อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

ตรวจสอบสถานะลำดับการทดสอบเครื่องฯ ปี 2556-2557

สีเขียว คือ อนุมัติแล้ว

สีน้ำเงิน คือ รอการอนุมัติ

สีม่วง   คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

สีแดง คือ รอดำเนินการ

คิว

ที่

ผู้ยื่นคำขอ         ตราอักษร แบบ/รุ่น วันที่รับเรื่อง 

วันที่เริ่มดำเนินการ

ห้องที่

อนุมัติ หมายเหตุ
1 บ. ยีซีมอน เรดิโอฯ ICOM IC-2300E 05-06-56 13-06-56 2  
2 หจก.ฟูจิเทล FUJITEL FB-360 06-06-56 17-06-56 2  
3 บ. เอชทีซีฯ HTC PO58210(601s) 12-06-56 17-06-56 3  
4 บ. เอชทีซีฯ HTC

PO68210

(901s)

12-06-56 17-06-56 3  
5 บ ไอโอเทคฯ UTOO

N59

13-06-56 17-06-56 3  
6 บ. อีเอสอาร์ไอ SATEL

Satelline-M3-TR1

21-06-56 24-06-56 3  
7 บ. ไทยเทเลคอม WINHAP

WH-RP-2100A500/TA

02-07-56 4-07-56 2  
8 บ. ยู จีโอฯ CHAINWAY ITS

HX5

08-07-56 15-07-56 3  
9 บ. เอสเอ็มพีฯ SKYTEK

PRO 2

15-07-56 17-07-56 3  
10 ร้านไฮแม็กฯ HIMAX

X-5

19-07-56 30-08-56 2 4
11 ร้านไฮแม็กฯ HIMAX

X-6

19-07-56 24-07-56 2  
12 ร้านไฮแม็กฯ HIMAX

VX-2R

19-07-56 24-07-56 2  
13 บ. แนฟเท็ค SOLID

R

19-07-56 24-07-56 3  
14 บ. เยนเนรัลฯ TACTECH

CONVOY ONE

19-07-56 29-07-56 2 4
15 บ. ที.ซี. เรดิโอ SPENDER

E2452FM

19-07-56 29-07-56 2  
16 บ. เอสเคจีฯ SKG

AD-556

24-07-56 29-07-56 3 2
17 บ. เอสเคจีฯ SKG

A-PAD116

24-07-56 29-07-56 3  
18 บ. ยูซีไอฯ Motorola

AZH01JDC9J-

A2AN(XiR P3688)

