อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

√√ตรวจสอบสถานะลำดับการทดสอบเครื่องฯ ปี 2558

ลำดับการทดสอบเครื่องฯ ปี 2556-2557

สีเขียว คือ อนุมัติแล้ว

สีน้ำเงิน คือ รอการอนุมัติ

สีม่วง   คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีแดง คือ รอดำเนินการ

คิว

ที่

ผู้ยื่นคำขอ         ตราอักษร แบบ/รุ่น  วันที่รับเรื่อง  

วันที่เริ่มดำเนินการ

ห้องที่

 อนุมัติ หมายเหตุ
   ปี 2558  

 

   

 

   
 บ.สยามอินเตอร์  ALINCO

 DR-248

 08-01-58  12-01-58

 2

 √  4
 2  บ.โมดิฟายฯ  MODIFY

 WU 2535

 09-01-58  12-01-58

 2

 √  2
 3  บ.โมดิฟายฯ  MODIFY

 WU 1992

 09-01-58  

 2

 √  
 บ.อินดัสเตรียล  1+

 CRW1

 12-01-58  

 3/1

 √  
 5  บ.โซโลมอน  cambium networks

 ePMP1000 GPS sync radio

 16-01-58  19-01-58

 2

 √  1
 6  บ.โซโ,มอน  cambium networks

 ePMP 1000 Integrated radio 

 16-01-58  19-01-58

 2

 √  2
 บ.โซโลมอน  cambium networks

 ePMP 1000 connectorized radio

 16-01-58  19-01-58

 2

 √  3
 8  บ.ยูนิเวอร์แซล  MOBIRA

 MD627

 23-01-58  26-01-58

 2,3/2

 √  3
 9  บ.ฤษิพรฯ  BOOSTEL

 BT-WA43S

 26-01-58  28-01-58

 2

 √  2
10   บ.โมดิฟาย  MODIFY

 WU 2535 (ทดสอบซ้ำ)

 26-01-58  28-01-58

 2

 √  4
 11  บ.เอสเอ็มแอล  AsReader

 ASX-300R

 27-01-58  03-02-58

 2

 √  1
12   บ.ดิจิตอลฯ  DRC

 DR-1630

 12-02-58  16-02-58

 2

 √  3
 13  บ.ยูซีไอฯ  Motorola

 AZH56RDN9KA1AN

 16-02-58  17-02-58

 2

 √  2
14   บ.ยูซีไอ  Motorola

 AZH56RDC9KA1AN

 16-02-58  24-02-58

 2

 √  1
15   บ.ยูซีไอ  Motorola

 AZH56JDC9KA1AN

 16-02-58  25-02-58

 2

 √  3
16   บ.โมโตพลัส  Motoplus

 MB01

 16-02-58  25-02-58

 2

 √  3
 17  นายธนันท์รัฐ  ENGENIUS

 ENS202EXT

 18-02-58  

 2

 √  4
18  บ. พอยซ ฯ  OpenVox

 VS-GWM400G

 24-02-58  

 3/1

 √  2
 19  บ.แมงป่องฯ  GIZMAN

 PET 210

 25-02-58  

 3/1

 √  1
 20  บ. เกรทฯ CAREU 

 U3

05-03-58   

 3/1

 √  3
21  บ. วิสเน็ตเวิร์ค  WISNETWORKS

 WIS-Q2300 TH

 16-03-58  

 2

 √  3
 22  บ.เอ็มโอทีฯ  Vertex Standard

 EVX-R70-DO-45

 31-03-58  

 2

 √  4
 23  บ. ย๊.ซีมอนฯ  ICOM

 IC-FR6200H

 08-04-58  

 2,3/2

 √  1
 24  บ. ยี.ซีมอนฯ  ICOM

 ID-51A

 23-04-58  

 2,3/2

 √  3
 25  หจก.ช สหมงคล  ICOM

 IC-M506

 24-04-58  

 2

 √  2
 26  บ.เอ แอนด์ มารีน  SAILOR

 SP3520

 29-04-58  

 2

 √  1
27   บ.วิสเน็ตเวิร์ค  WISNETWORKS

 WIS-S5300 TH

 29-04-58  

 2

 √  3
28   บ.วิสเน็ตเวร์ค  WISNETWORKS

 WIS-Q5300 TH

 29-04-58  

 2

 √  4
29   บ. ที.ซี. เรดิโอ  Spender

 TM-531DTV

 30-04-58  

 2

 √  1
30   บ.ซาวด์ วิชั่น  LINKX

 TG-100

 08-05-58  

 2

   4
31   บ.อินดัสเตรียล  WESTERMO

 MRD-315

 19-05-58  

 3/1

 √  4
32   บ.ยูซีไอฯ  Motorola

 XiR M8668 (VHF)

