ประกาศ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปี 2552

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศ  ฉบับที่ 1

ประกาศ ฉบับที่ 2

ประกาศ ฉบับที่ 3

ประกาศ  ฉบับที่ 4

ประกาศ  ฉบับที่ 5

ประกาศ ฉบับที่ 7

ประกาศ  ฉบับที่ 8

ประกาศ  ฉบับที่ 9

ประกาศ  ฉบับที่ 10

ประกาศ ฉบับที่ 11

ประกาศ  ฉบับที่ 12

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