ลำดับคิวปี 2556

ลำดับคิวปี 2556

 

lสีแดง คือ รอข้อมูลเพิ่มติม

lสีน้ำเงิน คือ อนุมัติเรียบร้อย

สีเขียว คือ รอการอนุมัติ

สีเหลือง คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

สีดำ คือ รอดำเนินการ

 

คิว บริษัท ตราอักษร รุ่น TYPE วันที่รับเรื่อง วันที่เริ่มดำเนินการ อนุมัติ หมายเหตุ
86 ร้านซีโฟน Cphone C2 B 07-06-56 11-06-56    
87 ร้านซีโฟน Cphone C3 B 07-06-56 11-06-56  
88 ร้านซีโฟน Cphone C1 B 07-06-56 11-06-56  
89 แอลจี อีเลคทรอนิคส์ฯ LG LG-989 B 07-06-56 11-06-56  
90 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SM-C101 B 07-06-56 11-06-56  
91 เยนเนรัล คอมเทค จำกัด TACTECH TAC-100 B 10-06-56 13-06-56  
92 อ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด SATEL SATELLINE -EASY Pro 35Ws B 10-06-56 13-06-56  
93 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด TOSHIBA TOSHIBA AT10-A B 10-06-56 13-06-56  
94 หจก. ฟูจิเทล FUJITEL FB-88 B 12-06-56 13-06-56  
95 สามารถไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 5.1 Pro B 12-06-56 17-06-56  
96 สามารถไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 5.1A Pro B 12-06-56 17-06-56  
97 ไอ.อี.เทคโนโลยี จำกัด FIEG ID ISC.MU02.02 B 12-06-56 17-06-56  
98 สบายโซน จำกัด Andropad D402 B 12-06-56 17-06-56  
99 สบายโซน จำกัด Andropad 302 B 12-06-56 17-06-56  
100 สบายโซน จำกัด MONDO 5701Q B 12-06-56 17-06-56  
101 ที.ซี.เรดิโอฯ SPEEDER SP-IP4 B 12-06-56 17-06-56  
102 ไบรท์สตาร์(ไทยแลนด์) จำกัด MONDO MONDO 4301 D B 12-06-56 17-06-56  
103 ไบรท์สตาร์(ไทยแลนด์) จำกัด MONDO MONDO 5301 D B 12-06-56 17-06-56  
104 โซนี่ไทย จำกัด Sony PM-0310-BV/C5502 B 14-06-56 17-06-56  
105 หจก. ซี โฟร์ ซิสเตมส์ Spectra Precision Promark 220 B 14-06-56 17-06-56  
106 โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด Nokia RM-949/208 B 14-06-56 17-06-56  
107 หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ HUAWEI S7-601U B 14-06-56 18-06-56  
108 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด TOSHIBA TOSHIBA AT10LE-A B 14-06-56 18-06-56  
109 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด TOSHIBA TOSHIBA AT10PE-A B 14-06-56 18-06-56  
110 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-P5200 B 14-06-56 18-06-56  
111 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-T211 B 14-06-56 18-06-56  
112 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-T311 B 14-06-56 18-06-56  

