อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

ประกาศ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปี 2559

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

 ประกาศ  ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559)   

 ประกาศ  ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2559) 

ประกาศ  ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2559)     

 

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