อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. 2552

 หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

 - รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำมาตรฐานทางเทคเทคนิคสำหรับ เครื่องวิทยุคมนาคม      

  ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 | ส่วนที่ 3

 

- รายงานผลการศึกษาและจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล      

  ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 | ส่วนที่ 3

 

คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. 2550

 หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

 

- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ NGN

 

- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ Radiocom

 

- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ Multimedia      

  ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2/1 | ส่วนที่ 2/2 | ส่วนที่ 3

 

คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. 2549

 หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

- Roadmap for Telecommunication Standard and Technology 

 

- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

 

- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ Optical Communications

 

- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ VoIP

 

- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ Radiocom

 

- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ TTE

 

- เอกสารมาตรฐานและเทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3

 

- มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