113

หจก. อีฬโฟน E.PHONE G3A B 17-06-56 19-06-56  
114 ไทยบานานาทรี จำกัด Cisco C819HW B 17-06-56 19-06-56  
115 โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด Nokia rm-892/925.1 B 18-06-56 19-16-56  
116 หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ HUAWEI BTS3803E B 18-06-56 20-06-56  
117 เยนเนรัล คอมเทค จำกัด TACTECH TAC-155 B 18-06-56 20-06-56  
118 รีเทล บิสซิเนส เซอร์วิส PIDION HM50 B 18-06-56 20-06-56  
119 สบายโซน จกัด Upad U703D-3G B 19-06-56 20-06-56  
120 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-E1272 B 20-06-56 21-06-56  
121 แอลจี อีเลคโทรนิคส์ฯ LG LG-T585 B 20-06-56 21-06-56  
122 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-I9190 B 20-06-56 21-06-56  
123 เอซับล มารีน เทรดดิ้ง จำกัด NAVICO NAIS-400 B 21-06-56 24-06-56  
124 เอซับล มารีนฯ จำกัด SIMRAD MX535B B 21-06-56 24-06-56  
125 อาร์เอฟไอดี จำกัด THING MAGIC ASTRA-EX B 21-06-56 24-06-56  
126 ดิจิตอลบรอดคาส์ทฯ Axell Wireless D-SBR 3011 B 21-06-56 24-06-56  
127 หจก.แก็ทจ็ทไวส์ ASTON MARTIN ASPIRE AM-668 B 21-06-56 24-06-56  
128 เอช ที ซี ฯ hTC PO68210/901s B 21-06-56 24-06-56  
129 เอเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile A500 B 24-06-56 25-06-56  
130 เอเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile A19 B 24-06-56 25-06-56  
131 เอช.ที.ดี. มีดีย จำกัด H.T.D MP10A-30A B 24-06-56 25-06-56  
132 ดี.อี.เอส.ทรดดิง จำกัด Telego C7 B 24-06-56 25-06-56  
133 3M(ประเทศไทย) จำกัด One-Piece iTRACKR B 26-06-56 27-26-56  
134 จีเนทฯ จำกัด Gpad 8.0 EXcellent 2 B 26-06-56 27-26-56  
135 สามารถไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile ZAA 11 WiFi B 26-06-56 27-26-56  
136 สามารถไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile ZAA 10 WiFi B 26-06-56 27-26-56  
137 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG GT-C3590 B 26-06-56 27-26-56  
138 ไทย บานานา ทรีฯ CISCO C819HG+7-K9 B 26-06-56 27-26-56  
139 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด ASUS K005 B 26-06-56 27-26-56  
140 หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ HUAWEI RRU3838(WCDMA/LTE 2100 MHz) B 26-06-56 27-26-56  
141 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ SHURE ATX200/VP68=-R16 A 27-06-56 28-06-56  
142 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ SHURE ATX200/KSM9S=-R16 A 27-06-56 28-06-56  
143 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ SHURE ATX200/KSM9B=-R16 A 27-06-56 28-06-56  
144 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ SHURE ATX200/K9HSS=-R16 A 27-06-56 28-06-56  
145 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ SHURE ATX200/K9HSB=-R16 A 27-06-56 28-06-56  
146 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ SHURE ATX200/B87C=-R16 A 27-06-56 28-06-56  
147 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ SHURE ATX200/B87A=-R16 A 27-06-56 28-06-56  
148 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ SHURE ATX200/B58=-R16 A 27-06-56 28-06-56  
149 มหาจักรดีเวลอปเมนท์ SHURE ATX100LEM03=-R16 A 27-06-56 28-06-56  
150 หจก. ฟูจิเทล FUJITEL FB-360 B 28-06-56 01-07-56  
151 โนเกีย (ปรเทศไทย) จำกัด Nokia rm-941/625 B 28-06-56 01-06-56  
152 สามารถ ไอ-โมยาบฯ i-mobile i-mobile istyle 8.1 B 28-06-56 01-07-56  
153 สามารถ ไอ-โมยาบฯ i-mobile i-mobile istyle 8.2A B 28-06-56 01-07-56  
154 สามารถ ไอ-โมยาบฯ i-mobile i-mobile istyle 8.2 B 01-07-56 02-07-56  
155 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG GT-S7272 B 01-07-56 02-07-56  
156 แซดทีอี(ไทยแลนด์) ZTE ZTE F286 B 03-07-56 04-07-56  
157 โพเวลอุตสาหกรรมฯ playphone C-570 A 03-07-56 04-07-56  
158 พีเอสแอนด์ซันส์ จำกัด GD SATCOM 4.8 M Cassegrain Antenna B 04-07-56 05-07-56  
159 หจก. ไทยบานานาทรี CISCO C819G+7-K9 B 04-07-56 05-07-56  
160 นิวเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด S WELLCOM MI-725 B 04-07-56 05-07-56  
161 ดี.อี.เอส. จำกัด Telego G302 B 04-07-56 05-07056  
162 จีชซิท จำกัด Xtreamer Xtreamer Mobile AiKi 4" B 04-07-56 05-07-56  
163 ยนเนรัล คอมเทค จำกัด SMARTRUNK ST-2112-V B 05-07-56 08-07-56  
164 รักษ์ฟ้าเต็มภู จำกัด Infinity Jib B 05-07-56 08-07-56  
165 จีชซิท จำกัด Xtreamer Xtreamer Mobile JoyZ B 08-07-56 09-07-56  
166 ร้าน ซีโฟน C phone C4 B 08-07-56 09-07-56  
167 ร้าน ซีโฟน C phone C5 B 08-07-56 09-07-56  
168 แอลจี อีลคทรอนิคส์ฯ LG LG E420 B 08-07-56 09-07-56  
169 สบายโซน จำกัด Sonore TAB710Q-3G B 08-07-56 09-07-56  
170 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด lenovo lenovo A516 B 08-07-56 09-07-56  
171 นิวเทล คอร์ปอเรชั่น จกัด S wellcom MI-505 B 09-07-56 11-07-56  
172 ไปร์ทสตาร์ฯ MONDO MONDO 4001 B 09-07-56 11-07-56  
173 ดี.อี.เอส. เทรดดิ้ง จำกัด Telego C4 B 11-07-56 15-07-56  
174 อีริคสันฯ ericsson AIR 21 B1A/B3P/KC118030/1 B 10-07-56 15-07-56  
175 เอเซนเท็คฯ Convergence CS101-4 B 11-07-56 15-07-56  
176 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ9.1 B 11-07-56 15-07-56  
177 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ6.2 B 11-07-56 15-07-56  
178 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG GT-S7270 B 11-07-56 15-07-56  
179 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ9.1A B 11-07-56 16-047-56  
180 ร้าน ซีโฟน C phone P1 B 11-07-56 16-07-56  
181 วินสปีด จำกัด Panasonic FZ-G1 B 11-07-56 16-07-56  
182 เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ฯ acer Z130 B 11-07-56 16-07-56  
183 เอเซนเท็คฯ IMPINJ IPJ-REV-R420-GX11M1 A 11-07-56 16-07-56  
184 เอเซนเท็คฯ IMPINJ IPJ-REV-R220-GX11M1 A 11-07-56 16-07-56  
185 ชายซอฟท์ จำกัด Quectel M95 B 12-07-56 17-07-56  
186 เอ.แอนด์ มารีนฯ SAILOR SAILOR 6222(TT-6222A) B 12-07-56 17-07-56  
187 เอ.แอนด์ มารีนฯ SAILOR T-6363A(6363 MF/HF 250W) B 12-07-56 17-07-56  
188 3 เอ็มฯ 2-Piece 40433 B 12-07-56 17-07-56  
189 ยี.ซีมอน เรดิโอ จำกัด ICOM IC-F2300H B 12-07-56 17-07-56  
190 ยี.ซีมอน เรดิโอ จำกัด ICOM IC-F2300E B 12-07-56 17-07-56  
191 โมบายอินโนเวชั่น จำกัด Transtron Mobile Tracer-G II B 12-07-56 18-07-56  
192 โมบายอินดนเวชั่น จำกัด Transtron Mobile Tracer-G IIM B 12-07-56 18-07-56  
193 โตอะ อิเลกโทรนิกส์ฯ TOA WT-5100 B 12-07-56 18-07-56  
194 หัวเว่ยเทคโนโลยีฯ HUAWEI G525-U00 B 15-07-56 18-07-56  
195 ที แม็กซ์ โฟน จำกัด T max A1 B 16-07-56 18-07-56  
196 ที แม็กซ์ โฟน จำกัด T max A5 B 16-07-56 18-07-56  
197 โพเวลอุตสาหกรรมฯ playphone C-500 B 16-07-56 24-07-56  
198 ที แม็กซ์ โฟน จำกัด T max A3 B 17-07-56 24-07-56  
199 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG GT-E3309i B 17-07-56 24-07-56  
200 ทีดับบลิวแซดฯ TWZ A2 B 17-07-56 24-07-56  
201 แอลจี อีเลคทรอนิคส์ฯ LG LG-E420f B 17-07-56 24-07-56  
202 ดี.อี.อส.เทรดดิ้ง จำกัด Telego 201 G402 B 17-07-56 24-07-56  
203 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG EK-GN100 B 17-07-56 24-07-56  
204 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-STYLE 7.3A B 19-07-56 24-07-56  
205 จีซซิท จำกัด Xtreamer Xtreamer Ban-G B 19-07-56 25-07-56  
206 ไทยวย์ โปรดักส์ จำกัด EYE-ON MD 1477 B 19-07-56 25-07-56  
207 โซนี่ไทย จำกัด SONY PM-0530-BV/C6802 B 19-07-56 25-07-56  
208

โนเกียฯ

Nokia RM-948/208.1 B 19-07-56 25-07-56  
209 โนเกียฯ Nokia RM-875/909.1 B 19-07-56 25-07-56  
210 โกลบเทค จำกัด KELOS KELOS   19-07-56 25-07-56  
211 ไอ.อี เทคโนโลยี จำกัด FEIG ID ISC.MU02.02-AD   19-07-56 25-07-56  

