วิดีโอคลิป แนะนำกลุ่มงาน ทท.

คลิ๊ก!ชมวิดีโอ

อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

สำนักงาน กสทช. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ RFID"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 สำนักงาน กสทช. ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ RFID เพื่อลดปัญหาการรบกวนคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวรายงานการสัมมนา โดยมี พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ RFID" เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม RFID และการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เครื่องวิทยุโทรคมนาคมประเภท RFID การกำกับดูแล การตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ RFID และภาระรับผิดชอบของผู้ประกอบการ RFID ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

คลิ๊กเพื่อรับชมวิดิโอ

สรุปรายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท RFID ที่ผ่านการจดทะเบียนเครื่องฯ จากสำนักงาน กสทช. แล้ว

ภาพบรรยายกาศวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556

 

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้128
เมื่อวานนี้128
สัปดาห์นี้256
เดือนนี้1738
รวม(นับจากวันที่ 21-พ.ย.-2555)51885

Kubik-Rubik Joomla! Extensions