วิดีโอคลิป แนะนำกลุ่มงาน ทท.

คลิ๊ก!ชมวิดีโอ

อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

การรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57-66 GHz

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

 

1) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57- 66 ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ….

2) ร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสาร

ระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57-66 GHz  ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ....

 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 

1) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2) โทรสาร 0 2271 3518

3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

เรียน เลขาธิการ กสทช.

สำนักงาน กสทช.

เลขที่ 87 พหลโยธิน 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

 

สามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556

 

 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 654

 

เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น

 

1) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57- 66 ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ….

2) ร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57-66 GHz  ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ....

3) เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น

4) แบบแสดงความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57- 66 ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ….

5) แบบแสดงความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57-66 GHz  ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ....

 

 

ร่างประกาศการอนุญาต...

ร่างประกาศมาตรฐานทางเทคนิค...

เอกสารประกอบ...

ฟอร์มความเห็นต่อร่างประกาศการอนุญาต...

ฟอร์มความเห็นต่อร่างประกาศมาตรฐานทางเทคนิค...

 

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้125
เมื่อวานนี้128
สัปดาห์นี้253
เดือนนี้1735
รวม(นับจากวันที่ 21-พ.ย.-2555)51882

Kubik-Rubik Joomla! Extensions