212

สามารถ ไอขโมบายฯ i-mobile i-mobile i-STYLE 7.3 B 24-07-56 26-07-56  
213 ไทย อ้อปโป้ จำกัด OPPO OPPO U707 B 24-07-56 26-07-56  
214 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-E3300V B 24-07-56 26-07-56  
215 ยู จี โอฯ CHAINWAYITS HX5 B 24-07-56 26-07-56  
216 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-S7270L B 24-07-56 26-07-56  
217 รีเทล บิสซิเนสฯ PIDION BIP-1500 B 24-07-56 26-07-56  
218 ริเวอร์พลัส จำกัด SIXNET RAM-6801 B 24-07-56 29-07-56  
219 ริเวอร์พลัส จำกัด SIXNET SN-6801 B 24-07-56 29-07-56  
220 ริเวอร์พลัส จำกัด SIXNET SN-6821 B 24-07-56 29-07-56  
221 ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัด ZyXel FM3211 B 24-07-56 29-07-56  
222 สบายโซน จำกัด MONDO 7801 Q B 25-07-56 29-07-56  
223 สบายโซน จำกัด Andropad Mini Q082-3G B 25-07-56 29-07-56  
224 แซดทีอี(ไทยแลนด์) จำกัด ZTE ZXSDR BS8912 U2100 B 25-07-56 29-07-56  
225 เบสท์โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด K-Touch Stylish B 26-07-56 29-07-56  
226 อาร์ตเทค โซลูชั่น จำกัด UTAB PLUS 3G MI:6577 B 26-07-56 29-07-56  
227 เอชทีซี (ไทยแลนด์) จำกัด HTC PO85210/601s B 26-07-56 29-07-56  
228 โซนี่ ไทย จำกัด Sony PM-0480-BV/C1904 B 26-07-56 29-07-56  
229 ไบร์ทสตาร์ฯ จำกัด MONDO MONDO 5001Q B 29-07-56 30-07-56  
230 ไบร์ทสตาร์ จำกัด MONDO MONDO 3501 B 29-07-59 30-07-56  
231 เอเอซีแอนด์ที จำกัด Dmobile D5001 B 29-07-56 02-08-56  
232 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-935/515 B 29-07-56 02-08-56  
233 หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ จำกัด HUAWEI G610-U20 B 31-07-56 02-08-56  
234 สามารถ ไอ-โมบายฯ จำกัด i-mobile i-mobile IQ X3 B 31-07-56 02-08-56  
235 สามารถ ไอ-โมบายฯ จำกัด i-mobile i-,mobile IQ-X3A B 31-07-56 02-08-56  
236 เอ็มชอฟ โมบาย จำกัด MASTER ST100 B 01-08-56 05-08-56  
237 เอ็มชอฟ โมบาย จำกัด MASTER ST200 Earth B 01-08-56 05-08-56  
238 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-961/107 B 01-08-56 05-08-56  
239 คอมเทลแซท จำกัด COMTELSAT CTS-KS168 B 05-08-56 06-08-56  
240 แนฟเท็ค จำกัด SOLID R B 05-08-56 06-08-56  
241 เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด Thrane & Thrane SAILOR 6282 AIS Transponder A 05-08-56 06-08-56  
242 มิชชีน ที จำกัด P:XERT U3000 Series A 05-08-56 06-08-56  
243 แอลบีแอล(2004) จำกด JUPITER J111 B 06-08-56 07-08-56  
244 แอลบีแอล(2004) จำกด JUPITER J114 B 06-08-56 07-08-56  
245 แอลบีแอล(2004) จำกด JUPITER J113 B 06-08-56 07-08-56  
246 แอลบีแอล(2004) จำกด JUPITER J003C B 06-08-56 07-08-56  
247 แอลบีแอล(2004) จำกด JUPITER J116 B 06-08-56 07-08-56  
248 แอลบีแอล(2004) จำกด JUPITER J112 B 06-08-56 07-08-56  
249 แอลบีแอล(2004) จำกด JUPITER J115 B 06-08-56 07-08-56  
250 แอ๊ปโซลูท เทคโนวัน จำกัด CAREU UCAN B 06-08-56 08-08-56  
251 แอ๊ปโซลูท เทคโนวัน จำกัด CAREU UGO B 06-08-56 08-08-56  
252 โอมอลล่า กรุ๊ป จำกัด Omalla V722G B 06-08-56 08-08-56  
253 โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ฯ Trantec S4.4L A 07-08-56 08-08-56  
254 โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ฯ Trantec S4.4H A 07-08-56 08-08-56  
255 โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ฯ Trantec S5.5Handheld A 08-08-56    
256 โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ฯ Trantec S5.5BTX A 08-08-56    
257 โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ฯ Trantec S5.5L A 08-08-56    
258 โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ฯ Trantec S5.5HDX A 08-08-56    
259 พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ปฯ NEX Slam B 08-08-56    
260 พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ปฯ NEX Smart B 08-08-56    
261 พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ปฯ NEX Start B 08-08-56    
262 เจแอนด์แอล จำกัด JMB J9 B 08-08-56    
263 อาร์ซีเอ็น จำกัด Sierar Wireles EM8805 B 13-08-56    
264 อาร์ซีเอ็น จำกัด Sierra Wireles MC8805 B 13-08-56    
265 เอสเคจี จำกัด SKG AD-556 B 13-08-56    
266 เอสเคจี จำกัด SKG A-PAD116 B 13-08-56    
267 ยูซีไอ จำกัด Motorola AZH01JDC9JA2AN XIR 3688 B 13-08-56    
268 โซโลมอน จำกัด OPTION GT0643 B 13-08-56    
269 ลีสตาร์ จำกัด Tricheer WM3128 B 13-08-56    
270 เบสท์โค จำกัด K-Touch SHOWY B 13-08-56    
271 หัวเว่ย จำกัด HUAWEI G700-U10 B 13-08-56    
272 เพชรสยามซาวด์ SENNHEISER EK-100 G3--UD A 13-8-56    
273 เพชรสยามซาวด์ SENNHEISER SK-100 G3-UD A 13-08-56    
274 เพชรสยามซาวด์ SENNHEISER SK P-100 G3-UD A 13-08-56    
275 เอเซอร์ จำกัด ACER Iconia A1-811 B 14-08-56    
276 เอเซอร์ จำกัด ACER Iconia B1-711 B 14-08-56    
277 เอชทีซี จำกัด HTC OP3Z112/506e B 14-08-56    
278 วังสิงห์ ฯ ScoPad Tablet PC SP0739B B 16-08-56    
279 จีทีเอฟ จำกัด GTF GT-FASTER B 16-08-56    
280 เดโชพล จำกัด COBAN GPS GPS103 PLUS B 16-08-56    
281 ที.อี.เอส จำกัด Telego W 86 A B 16-08-56    
282 มอสแคด จำกัด Piciorgros IMO-100B01 B 16-08-56     รออกสารเพิ่ม
283 นัฐพงษ์ฯ Mipro ACT-50H A 16-08-56    
284 นัฐพงษ์ฯ Mipro ACT-50T A 16-08-56    
285 นัฐพงษ์ฯ Mipro ACT-52/ACT-50T/ACT-50T A 16-08-56    
286 นัฐพงษ์ฯ Mipro ACT-52/ACT-50H/ACT-50H A 16-08-56    
287 นัฐพงษ์ฯ Mipro ACT-52/ACT-50H/ACT-50T A 16-08-56    
288 นัฐพงษ์ฯ Mipro MH-80 A 16-08-56    
289 นัฐพงษ์ฯ Mipro ACT-727/ACT-71H/ACT-71T A 16-08-56    
290 นัฐพงษ์ฯ Mipro ACT-727/ACT-71H/ACT-71H A 16-08-56    
291 นัฐพงษ์ฯ Mipro ACT-727/ACT-71T/ACT-71T A 16-08-56    
292 นัฐพงษ์ฯ Mipro ACT-71T A 16-08-56    
293 นัฐพงษ์ฯ Mipro ACT-71H A 16-08-56    
294 นัฐพงษ์ฯ Mipro MR-823/MH-80/MT-801a A 16-08-56    
295 นัฐพงษ์ฯ Mipro MT-801a A 16-08-56    
296 นัฐพงษ์ฯ Mipro MR-823/MH-801a/MT-801a A 16-08-56    
297 นัฐพงษ์ฯ Mipro MR-823/MH-80/MH-80 A 16-08-56    
298 วังสิงห์ ฯ Scopad Tablet PC SP 0817A B 19-08-56    
299 นิวเทล จำกัด S wellcom Mi-516 B 19-08-56    
300 โนเกีย จำกัด NOKIA RM-944 B 19-08-56 21-08-56  
301 วินสปีด จำกัด Panasonic CF-Ax2 B 19-08-56 21-08-56  
302 อาร์ซีเอ็น จำกัด lenovo lenovo A850 B 19-08-56 21-08-56  
303 เลอโนโว จำกัด lenovo lenovo A369i B 19-08-56 21-08-56  
304 สามารถ ไอ-โมบาย i-mobile i-mobile Hitz 15