24-07-56 31-07-56 2  
19 บ. เตียวฮงฯ NEDAP

uPASS reach

31-07-56 08-08-56 2 2
20 บ. เตียวฮงฯ NEPAD

uPASS ACCESS

31-07-56 08-08-56 2 1
21 บ. เทคอินโนฯ FiberHome

GZF2100-V

31-07-56 08-08-56 2 3
22 บ. ยี.ซีมอนฯ ICOM

IC-A14

09-08-56 13-08-56 2 3
23 บ. ไทยซัมซุง SAMSUNG

SCH-I879

14-08-56 15-08-56 3 4
24 บ. ไดมอนด์ ฯ TY Mobile

TY-012

19-08-56 20-08-56 3 3
25 บ. เยนเนรัลฯ TACTECH

TAC-1000A

23-08-56 23-08-56 2 3
26 บ. ไซแมทฯ ResView GPS

VT-600

26-08-56

28-08-56

12-09-56

3 4
27 บ. เอ็น เอส ฯ Vodafone

NEO3100

26-08-56 30-08-56   3
28 บ. เอซับ มารีนฯ SIMRAD

RS35

03-09-56 05-09-56   1
29 บ. อินเทลลิเจนซ์ Hytera

MT680 F5

03-09-56 *   2
30 บ. มีเดีย 072 ฯ QSign

QT1

04-09-56 06-09-56 1 ISO:3
31 บ. มีเดีย 072 ฯ QSign

QA2

04-09-56 09-09-56 1 ISO:1
32 บ ไทย พรอสฯ TELTONIKA

FM1100

09-09-56 12-09-56   3
33 บ ที.เอส.แอล ฯ TAG Heuer

TH04M

09-09-56 * 3 2
34 บ. อินไวร์เซอร์ ฯ ATrack

AU7

18-09-56 19-09-56 3 3
35 บ. เดอะลิงค์ Robustel

R 3000-3P

26-09-56 30-09-56 3 1
36 บ. ยิบอินซอยส์ Zinwave

DAS3000

26-09-56 10-10-56 2 3*
37 บ ทีซี เรดิโอ SPEEDER

SP-IP3

26-09-56 02-10-56 2 3
38 บ. แอโรคอมฯ BECKER

GK 615

26-09-56 03-10-56 2 3
39 บ. ครีเอเจอร์ ฯ VOGTEC

S198H

30-09-56 04-10-56 3 3
40 บ.ไทยยามาฮ่า YAMAHA

RMAX Type IIG

30-09-56 07-10-56 2 1
41 บ.ไซเบอร์ แบตฯ CYBERBATT

TB708

04-10-56 07-10-56 3 3
42 บ. ฟอร์ท ฯ Forth

FTS2

18-10-56 21-10-56 3 1
43 บ. เคทีแอลฯ OKAYO

GJ-770T

18-10-56 21-10-56 2 4
44 หจก.ฟูจิเทล FUJITEL

FB-590S

04-11-56 05-11-56 2 4
45 บ.อินโนว่าฯ SUMTEL

DBR1800/2100/

20dB

05-11-56 11-11-56 2 1
46 บ. เซนจูรี่ HIP

CMA0703

07-11-56 11-11-56 2 2
47 บ. ไดมอนด์ฯ TY

TY-C1

12-11-56 12-11-56 3 4
48  บ. ดิจิตัล โฟกัส MAX VIEW

FH-4CH3GG

15-11-56 15-11-56 3 3
49 บ. วี.พี.เอส NATO

N-701P

15-11-56 18-11-56 3 1
50 บ. ไดมอนด์ฯ TY

TY-M5

18-11-56 20-11-56 3 4
51 บ. เยนเนรัลฯ TACTECH

TAC-251

22-11-56 22-11-56 2 2
52 บ. ไอโคเทค ฯ UTOO 

N60

28-11-56 29-11-56 3 3
53 บ เน็ตเทรค ฯ GRENTECH

SGR-WCDMA-DF- SF

28-11-56 02-12-56 2 4
54 บ. เน็ตเทรค ฯ GRENTECH

SGR-W-ICS-WL-SF-SE

28-11-56 02-12-56 2 3
55 บ. พีทีที ฯ SAILOR 

SP 3540

11-12-56 12-12-56 2 1
                 
56 บ.ทีเอสแอลฯ TAG Heuer

TH04M(Meridiist)

12-12-56 12-12-56 3 3
57 บ. ไดมอนด์ฯ TY

TY-T5

17-12-56 18-12-56 3 2
58 บ. เคทีแอลฯ TEV

TA-300

23-12-56 23-12-56 2 3
59 บ. ทีซี เรดิโอฯ SPENDER

TC-751H

25-12-56 25-12-56 2 4
60 บ. เวลฟอร์มฯ WELLFORM

WF-13

26-12-56 26-12-56 2 3
60 บ. วันโอวันฯ Sepura

  STP9038

27-12-56 06-01-57 3 1
  เริ่มปี 2557   เริ่มปี 2557

  เริ่มปี 2557

         
1 บ. อินไวร์เซอร์ ATrack

AK7 (UG)

03-01-57 06-01-57 3 3
2 บ. ดี.ที.ซี ฯ Streamax

  MDVR-X311-4CH

08-01-57 08-01-57 3 2
3 บ.มหาจักรฯ SHURE

QLXD124A/85-Q51

08-01-57 10-01-57 2 1
4 บ. ที.ซี. เรดิโอ Spender

TC-741H

15-01-57 16-01-57 2 3
5 บ. เอ็น.เอส ฯ WISE

NEO9500

17-01-57 17-01-57 3 3
6 บ. ย๊.ซีมอนฯ ICOM

IC-F3230DT

20-01-57 21-01-57 2 2
7 บ. พรีไซด์ ฯ CADI

SMN-826M(925)

