อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

ลำดับคิว 2559

ตรวจสอบสถานะลำดับการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ฯ 

ปี 2559

ตรวจสอบลำดับคิว ปี 2556

ตรวจสอบลำดับคิว ปี 2557

ตรวจสอบลำดับคิว ปี 2558

lสีแดง คือ รอข้อมูลเพิ่มติม

lสีน้ำเงิน คือ อนุมัติเรียบร้อย

สีเขียว คือ รอการอนุมัติ

สีเหลือง คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

สีดำ คือ รอดำเนินการ

 

 

คิว

บริษัท                  

ตราอักษร            รุ่น               TYPE วันที่รับเรื่อง  การดำเนินการ วันที่เริ่มดำเนินการ  อนุมัติ หมายเลข TYPE   หมายเหตุ
 1  สามารถ ไอ-โมบายฯ  i-mobile  I-mobile Hitz 20 B

4/1/59

RR 5/1/59 6/1/59 B38003-16                           
 2  แอสตัน อินเตอร์ฯ  ASTON  Idea Selfie B 4/1/59 SP/PN 5/1/59 6/1/59 B38010-16  
 3  แอสตัน อินเตอร์ฯ  ASTON  Legacy B 4/1/59 SP/PN 5/1/59 6/1/59 B38011-16  
 4  แอสตัน อินเตอร์ฯ  ASTON  Pro Plus B 4/1/59 SP/PN 5/1/59 6/1/59 B38012-16  

5

 แอสตัน อินเตอร์ฯ  ASTON Thunder Max B 4/1/59 SP/PN 5/1/59 6/1/59 B38008-16  

6

 แอสตัน อินเตอร์ฯ  ASTON Idea One B 4/1/59 SP/PN 5/1/59 6/1/59 B38007-16  
7  แอสตัน อินเตอร์ฯ  ASTON Infinite 2 B 4/1/59 SP/PN 5/1/59 6/1/59 B38009-16  
8 เอส.วาย.ซี. โลจสติกส์ Inhon G270 B 4/1/59 RR 5/1/59 6/1/59 B38005-16  
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
                     

 

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