 20-05-58  

 2,3/2

 √  1
33   บ.ยูซีไอฯ  Motorola

 XiR M8668 (UHF)

 20-05-58  

 2,3/2

 √  3
 34  บ.เกรท คอร เนอร์ฯ  COOINT

 HZ-VN-2000-4H-GW

 21-05-58  

 3/1

 √  2
35   บ.ดิจิตอล บรอดคาส์ท  Axell Wireless

 D-CSR-4008

 26-05-58  

 3/2

 √  3
36   บ.อินเตอร์    เนชั่นแนล  Honeywell

 VM1C

 26-05-58  

 3/1

 √  1
 37  หจก.ฟูจิเทล  SUPER CB

 S-08

 26-05-58  

 2

 √  2
38   หจก.ฟูจิเทล  SUPER CB

 S-04

 26-05-58  

 2

 √  4
39   บ.เค เคมิเคิล  CHAINWAY

 C4000

 03-06-58  

 3/1

 √  3
40   บ.เอสที อิเล็กฯ  SELEX ES

 BS Node-400 L/4

 08-06-58  

 3/2

 √  3
 41  บ.เอสที อิเล็กฯ  SELEX ES

 VS3000 GTW/380-430

 08-06-58  

 3/2

 √  1
42   บ.เอสที อิเล็กฯ  SELEX ES

 PUMA T3 PLUS DM/380-430

 08-06-58  

 3/2

 √  4
 43  ร้านไฮแม็กฯ  HIMAX

 VX-67

 18-06-58  

 2

 √  2
44   ร้านไฮแม็กฯ  HIMAX

 VX-66

 18-06-58  

 2

 √  4
 45  ร้านไฮแม็กฯ  HIMAX

VX-65 

18-06-58  

 2

 √  1
46   บ.ริชเวฟฯ  ECHO

 EC-11

 18-06-58  

 2

   2
47   บ.สมาร์ทไลน์ฯ  MATRIX

 SETU VG

 18-06-58  

 3/1

 √  3
48   บ.ยูโกฯ  MASTECH

 UB-218

 23-06-58  

 2

 √  1
49   บ.ยูโกฯ  MASTECH

 U-38

 23-06-58  

 2

 √  3
50   บ.ยูโกฯ  MASTECH

 U-28

 23-06-58  

 2

 √  4
 51  หจก.จีพีเอสไอแอม  GPSiam

 ID5

 25-06-58  

 3/1

 √  3
 52  บ.คอมแอดวานซ์  Simcom

 Sim5320E

 02-07-58  

 3/1

 √  1
53   บ.วิน วิน เน็ต  YHTC

Mesh Wi-Fi AP-5620-A

 02-07-58  

 2

 √  3
54   บ.เอ็มเบ็ดเด็ด  TAFF

 VTU-609-3GX2

 07-07-58  

 3/1

 √  2
55   หจก. ช สหมงคง  ICOM

 IC-M710T

 07-07-58  

 2

 √  3
56   บ. อมรสื่อสาร  Hytera

 Super246

 07-07-58  

 2

 √  4
 57  บ.ดิจิตอล โฟกัส  HIKVISION

 DS-M7508HNI/GW

 07-07-58  

 3/1

 √  1
 58  บ.ยี.ซีมอน  ICOM

 IC-50FX

09-07-58   

 2

 √  2
59   หจก.ฟูจิเทล  FUJITEL

 FB-11

 09-07-58  

 2

 √  4
60   บ.วิสเน็ตเวิร์ค  WISNETWORKS

 WIS-CM2300TH

 15-07-58  

 2

 √  4
61   บ.วิสเน็ตเวิร์ค  WISNETWORKS

 WIS-Q2300L TH

 15-07-58  

 2

 √  3
62   บ.นัฐพงษ์ฯ  MIPRO

 ACT-52B/52H/52T

 16-07-58  

 2

 √  2
63   บ.ล็อกซเล่ย์ฯ  Hongdian

 H3324 MDVR

 16-07-58  

 3/1

 √  1
64  บ.อนันดาฯ  Anunda Technology

RP-21-27 dBm 

 20-07-58  

 

