ สปริง เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำกัด

RFID

Silver Spring Networks

18

807

บริษัท คอสมิค โมบาย เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

โทรศัพท์เคลื่อนที่

cherry mobile

19

833

บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

eDevice

20

359

บริษัท มาสเตอร์ เทคโนคอม จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

MASTER

21

591

บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

DELL

22

865

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

ALCATEL

23

923

บริษัท เอส.วาย. ซี. โลจิสติกส์ จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

LAVA, NEWINGS, Inhon

24

912

บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

vivo

25

205

บริษัท ดี.อี.เอส เทรดดิ้ง จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

Telego

26

445

บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

lenovo

27

235

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลด์ เซลส์ จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

TRUE

28

944

บริษัท ไอมี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

iMI

29

517

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

HYASONG

30

908

บริษัท ไอดอล ไอที (ไทยแลนด์) จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

idolmobile

31

929

บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

NIPDA

32

996

บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

Wiko

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า