B

21-08-5

22-08-56  
305 สามารถ ไอ-โมบาย i-mobile i-mobile Hitz 16 B 21-08-56 22-08-56  
306 หัวเว่ย จำกัด HUAWEI Y511-U251 B 21-08-56 22-08-56  
307 เอ็มช๊อป จำกัด MASTER ST400UNIQ B 22-08-56 23-08-56  
308 คูลดิสทริบิวชั่น จำกัด BlackBerrry RFS121LN B 22-08-56 23-08-56  
309 เอเอซี จำกัด Dmobile D5003 B 22-08-56 23-08-56  
310 เอเอซี จำกัด Dmobile D8001 B 22-08-56 23-08-56  
311 พี.เอส.ที จำกัด TOMURA PS-GT06N B 22-08-56 23-08-56  
312 พรีไซด์ จำกัด CADI SMN-826M(925) B 23-08-56 26-08-56   รอเอกสารเพิ่ม
313 พรีไซด์ จำกัด CADI SMN-890S(925) B 23-08-56 26-09-56   รออกสารเพิ่ม
314 ที.ซี.เรดิโอ จำกัด SPENDER E2452FM B 23-08-56 26-08-56  
315 เอสเคจี จำกัด MXNEC S806 B 26-08-56 27-08-56  
316 เอสเคจี จำกัด SKG AD-557 B 26-08-56 27-08-56  
317 เอสเคจี จำกัด MXNEC S807 B 26-08-56 27-08-56  
318 เอสเคจี จำกัด SKG AD-558 B 26-08-56 27-08-56  
319 เอเอซี จำกัด Dmobile A1001 B 26-08-56 27-08-56  
320 เอเซอร์ จำกัด ACER S510 B 26-08-56 28-08-56  
321 เอสเคจี จำกัด SKG A-PAD117 B 28-08-56 28-08-56  
322 เอสเคจี จำกัด MXNEC Max-Tab C013 B 28-08-56 29-08-56  
323 เอสเคจี จำกัด SKG A-PAD118 B 28-08-56 29-08-56  
324 เอสเคจี จำกัด MXNEC Max-Tab C011 B 28-08-56 29-08-56  
325 เอสเคจี จำกัด MXNEC Max-Tab C012 B 28-08-56 30-08-56  
326 เบสท์โค จำกัด K-TOUCH SHINY B 28-08-56 30-08-56  
327 ไฮแม็ก จำกัด HIMAX VX-2R B 29-08-56 30-08-56  
328 ไฮแม็ก HIMAX X-6 B 29-08-56 30-89-56  
329 ดี.อี.เอส.เทรดดิ้ง จำกัด Telego W980 B 29-08-56 2-09-59  
330 เบสท์โค คอร์ปอเรชั่น จกัด K-Touch Season B 29-08-56 2-09-56  
331 ช.สหมงคล หจก. AMEC CYPHO-150 B 29-08-56 2-09-56  
332 หัวเว่ยฯ HUAWEI Y511-U30 B 30-08-56 3-09-56  
333 ที แม็กซ์ โฟน จำกัด T max S319 B 30-08-56 3-09-56  
334 ที แม็กซ์ โฟน จำกัด T max A4 B 30-08-56 3-09-56  
335 ที แม็กซ์ โฟน จำกัด T max A2 B 30-08-56 3-09-56  
336 โซนี่ไทย จำกัด Sony PM-0410-BV/C6833 B 30-08-56 3-09-56  
337 โซนี่ไทย จำกัด Sony PM-0570-BV/C2305 B 30-08-56 4-09-16  
338 แอลจีฯ จำกัด LG LG-D802 B 30-08-56 4-09-56  
339 ยี.ซีมอนเรดิโอ จำกัด ICOM IC-4088E A 2-09-56 5-09-56  
340 อี.โฟน จำกัด E.PHONE E9 B 2-09-56 5-09-56  
341 สบายโซน จำกัด Gosmart G511D B 6-09-56 6-09-56  
342 ที แม็กซ์ โฟน จำกัด T max A6 B 6-09-56 6-09-56  