 √  4
 65  บ.เอ็มโอทีฯ  Motorola

H84QDH9PW7AN(APX1000) 

28-07-58   

 

 √
66   บ.ยี.ซีมอนฯ  ICOM

IC-F1000D 

4-8-58   

 

 √
 67

 บ.ทองรพีภัทรฯ

 T-COM

TC-092 

4-8-58   

 

 √
68   บ.กรีนโกลบอลฯ  OMNICOMN

 OPTIM 2.0

 5-8-58  

 

 √ 4
 69  บ.กรีนโกลบอลฯ  OMNICOMN

 Light

 5-8-58  

 

 √  2
 70  บ.กรีนโกลบอลฯ  OMNICOMN

 PROFI

 5-8-58  

 

 √  3
71   บ.ยูนิเวอร์แซลฯ  MOBIRA

 UP2638

 7-8-58  

 

 √  3
 72  บ.ยูนิเวอร์แซลฯ  MOBIRA

 UP3638

 7-8-58  

 

 √  4
 73  บ.ยูนิเวอร์แซลฯ  MOBIRA

 UP3659

 7-8-58  

 

 √  2
74   บ.ยูนิเวอร์แซลฯ  MOBIRA

UP2659 

7-8-58   

 

 √  1
 75  บ.ยี.ซีมอนฯ  ICOM

 IC-F9011T

 17-8-58  

 

   2
76   บ.ยี.ซีมอนฯ  ICOM

 IC-FR5200H

 18-8-58  

 

 √  4
 77  บ.อินเทลลิเจนซ์ฯ  Hytera

 Z1P FS

 24-8-58  

 

 √  
 78 บ.เกรทคอนเนอร์ฯ  CAREU

 U1 Lite Plus

 24-8-58  

 

 √  4
 79  บ.สตาร์วิวฯ  MAIWEI

 MW-R800-500MW/H

 25-8-58  

 

 √  3
 80  บ.ยี.ซีมอนฯ ICOM

 IC-FR9010

 25-8-58  

 

   2
 81  บ.เอ็กซ์เซ้นส์ฯ  XSENSE

 GTR-IX

 27-8-58  

 

 √  1
 82 บ.ยูไนเต็ดฯ  Four-Faith

 F3936

 28-8-58  

 

 √  4
 83  บ.เอ็กซ์เปิร์ทฯ  eWON

 FLEXY

 31-8-58  

 

 √  3
84   บ.พี.ดี.พีฯ  Any Tone

 AT-708

 7-9-58  

 

 √  2
85   บ.ยูพีอาร์ฯ  World Keeper

 WK-001

 8-9-58  

 

 

 1

 86  บ.อินเทลลิเจนซ์ฯ  Yonlit

 HT-T8BA-23

 9-9-58  

 

   4
 87  บ.อินเทลลิเจนซ์ฯ  Yonlit

 HT-T8BA-33

 9-9-58  

 

 √  2
88   บ.อินเทลลิเจนซ์ฯ  Hytera

 DIB-500 R4.1

 9-9-58  

 

   1
 89  บ.โซโลมอนฯ  UBIQUITI NETWORKS

 NBE-M5-19-TH

 16-9-58  

 

   3
 90  บ.ดิจิตอล รีเสิร์ชฯ  DRC

 DE-200R

 18-9-58  

 

 √  3
 91  บ.ลีโอ เทคโนฯ  Goodtels

 RSHS-0.5W-TMV

 22-9-58  

 

 √  2
 92  บ.ซีเมนส์ฯ  CISCO

 CISCO 881G (C881G+7-K9)

 23-9-58  

 

