อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

ชุดปฏิบัติงานสำหรับการตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

     

หมายเหตุ คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