343

สบายโซน จำกัด Gosmart G412D B 6-09-56 6-09-56  
344 ไทยซัมซุงฯ SAMSUNG SCH-I879 B 6-09-56 6-09-56  
345 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 5.6A B 6-09-56 6-09-56  
346 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i- mobile IQ 5.6 B 6-09-56 6-09-56  
347 ชมิดท์ฯ Cinterion MC55i B 6-09-56 9-09-56  
348 เอ็มชอฟ โมบาย จำกัด MASTER MS500 B 6-09-56 9-09-56  
349 เอ็มชอฟ โมบาย จำกัด MASTER ST600 B 6-09-56 9-09-56  
350 โซนี่ไทย จำกัด SONY PM-0491-BV/C2005 B 6-09-56 9-09-56  
351 โซนี่ไทย จำกัด SONY PM-0450-BV/C6903 B 6-09-56 9-09-56  
352 โซนี่ไทย จำกัด SONY SVD132A1AW B 6-09-56 9-09-56  
353 โซนี่ไทย จำกัด SONY PM-0481-BV/C2004 B 6-09-56 9-09-56  
354 โซนี่ไทย จำกัด SONY PM-0500-BV/C6902 B 6-09-56 9-09-56  
355 ไทยซมซุงฯ SAMSUNG SM-N100 B 6-09-56 10-09-56  
356 เตียวฮงฯ จำกัด Nepad JPASS REACH REION2&3 B 6-09-56 10-09-56  
357 ไทยคม จำกัด (มหาชน) RaySat E 7000 B 6-09-56 10-09-56  
358 ไทยคม จำกัด (มหาชน) Andrew ES76PK-1 B 9-09-56 10-09-56  
359 คิวแมนฯ Technolog Newlog 4 DR MK2 B 9-09-56 10-09-56  
360 เอเวอร์เรสฯ VERTU CONSTELLATION V B 9-09-56 10-09-56  
361 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER SKM 300-856G3 A 9-09-56 11-09-56  
362 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER SKM 300-845G3 A 9-09-56 11-09-56  
363 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER SKM 300-835G3 A 9-09-56 11-09-56  
364 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER SK-300G3 A 9-09-56 11-09-56  
365 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER EM-300G3 A 9-09-56 11-09-56  
366 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER EK300 IEMG3-UD A 9-09-56 11-09-56  
367 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER SR 300 IEMG3-UD A 9-09-56 11-09-56  
368 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER SKM 100-845G3 A 9-09-56 11-09-56  
369 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER SKM 100-835G3 A 9-09-56 11-09-56  
370 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER SKM 100-865G3 A 9-09-56 11-09-56  
371 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER EM-100G3 A 9-09-56 11-09-56  
372 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER SKM 500-965G3-UD A 9-09-56 11-09-56  
373 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER SKM 500-945G3 A 9-09-56 11-09-56  
374 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER SKM 500-935G3 A 9-09-56 11-09-56  
375 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER SK-500G3 A 9-09-56 11-09-56  
376 เพชรสยามซาวด์ จำกัด SENNHEISER EM-500G3 A 9-09-56 11-09-56  
377 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-Style 2.1 B 10-09-56 12-09-56  
378 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-Style 2.1A B 10-09-56 12-09-56  
379 หัวเว่ยฯ HUAWEI T220-U17 B 10-09-56 16-09-56  
380 พีทีที แอลเอ็นจีฯ SELEX C3000GTW/380-430 B 10-09-56 16-09-56    
381 พีทีที แอลเอ็นจีฯ SELEX PUMA-T3Ex B 10-09-56 16-09-56    
382 โนเกียฯ Nokia RM-957/208.4 B 10-09-56 16-09-56  
383 อาร์ซีเอ็นฯ lenovo lenovo S5000-H B 11-09-56 16-09-56  
384 บียอนด์ กรีนฯ VISAE V2-841 B 11-09-56 16-09-56  
385 อินเตอร์ฯ JRC JRN-110K B 11-09-56 16-09-56  
386 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile COSMOS X B 11-09-56 17-09-56  
387 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile COSMOS X2 B 11-09-56 17-09-56  
388 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile COSMOS z B 11-09-56 17-09-56  
389 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile COSMOS s B 11-09-56 17-09-56  
390 ไบรท์สตาร์ฯ MONDO MONDO 6001D B 11-09-56 17-09-56  
391 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC S810 B 12-09-56 17-09-56  
392 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC S809 B 12-09-56 17-09-56  
393 เอสเคจีฯ จำกัด SKG AD-560 B 12-09-56 17-09-56  
394 เอสเคจีฯ จำกัด SKG AD-559 B 12-09-56 17-09-56  
395 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC Max-Tab C015 B 12-09-56 23-09-56  
396 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC S808 B 12-09-56 23-09-56  
397 เอสเคจีฯ จำกัด MXNEC Max-Tab C014 B 12-09-56 23-09-56  
398 สบายโซน จำกัด UPad U601D-3G B 12-09-56 23-09-56  
399 เอสเคจีฯ จำกัด SKG A-PAD119 B 12-09-56 23-09-56  
400 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo S930 B 12-09-56 24-09-56  
401 เอสเคจีฯ จำกัด SKG A-PAD120 B 12-09-56 24-09-56  
402 เวย์รูทฯ WayRoute WR21 B 12-09-56 24-09-56  
403 อาร์ซีเอ็นฯ จำกัด lenovo Lenevo B8000-H B 12-09-56 24-09-56  
