อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

วิดีโอแนะนำห้องปฏิบัติการทดสอบ

 

คลิ๊ก! ที่วิดีโอเพื่อรับชม

 

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคม ห้อง 1 (ISO 17025)

 

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคม ห้อง 2 (Analog)

 

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคม ห้อง 3-1 (Cellular)

 

 

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคม ห้อง 3-2 (Analog/Digital)

 

ชมวิดีโอแนะนำการจดทะเบียนและรับรองอุปกรณ์ คลิ๊ก!

 

 

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