 √  4
93   บ.อนันดาฯ  ANUNDA TECHNOLOGY

 RP-850-27 dBm

 30-9-58  

 

 √  1
94   บ.บางกอกโคมัสสุฯ  Komutsu

 KDTC 630

 8-10-58  

 

 √  2
95   บ.เกรท คอร์เนอร์ฯ  CAREU

 UeCO

 8-10-58  

 

 √  3
 96  บ.ดาต้า อินโมชั่นฯ  MIKROTIK

 SXT-H

 19-10-58  

 

 √  1
97   บ.พีดับบลิวเอสฯ  YET

 YET-689

26-10-58  

 

   4
 98 บ.เดอะลิงค์ฯ  Robustel

 M1000-MP3PA

4-11-58  

 

 √  2
99   บ.เอสเอ็มพีฯ  Skytex

 Pro N

 4-11-58  

 

 √  4
100   บ.เอ็มโอทีฯ  MOTOROLA

 APX2000 (H52UCF9PW6AN)

 9-11-58  

 

   1
 101  บ.เอ็มโอทีฯ  MOTOROLA

 H&4UCD9PW5AN (APX1000)

 9-11-58  

 

   4
 102  บ.ดาต้า อินโมชั่นฯ  MIKROTIK

 RB911G-5HPacD-TH (Net Box 5-TH)

 9-11-58  

 

 √  3
 103  บ.เอไอเอ็กซ์ฯ  Friendcom

 FC-228S

 11-11-58  

 

 √  2
 104  บ.วันลิ้งค์ฯ  One link

 G33 mini

 16-11-58  

 

   1
 105  บ.เคทีแอลฯ  OKAYO

 EJ-501TM

 18-11-58  

 

 √  4
 106  บ.เอสที อิเล็กฯ  AxellWireless

 BSR 3604

 23-11-58  

 

   3
107   บ.คูลดิสทริบิวชั่นฯ  Kyocera

 KC-S701

 23-11-58  

 

 √  2
 108  บ.ดิจิตอล รีเสิร์ชฯ  DRC

 DR-2260

 25-11-58  

 

   1
109   บ.นัฐพงษ์ฯ  MIPRO

 ACT-727B/ACT-72H/ACT-72T

 27-11-58  

 

   4
 110  บ.เท็นมิเตอร์ฯ  VERTEX STANDARD

 VZ-39

 3-12-58  

 

   3
111  บ.เวลฟอร์ม สื่อสารฯ  Well Form

 PRO-V2

 3-12-58  

 

   2
 112  บ.โมโตพลัสไทยฯ  MOTOPLUS

 TC 733

 3-12-58  

 

   1
 113  บ.โมโตพลัสไทยฯ  MOTOPLUS

 TC 800

 3-12-58  

 

   4
114   บ.เอ็มโอทีฯ  MOTOROLA

 SQM01SUM7054A (GTR8000)

 3-12-58  

 

   3
 115  บ.เอ็มโอทีฯ  MOTOROLA

 M36URS9PW1AN (APX-1500)

 3-12-58  

 

   2
 116  บ.เอ.แอนด์.มารีนฯ  STANDARD HORIZON

 GX 2200E

 8-12-58  

 

   1
 117  บ.เอ.แอนด์.มารีนฯ  STANDARD HORIZON

 GX 1300E

 8-12-58  

 

   4
 118

 บ.เอ.แอนด์.มารีนฯ

 

 STANDARD HORIZON

 HX 300E

 11-12-58  

 

   3
 119

 บ.เอ็น.เอส.เน็ตเวิร์คฯ

WISE

 NEO 8808

 14-12-58  

 

   2
 120

 บ.ที.ซีเรดิโอฯ

 SPENDER

 TC-351H

 14-12-58  

 

   1
 121

 บ.ที.ซีเรดิโอฯ

 SPENCER

 TC-245 PMR

 14-12-58  

 

   4
122 

 กรมการปกครอง

 DOPACOM

 RM-581

 16-12-58  

 

   2
 123

 บ.เมนทาแกรมฯ

 Skyroam

 3GMATE+DTS

 16-12-58  

 

   3
 

 

 

 

   

 

   

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