404 อาร์ซีเอ็นฯ จำกัด ASUS K00G B 16-09-56 24-09-56    
405 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI Y220-17 B 16-09-56 25-09-56  
406 แอปเปิ้ล เซาท์ฯ จำกัด APPLE A1529 (iPhone 5C) B 16-09-56 25-09-56  
407 หัวว่ยฯ จำกัด HUAWEI pRRU3901(WCDMA2100 MHz) B 16-09-56 25-09-56  
408 แอปเปิ้ล เซาท์ฯ จำกัด APPLE A1530 (iPhone 5S) B 16-09-56 25-09-56  
409 เอ็น.เอส.เน็ตเวิร์คฯ จำกัด vodafone NEO3001 B 16-09-51 30-09-56  
410 แอลจีฯ จำกัด LG LG-G821 B 16-09-56 30-09-56  
411 ไดมอนฯ จำกัด TY Y-012 B 16-09-56 30-09-56  
412 สามารถ ไอ-โมบาย i-mobile i-mobile 9.2A B 17-09-56 1-10-56  
413 สามารถ ไอ-โมบาย i-mobile i-mobile 9.2 B 17-09-56 1-10-56  
414 นางวันดี ร้านไฮแม็ก Himax X-5 B 17-09-56 1-10-56  
415 ชาเทอเวย์ฯ infone i-930A B 17-09-56 1-10-56  
416 อาร์ซีเอ็นฯ จำกัด ASUS K009 B 18-09-56 1-10-56  
417 อาร์ซีเอ็นฯ จำกัด lenovo Lenovo B6000-HV B 19-09-56 2-10-56  
418 หจก. อี.โฟน E Phone E13 B 19-09-56 2-10-56  
419 หจก. อี.โฟน E Phone E11 B 19-09-56 2-10-56  
420 อาร์ซีเอ็นฯ จำกัด lenovo Lenovo B6000-H B 23-09-56 2-10-56  
421 เอ็มชอฟ โมบายฯ MASTER ST410 B 23-09-56 2-10-56  
422 แพลนเน็ต คอมฯ จำกัด GDSATCOM/vertex RSI PMC-4.8M A 23-09-56 2-10-56  
423 ทีดบบลิวแซดฯ จำกัด TWZ TA5 B 23-09-56 2-10-56  
424 อินเตอร์ฯ จำกัด BOSCH MRR1 Plus A 23-09-56 3-10-56  
425 ที แม็ก โฟน จำกัด T-max A9 B 23-09-56 3-10-56  
426 ณัฐพงษ์ เซลฯ จำกัด MIPRO ACT-51/ACT-50T A 24-09-56 3-10-56  
427 ณัฐพงษ์ เซลฯ จำกัด MIPRO ACT-51/ACT-50H A 24-09-56 3-10-56  
428 ไทย พรอสเพอรัสฯ จำกัด TELTONIKA FM1100 B 24-09-56 3-10-56  
429 สบายโซน จำกัด Gosmart G313D B 24-09-56 3-10-56  
430 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 2.2 B 24-09-56 4-10-56  
431 อินเทคคอนโทรล จำกัด FIBOCOM G510S B 24-09-56 4-10-56  
432 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-STYLE 2.2A B 26-09-56 4-10-56  
433 จีซซิท จำกัด Xtreamer Xtreamer Q B 26-09-56 7-10-56  
434 เอสเอ็มที ฯ จำกัด SKYTEC PRO 2 B 26-09-56 7-10-56    
435 แอลจีฯ LG LG-D682 B 26-09-56 7-10-56  
436 ดี.อี.เอส. เทรดดิ้ง จำกัด Telego G401 B 26-09-56 7-10-56    
437 อาร์ซีเอ็น ฯ จำกัด ASUS K00E B 27-09-56 7-10-56    
438 นิวเทลฯ จำกัด S wellcom Mi-492T B 30-09-56 7-10-56    
439 แกรนด์ แท็บ หจก. Grand Tab G66 B 30-09-56 7-10-56  
440 แกรนด์ แท็บ หจก. Grand Tab G88 B 30-09-56 7-10-56  
441 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-922 B 30-09-56 7-10-56  
442 ไซแมท เทคโนฯ จำกัด Redview VT-600 B 30-09-56 7-10-56  
443 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 5.5 B 1-10-56 7-10-56  
444 เอชทีซีฯ จำกัด hTC 0P6A200/301s B 1-10-56 7-10-56  
445 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI RU3839(WCDMA2100MHz) B 1-10-56 8-10-56 V  
446 อาร์ซีเอ็นฯ จำกัด lenovo Lenovo S650 B 1-10-56 8-10-56 V  
447 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL ONE Touch 4033E B 1-10-56 8-10-56  
448 ไทย บานานา ทรี หจก. HP HSTNH-B15C B 1-10-56 8-10-56  
449 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL ONE Touch 6030 A B 2-10-56 8-10-56  
450 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL ONE Touch 6012 E B 2-10-56 8-10-56  
451 อี โฟน หจก. E Phone E15 B 2-10-56 9-10-56 V  
452 อินไวเซอร์ฯ จำกัด ATrack Au7(uG) B 2-10-56 9-10-56  
453 ออริสคอม จำกัด TAIT TPCH5A/TP8140-H5GE B 3-10-56 9-10-56    
454 โฟร์ซี ซิสเต็มส์ จำกัด Spectra Precision Promark 120 B 3-10-56 9-10-56  
455 สบายโซน จำกัด jFone Value TV B 3-10-56 9-10-56  
456 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO N1 B 3-10-56 10-10-56  
457 เอ็กเซนส์ฯ จำกัด Xsense GTR-V(MS) B 3-10-56 10-10-56  
458 ดีซูพรีม จำกัด Go Live Go Live 3 B 4-10-56 10-10-56  
459 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-S7262 B 7-10-56 10-10-56  
460 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-P601 B 7-10-56 10-10-56  
461 สบายโซน จำกัด jFone Value B 7-10-56 14-10-56  
462 แซดทีอีฯ จำกัด ZTE ZTE V765M B 8-10-56 15-10-56  
463 ยี.ซีมอน เรดิโอ จำกัด ICOM IC-A14 B 9-10-56 15-10-56  
464 แกรนด์ แท็บ จำกัด Grand Tab GT-9 B 9-10-56 15-10-56  
465 แกรนด์ แท็บ จำกัด Grand Tab G68 B 9-10-56 16-10-56  
466 แกรนด์ แท็บ จำกัด Grand Tab GT-5 B 9-10-56 16-10-56  
467 คูล ดิสทริบิวชั่นฯ จำกัด BlackBerry RFU81UW(9720) B 9-10-56 16-10-56  
468 เยนเนรัล คอมเทค จำกัด TACTACH TAC-1000A B 10-10-56 16-10-56  
469 อี เอส อาร์ ไอฯ จำกัด SATEL SATELLINE-M3-TR1 B 10-10-56 17-10-56    
470 ไอโกเทค จำกัด UTOO N59 B 10-10-56 17-10-56    
471 พาวเวอร์สยาม จำกัด jFone Alpha B 10-10-56 17-10-56    