20-01-57 22-01-57 2 4
8 บ. พรีไซด์ ฯ CADI

SMN-890s(9250

20-01-57 22-01-57 2 3
9 บ. เอ็น.เอส ฯ 2N

EasyGate PRO   UMTS

22-01-57 22-01-57 3 3
10 บ. โคดาร์ ฯ JRC

JSS-2150

22-01-57 23-01-57 2 1
11 บ. เคอาร์ ฯ Sherman

MIC-220

22-01-57 23-01-57 2 4
12 บ. เคอาร์ ฯ Sherman

ZL-102

22-01-57 23-01-57 2 4
13 บ. ดิจิตอลโฟกัส HIKVISION

DS-8108HMI-ST/GW

23-01-57 24-01-57 3 2
14 บ.ดิจิตอลโฟกัส HIKVISION

DS-8104HMI-SE/GW

23-01-57 24-01-57 3 3
15 บ.ดิจิตอลโฟกัส HIKVISION

DS-8104HMI-STM/GW

23-01-57 27-01-57 3 1
16 บ.ไทยคอม เน็ตเวอร์ค Vertex Standard

EVX-5400-G6-45

24-01-57   2

รอ Software

17 บ.ไทยคอม เน็ตเวอร์ค Vertex Standard

EVX-5400-D0-50

24-01-57 31-01-57 2 รอ Software
18 บ.ไทยคอมเน็ตเวอร์ค Vertex Standard

VX-4600-D0-50

24-01-57   2 รอ Software
19 บ.เซอร์นิกซ์ Trail Tracker

TTK-V300

27-01-57 03-02-57 3 3
20 บ.เซอร์นิกซ์ Trail Tracker

TTK-V200

27-01-57 04-02-57 3 1
21 บ.กวางอิเล็กฯ ALINCO

DJ-A10G1

10-02-57 11-02-57 2 1
22 บ.กวางอิเล็กฯ ALINCO

DJ-A245

10-02-57 11-02-57 2 2
23 บ.ดิจิตอล       รีเสิร์ซฯ KENWOOD

DRC-90

12-02-57     หนังสือขยายข่าย
24 บ. คิวแมนฯ Kenwood

TH-k30R

17-02-57   2 ASMS
25 บ.เอ็น.เอสฯ WISE

NEO5000

19-02-57 20-02-57 3 3
26 บ.อินจิเนียสฯ INGENIOUS

ING-900C

24-02-57 25-02-57 3 2
27 บ. ลินเด้ฯ LINDE GROUP

M2M KT09

26-02-57 27-02-57 3 1
28 บ. ไทยคอมฯ Vertex Standard

EVX-539-D0-5

26-02-57 06-03-57 2 1
29 บ. ไทยคอมฯ Vertex Standard

EVX-539-G6-5

26-02-57 06-03-57 2 3
30 หจก.ไมโครไดรฟ์ Microdrive

Eagle2

28-02-57 06-03-57 3 3
31 หจก.ไมโครไดรฟ์ Microdrive

Eagle1

28-02-57 06-03-57 3 1
32 บ. เยนเนรัลฯ TACTECH

TAC 101

06-03-57 07-03-57 2 3
33 บ. กัสมันน์ ฯ Gussmann

G13

06-03-57 10-03-57 3 2
34 บ. ซีล       แอดว๊านซ์  FURTHER

FTH-DVR-A/GPS/3G

06-03-57 10-03-57 3   4
35 บ. ที.ซี. เรดิโอ SPENDER

GM-888MTV

06-03-57 13-03-57 2 2
36 บ. เมก้า  ฟอร์ทรีสฯ Ctrack

NX30

17-03-57 21-03-57 3/1 4
37 บ.เมก้า    ฟอร์ทริสฯ Ctrack

NX55

17-03-57 21-03-57 3/1 2
38 บ.ไซ-อาร์กัสฯ Phoenix Contact

PSI-Modem-GSM/ETH

24-03-57 25-03-57 3/1 1
39 บ. กวางอิเล็กฯ ALINCO

DJ-A10G2

28-03-57 31-03-57 2 2
40 บ. แอสตราโก ฯ GPS Global

OTS 100

04-04-57 08-04-57 3/1 3
