อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

วิดีโอ แนะนำการจดทะเบียนและการรับรองอุปกรณ์

คลิ๊ก! ที่วิดีโอเพื่อรับชม

 

แนะนำประเภทเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ให้บริการทดสอบ

 

แนะนำเอกสารประกอบการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

แนะนำเอกสารประกอบการแจ้งจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

แนะนำเอกสารประกอบการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

แนะนำเอกสารการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ(SDoC)

 

ชมวิดีโอ แนะนำห้องปฏิบัติการทดสอบ คลิ๊ก!

 

 

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