472 เอช ที ซีฯ จำกัด HTC 0P3P520/803s B 10-10-56 17-10-56    
473 แซดทีอีฯ จำกัด ZTE ZTE V817 B 15-10-56 17-10-56    
474 เอช ที ซี ฯ จำกัด HTC 0P4E410/6160 B 15-10-56 17-10-56    
475 แซดทีอีฯ จำกัด ZTE ZTE V972M B 15-10-56 21-10-56    
476 จีโอเรเดียสฯ จำกัด AVL GNNS Terminal YW 3000-XQ B 16-10-56 21-10-56    
477 จีโอเรเดียสฯ จำกัด AVL GNNS Terminal YW 7210 B 16-10-56 21-10-56    
478 อาร์ซีเอ็น ฯ จำกัด lenovo Lenovo S960 B 16-10-56 21-10-56    
479 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI Y320-U151 B 16-10-56 21-10-56    
480 เตียวฮง เอ็นจิเนียริ่งฯ Nepad uPass Access A 16-10-56 21-10-56    
481 พาวเวอร์สยามฯ จำกัด jFone Alpha 3G B 17-10-56 21-10-56    
482 หจก. อี.โฟน E Phone E 19 B 17-10-56 22-10-56    
483 หจก. อี.โฟน E Phone E 17 B 17-10-56 22-10-56    
484 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-920 B 17-10-56 22-10-56    
485 แอลจีฯ จำกัด LG LG-D680 B 18-10-56 25-10-56    
486 แอลจีฯ จำกัด LG LG-E410 B 18-10-56 25-10-56    
487 ชมิดท์ อิเล็คทรอนิคส์ฯ Cinterion EHS 5-E B 18-10-56      
488 เอเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile D5002 B 21-10-56      
489 เอเอซี แอนด์ ที จำกัด Dmobile D3001 B 21-10-56      
490 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL ONE TOUCH 6040E B 22-10-56      
491 คอสมิค โมบายฯ Cherry Mobile CZi B 22-10-56      
492 เอแอนด์ทีมารีนฯ จำกัด KODEN KAT-100 A 22-10-56      
493 แพลน์เน็ต คอมฯ จำกัด GENERAL DYNAMIC 1241 A 22-10-56      
494 ดิจิตรา จำกัด SENNHEISER EM3732-IP A 22-10-56      
495 ดิจิตรา จำกัด SENNHEISER SK5212-IIP A 22-10-56      
496 ดิจิตรา จำกัด SENNHEISER EK-3241B A 22-10-56      
497 ดิจิตรา จำกัด SENNHEISER SKM5200-IIP A 22-10-56      
498 ครีเอเจอร์แล็บฯ จำกัด CNS Voxxy 3G Gateways VX198H B 22-10-56      
499 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-934 B 25-10-56      
500 รานซีโฟน จำกัด C Phone P1 B 25-10-56      
501 ทีแม็กโฟน จำกัด T-max A8 B 25-10-56      
502 ทีแม็กโฟน จำกัด T-max A7 B 25-10-56      
503 แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่นฯ Clockaudio CW9000 A 25-10-56      
504 แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่นฯ Clockaudio CW9001 A 25-10-56      
505 เดอะลิงค์ จำกัด Robustel R3000-3P B 25-10-56    
506 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-937 B 25-10-56      
507 นิวเทล S wellcom Mi-505N B 28-10-56    
508 แอปเปิ้ล Apple A1490 B 28-10-56    
509 แอปเปิ้ล Apple A1475 B 28-10-56    
510 เอเอซีแอนด์ที Dmobile A2003 B 28-10-56    
511 เอเอซีแอนด์ที Dmobile A2002 B 28-10-56      
512 เคพีพี TELEBYTE TB SCORPIONS B 28-10-56      
513 เคพีพี TELEBYTE TB MEGA B 28-10-56      
514 เคพีพี TELEBYTE TB PEGASUS B 28-10-56      
515 ไทยออปโป้ OPPO OPPO R827 B 28-10-56      
516 โลมาฮ์เทล จำกัด PATECH LMT-WDD21 B 30-10-56    
517 โลมาฮ์เทล จำกัด HFR LMT-WR21 B 30-10-56    
518 ดีอีเอส เทรดิ้ง จำกัด Telego G903 B 30-10-56    
519 ทีดับบลิงแซดฯ จำกัด TWZ TA18 B 31-10-56    
520 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO R829 B 31-10-56    
521 เวิลด์เทค จำกัด WORLDTECH WT-730 B 31-10-56    
522 คอนติเนนตอล จำกัด Continental ARS3-A B 31-10-56    
523 คอนติเนเตอล จำกัด Continental ARS3-B B 31-10-56    
524 บริลเลียนฯ จำกัด NSR NAS-1000 A 1-11-56    
525 แพลท เนรา จำกัด 4RF Aprisa SR+ B 1-11-56      
526 เอเอซีแอนด์ที จำกัด Dmobile A2001 B 4-11-56    
527 ทีแม็กซ์ฯ จำกัด T max M205 B 5-11-55    
528 ทีแม็กซ์ฯ จำกัด T max M216 B 5-11-56    
529 ไทย ออปโป้ จำกัด OPPO OPPO R831 B 5-11-56    
530 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-N9005* B 6-11-56 11-11-56  
531 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-STYLE 7.5 B 6-11-56 11-11-56  
532 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-STYLE 7.5A B 6-11-56 11-11-56  
533 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile imobile HIT 17 B 6-11-56 11-11-56  
534 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX BLIZ (IQ 1508) B 6-11-56 11-11-56  
535 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQX BLIZ (IQ 1508) B 6-11-56 11-11-56  
536 ฟอร์ท แทร็กกิ้งฯ จำกัด Forth FTS2 B 6-11-56 12-11-56  
537 ดีอีอสฯ จำกัด TElego G705 B 6-11-56 13-11-56  
538 ดีอีเอสฯ จำกัด Telego W400 B 6-11-56 13-11-56  
539 ดิจิตอล รีเสิร์ชฯ จำกัด KENWOOD TH-K20T-T B 7-11-56 13-11-56  
540 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI S7-702U B 6-11-56 14-11-56  
541 เคทีแอลฯ จำกัด OKAYO EJ-770T A 7-11-56 14-11-56  
542 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile HIT Z15 TV B 7-11-56 14-11-56  