41 บ.เอเอ็มอาร์ฯ iTegno

iTegno 5100

04-04-57 08-04-57 3/1 1
42 บ. ที.ซี. เรดิโอ SPENDER

TC-I75

08-04-57 10-04-57 2 2
43 บ.สยามโปร ซาวด์ฯ WESTON

UHF-502

17-04-57 29-04-57 2 1
44 บ. ทีซีจีฯ Spectra Precision

Epoch 50

21-04-57 29-04-57 3/2 3
45 บ. กวางอิเล็กฯ ALINCO

DJ-A10K

23-04-57   2  
46 บ.ดิจิตอล โฟกัส HIKVISION

DS-M5504HMI

29-04-57 06-05-57 3/1 2
47 บ.แทคเท็ค TACTECH

TAC-222

29-04-57 06-05-57 2 3
48 บ. ท๊.ซี. เรดิโอ SPENDER

TC-741H

30-04-57 06-05-57 2 4
49 บ. ยี.ซีมอนฯ ICOM

IC-M92D

07-05-57 08-05-57 2 2
50 บ. สมาร์ท ไลฟ์ MATRIX

GFX11 3G

14-05-57   3/1  
51 บ. ไทยซัมซุง SAMSUNG

SCH-P709E

19-05-57   3/1  
52 บ. ย๊.ซีมอน ICOM

IC-A210

19-05-57   2  
53 บ. ดิจิตอลฯ DRC

DPX420

  21-05-57 2 3
54 บ. ยู ซี ไอฯ Motorola

AZH56JDN9K

A1AN

    2 2
55 บ. ที.ซี.เรดิโอ SPENDER

TM-491DTV

  23-05-57 2 2
56 บ. ที.ซี.เรดิโอ SPENDER

TM-591DTV

  26-05-57 2 1
57 บ.อีเอสอาร์ไอ Leica

CS25 GNSS

  29-05-57 3/1 3
58 บ. ดิจิตอล DRC

DMX4200H

04-06-57 05-06-57 2 1
59 บ. อีเอสอาร์ไอ Leica

GFU29

09-06-57 09-06-57 3/1 3
60 บ. อีเอสอาร์ไอ Leica

Zeno 5

09-06-57 10-06-57 3/1 2
61 บ.ไทยคอมฯ Vertex Standard

VX-2200-G6-45

  13-06-57 2 1
62 บ. ดิจิตอลฯ Kenwood

TH-k20ET-T

20-06-57 20-06-57 2 3
63 บ. ย๊.ซีมอนฯ ICOM

IC-F1000T

20-06-57 23-06-57 2 4
64 บ.ดิจิตอลฯ Kenwood

TM-281AE

20-06-57 23-06-57 2 1
65 บ.แวน อินเตอร์ฯ AZDEN

310LT

23-06-57 24-06-57 2 2
66 บ. ไทยคอมฯ YAESU

VX-8DR

23-06-57 24-06-57 2 3
67 บ.ออล บิสซิเนส Honeywell

Dolphin 70e Black

24-06-57 26-06-57 3/1 1
68 บ.ไทยซัมซุง Samsung

SCH-I679

24-06-57 27-06-57 3/1 2
69 บ.ยูซีไอฯ Motorola

AZH01QDC9JA2AN

25-06-57 04-07-57 2 2
70 นางวันดี ฯ Himax

VX-5G

25-06-57 07-07-57 2 3
71 นางวันดีฯ Himax

HM-338

25-06-57 07-07-57 2 1
72 บ.แอ็บโซลูท Shadow

Shadow-E

27-06-57 15-07-57 3/1 1
73 บ.แทรคเอเชีย GEOTAB

GO6

01-07-57 16-07/57 3/1 3
74 บ. ยี.ซีมอน ICOM

IC-F4103D

16-07-57 17-07-57 2 3
75 บ. โพลเวล playpad

TP-M768

16-07-57   3/1  
76 บ. เอ็มเบ็ดเด็ด TAFF

GP-VTU-518-3G

18-07-57 25-07-57 3/1 2
77 บ. ดิจิตอลฯ Kenwood

NX-820-E

18-07-57 29-07-57

2 &    3/2

3
78 บ. ดิจิตอล Kenwood

NX-320-k3

18-07-57 30-07-57

2 &    3/2

