อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

คลิ๊ก! ที่วิดีโอเพื่อรับชม

 

แนะนำเอกสารประกอบการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

- แบบคำขอรับบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (วท.01)

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