543

เลอโนโว่ฯ จำกัด lenovo Lenovo A680 B 8-11-56 14-11-56  
544 แสตนดาร์ด เรดิโอฯ จำกัด STANDARD Classic B 8-11-56 14-11-56  
545 อินเทลลิเจนซ์ฯ จำกัด Hytera MT680 F5 B 11-11-56 14-11-56    
546 ไทยซัมซุงฯ จำกัด SAMSUNG GT-I8580 B 11-11-56 15-11-56  
547 จีเนียส จีพีเอสฯจำกัด JEO TK103-2 B 12-11-56 15-11-56  
548 ไทยคม จำกัด มหาชน SAE Tel 9711 A 13-11-56 18-11-56  
549 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL ONE TOUCH 4033X B 13-11-56 18-11-56  
550 ไทยยามาฮา มอเตอร์ฯ YAMAHA RMAX TYPE IIG A 14-11-56 18-11-56  
551 แอโรคอมฯ Becker K615 B 14-11-56 18-11-56  
552 ไบโอวอชฯ จำกัด Procon Inc VP500 B 14-11-56 18-11-56  
553 คอสมิค โมบายฯ จำกัด Chery Mobile Life B 14-11-56 18-11-56  
554 คอสมิค โมบายฯ จำกัด Cherry Mobile Flare 5 B 14-11-56 18-11-56  
555 เอ็มชอฟฯ จำกัด MASTER MS510 B 14-11-56 18-11-56  
556 ทีดับบลิวแซดฯ จำกัด TWZ Tab-play 005 B 15-11-56 18-11-56  
557 ไอ-แทรคกิ้งฯ จำกัด Quictlink GT200 B 15-11-56 19-11-56  
558 ไอ-แทรคกิ้งฯ จำัด Queclink GV300 B 15-11-56 19-11-56  
559 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-Style 2.4A B 15-11-56 19-11-56  
560 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-Style 2.4 B 15-11-56 20-11-56  
561 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile I-Style 2.3A B 15-11-56 20-11-56  
562 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิสฯ จำกัด lenovo Lenovo K910L* B 18-11-56 20-11-56  
563 วีนัส ซัพพลาย จกัด Quectel M10 B 18-11-56 21-11-56  
564 วินสปิด จำกัด Panasonic JT-B1 B 18-11-56 21-11-56  
565 ไทยซมซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-G7102 B 19-11-56 22-11-56  
566 สบายโซน จำกัด Andropad A351 B 19-11-56 25-11-56  
567 เอ็นทีเอสฯ จำกัด NTS UD-806/H-06/H-06 A 19-11-56 25-11-56  
568 สามารถ ไอข-โมบายฯ i-mobile i-mobile i-STYLE 2.3 B 19-11-56 26-11-56  
569 อาร์ซีเอนฯ จำกัด lenovo Lenovo A269i B 19-11-56 26-11-56  
570 โนเกียโซลูชั่นฯ จำกัด Nokia Siemens Networks Flexi Lite BTS FQGA B 20-11-56 3-12-56  
571 เอ็มชอพโมบายฯจำกัด MASTER A710 B 20-11-56 3-12-56  
572 เอ็มชอพโมบายฯจำกัด MASTER MS415 B 20-11-56 3-12-56  
573 ไดมอน อิมพอร์ทฯ จำกัด TY TY-C1 B 21-11-56 3-12-56  
574 ทีดับบลิวแซดฯ จำกัด TWZ Tab-PLAY 2.7 B 22-11-56 3-12-56  
575 คอสมิค โมบายฯ จกัด Cherry Mobile Hero B 25-11-56 3-12-56  
576 คอสมิค โมบายฯ จกัด Chery Mobile Sonic 2.0 B 25-11-56 3-12-56  
577 ดับเบิลยู ซี เอ็มฯ จำกัด WCM 86V_URGE1 B 25-11-56 4-12-56  
578 วันโอวันฯ จำกัด Sepura STP 9038 B 25-11-56 4-12-56  
579 ร้านซีโฟนฯ CPhone C6 B 25-11-56 6-12-56  
580 ร้านซีโฟนฯ CPone C7 B 25-11-56 6-12-56  
581 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 6.3 B 26-11-56 6-12-56    
582 สามารถ ไอ-โมบายฯ i-mobile i-mobile IQ 6.3A B 26-11-56 6-12-56    
583 เทค อินโนเวชั่น จำกัด Fiber Home ZFG2100-V B 26-11-56 9-12-56  
584 หจก. ฟูจิเทล FUJITEL DW-07 B 26-11-56 9-12-56  
585 ไทม์ เดคโคฯ จำกัด BURG BURG 16 B 27-11-56    
586 ที.ซี. เรดิโอฯ จำกัด SPEEDER SP-IP3 B 28-11-56    
587 หจก.ฤูจิเทล FUJITEL FB-590S B 28-11-56    
588 คอสมิค โมบายฯ จำกัด Cherry Mobile D13TV B 28-11-56    
589 คอสมิค โมบายฯ จำกัด Cherry Mobile C6 B 28-11-56    
590 คอสมิค โมบายฯ จำกัด Chery Mobile D25TV B 28-11-56    
591 ไทยเวย์โปรดักส์ จำกัด Eye-On M5472 B 29-11-56    
592 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL ONE TOUCH 7040D B 29-11-56    
593 คอสมิค โมบายฯ จำกัด Cherry Mobile B5 B 29-11-56    
594 ทีดับบลิวแซดฯ จำกัด TWZ A27 B 2-12-56    
595 โนเกีย โซลูชั่น จำกัด Nokia Siemens Networks
Flexi WCDMA/LTE BTS 2100 MHz (FRGT)*
B 2-12-56    
596 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI E3531s-3 B 2-12-53    
597 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI E8231s-2 B 3-12-56    
598 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI E5372s-32 B 3-12-56    
599 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI E3531s-2 B 3-12-56    
600 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI E3533s-2 B 3-12-56    
601 ดีซูพรีม จำกัด Go Live GoLive Facebook B 3-12-56    
602 ยูคอล จำกัด Clear 2000 D155GFC B 4-12-56    
603 ดับเบิ้ลยูซีเอ็มฯ จำกัด WCM M72-IMPULSE 1 B 4-12-56    
604 ไทยเทลคอม จำกัด WINHAP WH-RP-2100A500/TA B 6-12-56    
605 โปรแอพพลิเคชั่น จำกัด intermec 1015CP01U B 6-12-56    
606 นีออนเวิรคส์ฯ จำกัด ip.access nanoBTS(165C) B 9-12-56    
607 นีออนเวิรคส์ฯ จำกัด ip.access nanoBTS(165G) B 9-12-56    
608 เค-แทรคเกอร์ จำกัด A&S AS-M800 B 9-12-56     รอเอกสารเพิ่ม
609 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo A316i B 11-12-56    
610 เอ็มจีทีฯ จำกัด MGT MGT-S6 B 11-12-56    
611 ไพรม่า เวิลด์ จำกัด Q-pad Q-PAD 713D B 11-12-56    
612 เวิลด์เทค จำกัด WORLDTECH WT-P500 B 11-12-56    
613 ไทยซำซุงฯ จำกัด SAMSUNG SM-P901 B 11-12-56    
614 โนเกียฯ จำกัด Nokia RX-113/2520 B 11-12-56    
615 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-994/1320 B 11-12-56    
616 ไฮไฟโอเรียนท์ฯ จำกัด Apad Apad785 3G B 12-12-56    
617 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI E5251s-2 B 12-12-56    
618 เอ็มลิงค์ เอเชียฯ จำกัด Motorola H63PCH6TZ7AN/MTP3250 B 12-12-56    
619 เอ็มลิงค์ เอเชียฯ จำกัด Motorola H63UCH6TZ7AN/MTP3250 B 12-12-56    
620 โทเมนฯ จำกัด TOMEN BOX-003-ST B 12-12-56      
621 อินเตอร์เนชั่นแนลฯ VeriFone VX675 3G B 12-12-56    
622 อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด DELL T02D002 B 12-12-56    
623 เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด Acer Z150 B 12-12-56    
624 ไทยเวย์ โปรดักซ์ จำกัด Eye-On SM29 B 12-12-56    
625 ทีแม็กซ์ โฟน จำกัด T-max S329 B 12-12-56    
626 ทีแม็กซ์ โฟน จำกัด T-max A10 B 12-12-56    
627 แซอเออินเตอร์ฯ จำกัด INOVO I-405 B 16-12-56    
628 สแตนดาร์ด เรดิโอฯ จำกัด Standard Classic II B 16-12-56    
629 เลอโนโวฯ จำกัด lenovo Lenovo A859 B 16-12-56    
630 โนเกียฯ จำกัด Nokia RM-959 B 16-12-56    
631 หัวเว่ยฯ จำกัด HUAWEI B681-44 B 19-12-56    
632 ดี.อี.เอส.เทรดดิ้ง จำกัด Telego X9 B 18-12-56    
633 อาร์ซีเอ็นฯ จำกัด HP HSTNH-B19C B 19-12-56    
634 สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด i-mobile i-mobile I-STYLE 2.5 B 19-12-56    
635 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL ALCATEL 1011D B 20-12-56    
636 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL ALCATEL 2001X B 23-12-56    
637 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL ONE TOUCH 8020D/HERO B 23-12-56    
638 เบสท์โคฯ จำกัด K-TOUCH SPRITE B 24-12-56    
639 เบสท์โคฯ จำกัด K-TOUCH SUNNY B 24-12-56    
640 เอเอซีฯ จำกัด Dmobile A5 B 24-12-56    
641 แอลจีฯ จำกัด LG LG-D686 B 24-12-56    
642 โปรแอพพลิเคชั่น จำกัด Dell T01C002 B 24-12-56    
643 มหาจักรฯ จำกัด SHURE AXT100+=-R16 A 24-12-56    
644 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 5036A B 27-12-56   V  
645 ทีซีแอลฯ จำกัด ALCATEL 7047D B 27-12-56    
646 ดิจิตอล โฟกัส จำกัด MAX VIEW FH-4CH3GG B 27-12-56      

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้158
เมื่อวานนี้207
สัปดาห์นี้365
เดือนนี้4877
รวม(นับจากวันที่ 21-พ.ย.-2555)138355

Kubik-Rubik Joomla! Extensions