1
79 บ. ดิจิตอล Kenwood

TK-7302-M

18-07-57 30-07-57

2

3
80 บ. ดิจิตอล Kenwood

TK-7302H-M4

18-07-57 30-07-57

2

3
81 บ. ดิจิตอล Kenwood

NX-820H-K2

18-07-57 30-07-57

2 &    3/2

2
82 บ. ดิจิตอล Kenwood

TK-8302-M2

18-07-57  

2

 
83 บ. ดิจิตอล Kenwood

TK-8302H-M4

18-07-57  

2

 
84 บ. ดิจิตอล Kenwood

NX-320-K6

18-07-57  

2 &    3/2

 
85 บ. ที.ซี.เรดิโอ Spender

TC-I74

21-07-57  

2

 
86 บ เอ็มโอทีฯ Motorola

MTM5200

30-07-57  

3/2

 
87 บ. มหาจักรฯ SHURE

P3 TER -R12

30-07-57  

2

 
88 บ. เอสพีเค ฯ soundvision

DCW-8900M/C/D

08-08-57 18-08-57

2

 
89 บ. เอสพีเค ฯ soundvision

SU-880

08-08-57 19-08-57

2

 
90 บ. ไวเปอร์ ฯ TVI

RDK

14-08-57 19-08-57

3/1

 
91 บ. เน็ททริคซ์ NETTRIX

TL138W-3G

20-08-57 22-08-57

3/1

3
92 บ.คอมพิวเตอร์ AURORA

AU801

21-08-57  

3/1

 
93 บ.สามารถเทล คอมฯ Motorola

M24SSS9PW1AN

22-08-57 26-08-57

2

3
94 บ.สามารถเทล คอมฯ Motorola

H52SDH9PW7AN

22-28-57 26-08-57

2

3
95 บ.อีไอบิซ U-blox

ZU220

22-08-57 29-08-57

3/1

2
96 บ.คอมพิวเตอร์ฯ AURORA

AU701

22-08-57 03-09-57

3/1

3
97 บ. เอ็น.เอส WISE

NEO9503

27-08-57 04-09-57

3/1

1
98 บ.โมบาย อินโน CONCOX

TR02

04-09-57 08-09-57

3/1

3
99 บ.ไทยสมาร์ท PAX

S90 WCDMA

05-09-57 09-09-57

3/1

1
100 บ.วันลิงค์ ONELINE

GS300

10-09-57 15-09-57

3/1

1
101 บ.ที.ซี.เรดิโอ T.C.COM

TCM-5

12-09-57 16-09-57

2

2
102 บ.แอสตรา BILLION

BiPAC6200WZL R2

12-09-57 17-09-57

3/1

1
103 บ.ริชเวฟฯ ICHITSU

RW-245

16-09-57 18-09-57

2

2
104 บ.ยูนิเวอร์แซล MOBIRA

MB245

17-09-57 19-09-57

2

2
105 บ.ดิจิตอล โซลูชั่น Live U

LU-500

17-09-57 23-09-57

3/1

1
106 บ.ดิจิตอล โซลูชั่น Live U

LU10 Xtender

17-09-57 23-09-57

3/1

1
107 บ.เอส.ซี.พี. IBEX

UV245

17-09-57 26-09-57

2

  2
108 บ.เดวาส์ LEADTEK

LR8M11

18-09-57 29-09-57

3/1

  2
109 บ.เคอาร์ TECHNICA

ZL-306M

18-09-57 30-09-57

2

4
110 บ.เคอาร์ TECHNICA

ZL-306N

18-09-57 30-09-57

2

4
111 บ.ที.ซี.เรดิโอ T.C.COM

TCM-4

19-09-57 03-10-57

2

2
112 บ.จีเอเบิล TouchStar

HAWK

19-09-57 3-10-57

3/1

4
113 บ.เทรนด์สปอต เตอร์ Trendspotter Technology

Gold

01-10-57 09-10-57

3/1

2
114 บ.เทรนด์สปอต เตอร์ Trendspotter Technology

S

01-10-57 13-10-57

3/1

1
115 บ.ยี.ซี.มอน ICOM

IC-F2000T

08-10-57 14-10-57

2

4
116 บ.ออร์แพค DPL

DPL V4

10-10-57 15-10-57

3/1

2
117 บ.ยูนิเวอร์แซล KENWOOD

TK-D200G-E

13-10-57 20-10-57

2

3
118 บ.ยูนิเวอร์แซล KENWOOD

TK-D300G-E2

13-10-57 21-10-57

2

2
119 บ.ยูนิเวอร์แซล KENWOOD

TK-D200G-E2

13-10-57 29-10-57

2

 
120 บ.ยูนิเวอร์แซล KENWOOD

TK-D300G-E

13-10-57 03-11-57

2

1
121 บ.ยูนิเวอร์แซล KENWOOD

TKR-D710-E

13-10-57 10-11-57

2

2
122 บ.ยูนิเวอร์แซล KENWOOD

TKR-D810-E

13-10-57 11-11-57

2

3
123 บ.นัฐพงษ์ ENBAO

EU-2832/EB-8T

15-10-57 10-11-57

2

4
124 บ.นัฐพงษ์ ENBAO

EU-2832/EB-8H

15-10-57 10-11-57

2

4
125 บ.เอ็น.เอส. TelecomFM

CellRoute CELL3GESV

16-10-57  

3/1

3
126 บ. แพลนเน็ต Codan

Envoy-X2

22-10-57 14-11-57

2

3
127 บ.เดอะลิงค์ Robustel

R300-L3P

24-10-57  

3/1

3
128 บ.อนันดาฯ Anunda Tech.

AN-DAS-RU1000

24-10-57 18-11-57

2

1
129 บ.ยูโกฯ YUGO

U-007 II

29-10-57  

2

3
130 บ. ยูโกฯ YUGO

UB-213

29-10-57 19-11-57

2

2
131 บ. ยูโกฯ   YUGO

U-009

29-10-57 20-11-57

2

1
132 บ. ดิจิตอลฯ Kenwood

NX-720H-K

29-10-57 24-11-57

2

3
133 บ. ยูโกฯ YUGO

WGT-8

07-11-57 24-11-57

2

1
134 บ. ยูโกฯ YUGO

HI-PHONE 5

07-11-57 24-11-57

2

4
135 บ.โมโตพลัส MOTOPLUS

MT-618

14-11-57 24-11-57

2

2
136 บ. ยี.ซี.มอน ICOM

IC-F4230DT

20-11-57 25-11-57

2

2
137 บ. ดี.ที.ซี. STREAMAX

MDVR-X5-II-4CH

20-11-57 26-11-57

3/1

3
138 บ.สยามอินเตอร์ฯ ALINCO

DJ-P245

24-11-57 27-11-57

2

4
139 บ. อีดีเอ็มไอ EDMI

TWM1000

24-11-57 27-11-57

3/1

2
140 บ. อินไวเซอร์ Meitrack

T333-E

28-11-57  

3/1

1
141 บ. อินเทลลิเจนซ์ Hytera

PT580H F4

08-12-57 17-12-57

3/2

3
142 บ. ทีซีทีฯ D TECH

NB117

08-12-57 17-12-57

3/1

3
143 บ. ไฮเออร์ฯ Finggo

FWTA-T1000G8

09-12-57 18-12-57

3/1

1
144 บ. ไฮเออร์ฯ Finggo

FWSP-S1000G5

09-12-57 18-12-57

3/1

2
145 บ.สตาร์อีเล็คฯ HTDZ

HT-2288 Series

12-12-57 18-12-57

2

4
146 บ.สตาร์อีเล็คฯ HTDZ

HT-68D

12-12-57 22-12-57

2

1
147 บ. อิเล็คทรอนิคส์ฯ Simcom

Sim900A -TE-C

19-12-57 24-12-57

3/1

  2
148 บ.อมรสื่อสารฯ HYT

TC-580VR

23-12-57 05-01-58

2

3
149 บ.อินโนว่า SUMTEL

H-W22100-10AE

25-12-57 05-01-58

2

1