อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

รายงานผลการประชุมทางด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 


การประชุมในหัวข้อ Mutual Recognition Arrangements (MRAs) ของที่ประชุม ATRC JWG    

โปรแกรมมาตรฐานโทรคมนาคม ครั้งที่ 23 ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเซียและแปซิฟิก  

คณะทำงานด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศในกรอบเอเปค ครั้งที่ 49  

 ประชุมกลุ่มศึกษาที่ 13 ของภาคการมาตรฐานโทรคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-T Study Group 13)  

 โปรแกรมมาตรฐานโทรคมนาคม ครั้งที่ 24 ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเซียและแปซิฟิก  

 การอบรม Laboratory Techniques in Support of Equipment Authorization Programs จัดโดย United States Telecommunications Training Institute (USTTI)  

  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 -   การประชุมสมัชชามาตรฐานโทรคมนาคมโลก ค.ศ. 2012 ณ นครดูไบ 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